Gå til indhold

Kontraktstyring i offentlige organisationer

Du får både grundbegreberne indenfor offentlig kontraktstyring på plads samt overblik over og indsigt i contract management lifecycle-loop. Du får et grundlag for at vurdere potentialerne i at styrke kontraktstyringen på din arbejdsplads.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du lærer alle elementerne i contract management lifecycle-loop. Fra markedsafdækning og godt købmandskab til decideret kontraktudarbejdelse og kontraktstyring inklusive risikovurderinger, implementering og nyttemaksimering af kontrakten m.m.

Endvidere får du indblik contract managerens rolle og delprocesser ved både implementering og senere drift af offentlig kontraktstyring (contract management) på din arbejdsplads i forhold til organisationens øvrige medspillere.

Du kommer til at arbejde med både teori, praktiske eksempler og øvelser fra både den offentlige og private sektor.

Fagligt indhold på modulet

Du får en grundig indførelse i teori og praksis, der er relevant når du arbejder med kontraktstyring i offentlige organisationer.

Du får blandt andet praktiske værktøjer med hjem som ex.

 • Projektplan for contract management-implementering og drift
 • En contract management pixie-håndbog
 • Gennemarbejdede kontraktskabeloner for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser.

Om undervisning

Undervisningen vil veksle mellem selvstændigt arbejde og faglige oplæg fra undervisere, der er forankrede i praksis omkring offentlig kontraktstyring.

Undervisningen tager udgangspunkt i cases mv. fra den offentlige sektor. Det kan ex være en kommunes igangværende projekter om contract management på varer og tjenesteydelser.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig både til dig, der enten arbejder som eller drømmer om at arbejde som contractmanager, men også til alle andre medarbejdere i organisationen, som i større eller mindre grad har opgaver, der knytter sig til indkøb

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Kontraktstyring i offentlige organisationer

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621909

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Forår 2026

Kontraktstyring i offentlige organisationer

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0875114

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Langelund Klit

Lektor

+45 24 29 63 61