Gå til indhold

Projektledelse

Lær at styre dine projekter i mål med sikker projektledelse

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Med dette modul bliver du i stand til at definere, håndtere og styre de mange forskellige processer, der gør sig gældende i ledelse af projekter fra start til slut, og vi går i dybden med projektarbejdets strategi, metode og værktøjer.

Gennem modulet vil du:

 • opnå grundlæggende forståelse for projekters kompleksitet og lære, hvordan du kan holde et projekt levende og nå i mål.
 • blive en bedre projektmedarbejder og kan bidrage mere kvalificeret til projektets succes.
 • få kompetencer inden for kommunikation til interessenter og projektdeltagere, storytelling, motivation af projektdeltagere samt få indsigt i mere fleksible og agile projektformer.

Det faglige indhold

Vi arbejder målrettet med teori og praksis og ud fra dit eget projekt. Herunder kommer vi ind på emner som:

 • Projektet som moderne arbejds- og organisationsform
 • Projektets faser fra start til slut
 • Hvordan styres projektporteføljer?
 • Konflikthåndtering
 • Feedbackprocesser og motivation

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt projekt / Mundtlig eksamen

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Projektledelse

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0550126

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Projektledelse

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0551743

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Projektledelse

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0551739

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Forår 2025

Projektledelse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621908

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Projektledelse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621907

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Projektledelse

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621906

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Efterår 2025

Projektledelse

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.07.25

Nummer

0940538

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Datoerne annonceres senere

Projektledelse

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0940541

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Datoerne annonceres senere

Projektledelse

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0940540

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

10

Hvornår

Datoerne annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66