Gå til indhold

Digitale forandringsprocesser

Få ny teknologi til at fungere i hverdagen

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet gør dig i stand til at se digitale muligheder på din arbejdsplads og byde ind på nye udviklingsopgaver.

Det sker dels med udgangspunkt i en viden om hvordan teknologier som fx ChatGPT, Robot Process Automation (RPA) og Machine Learning (ML) / kunstig intelligens (KI/AI) aktuelt anvendes til at udvikle den offentlige forvaltning.

Dels med udgangspunkt i teknologiforståelse; en forståelse af vigtigheden af at arbejde med implementering af teknologi som organisationsforandringer samt et fokus på at udvide dit nuværende mindset.

Det faglige indhold

På modulet arbejder vi med overgangen fra manuel sagsbehandling til automatiseret sagsbehandling – og hvad det betyder for kravet til medarbejderkompetencer. I den forbindelse arbejder vi bl.a. med arbejdsgangsanalyser og innovationsmetoder.

Derudover arbejder vi med udvikling og styring af de eksisterende offentlige services på baggrund af Machine Learning (ML) / kunstig intelligens (KI/AI). Endvidere ser vi på potentialerne ved ChatGPT. Det hele på baggrund af en teknologiforståelse og en forståelse for den generelle digitale transformation af den offentlige forvaltning.

Mere konkret arbejder vi med følgende emner:

 • Nye medarbejderkompetencer som administrativ ansat i forbindelse med RPA, Machine Learning (ML) / kunstig intelligens og ChatGPT
 • Juridiske-, etiske- og organisatoriske overvejelser i forbindelse med implementering af nye teknologier
 • Den statslige projektmodel, Design Thinking, og deltagernes egne arbejdspladsers projektmodeller
 • Den generelle digitale transformation af den offentlige forvaltning, herunder konstruktion af Den digitale borger
 • Teoretiske teknologiforståelser

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage à 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / mundtlig eksamen

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Digitale forandringsprocesser

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0550130

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Forår 2025

Digitale forandringsprocesser

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621912

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Efterår 2025

Digitale forandringsprocesser

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0875083

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Forår 2026

Digitale forandringsprocesser

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0875085

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Nina Rasmussen

Lektor

+45 24 29 64 08