Gå til indhold
Underviser Mia Fihl

KP Konsulentuddannelsen

Løft din konsulentpraksis til næste niveau

Om forløbet

Dette 1-årige intensive forløb er for dig, der har en central rolle som erfaren konsulent i det offentlige og gerne vil skærpe dine evner til at lykkes med at skabe udvikling, samarbejde og hæve kvaliteten i opgaveløsningen.

Det får du ud af konsulentuddannelsen

KP Konsulentuddannelsen styrker dine evner til at skabe stærke resultater gennem at arbejde bredt med din konsultative rolle i en politisk styret organisation. Vi dykker dybt ned i maskinrummet på den offentlige organisation og arbejder med den komplekse politiske arena, som du udfolder dit arbejdsliv i.

Du får et tydeligere billede af din rolle og dit handlerum, så du får konsolideret din basis for at indgå i alle de samarbejder, som det er vigtigt at lykkes med for at skabe gode resultater.

Ved at styrke din analyse af de forskellige situationer, styrkes din evne til at levere det, der kræves. Dine kommunikative kompetencer får et ekstra skud vitaminer, og du bliver udfordret i din rolle som facilitator, når vi arbejder med modstand, dilemmaer og modstridende interesser – og det uforudsete, som kræver handling her og nu.

Uddannelsen styrker dine kompetencer til at opbygge gode relationer, samarbejder, fornyelse og resultater, facilitere processer og kommunikere præcist. Du får udvidet din palette af greb, metoder og værktøjer til at lykkes med din rolle som nøgleaktør.

Målet er, at du opnår mod, styrke og indsigt til at handle hensigtsmæssigt, også når situationerne rummer paradokser, dilemmaer og kompleksitet.

Det faglige indhold

Vores udgangspunkt er de udfordringer, som du støder på i dit arbejde, og derfra dykker vi ned i forskellige teorier og metoder, som styrker din evne til at håndtere rollen som konsultativ nøglemedarbejder. Det betyder, at du på uddannelsen arbejder med dine egne, konkrete udfordringer og får reelle, brugbare løsninger med hjem, som du kan bruge direkte i din egen organisation.

På forløbet styrker og træner du:

 • forståelsen for din egen rolle, det organisatoriske felt samt dit eget råde- og handlerum
 • færdigheder til at kommunikere målrettet og kontekstafstemt, opbygge relationer og samarbejder
 • kompetencerne til at tilrettelægge og afvikle processer i form af møder, workshops, seminarer mm. – også når det bliver svært, og planen ikke holder
 • at kunne indgå i og lede tværgående samarbejder med et vidt spænd af deltagere – internt såvel som eksternt – og somme tider med modstridende interesser og mandater
 • din evne til at koble dig på strategier, tænke nyt og at fremme udviklings- og læreprocesser i organisationer
 • modet til at fylde dit handlerum ud og evnen til at håndtere kompleksitet

Forløbet er sammensat af tre diplommoduler:

 • Kommunikation og organisation (5 ECTS)
 • Konsulentarbejdets metoder (10 ECTS)
 • Tværgående ledelse (5 ECTS)

Om undervisningen

Din aktive deltagelse er nøglen til læring! Derfor er forløbet centreret om afprøvning, træning og direkte kobling til brug i dit arbejde. Det betyder, at du undervejs får mulighed for at reflektere over, oversætte og omsætte de teorier og metoder, som bliver præsenteret på forløbet. Du prøver simpelthen tingene af i din egen organisation undervejs i forløbet.

Gennem hele uddannelsen arbejder vi aktivt med at styrke din læring og koble læringen til din organisatoriske hverdag. Der ligger to individuelle coachingsessioner undervejs, hvor vi har fokus på at støtte din læreproces og mulighed for at implementere det lærte. I coachingen får du sat spot på det, som kan styrke og accelerere din læreproces, så du får mest muligt med hjem.

Du kommer til at indgå i et læringsnetværk med andre konsulenter på uddannelsen ud fra fælles faglige interesser. Netværksgruppen danner et fælles eksperimentarium, hvor opgaven er at eksperimentere med og omsætte de modeller, teorier og metoder, som præsenteres under forløbet, til egne organisatoriske kontekster. Du får også en læringsmakker, som bliver din sparringspartner mellem de gange, vi mødes.

Undervisningen baserer sig på en variation af læringsformer, hvor både visuelle og kropslige såvel som mere traditionelle former vil optræde. Vi aktiverer den kropslige hukommelse og arbejder med grafisk understøttelse af læringen. Forløbet er bygget op, så hver del bygger oven på den forudgående del, og vi kommer derfor både vidt omkring og dybt ned i materien i løbet af det år, som uddannelsen varer. Vi har skræddersyet et forløb, som skal styrke din læring mest muligt, og det gør vi gennem at arbejde på flere forskellige måder. Se oversigt over uddannelsens forskellige elementer herunder.

Om eksamen

Der ligger tre eksaminer på forløbet. Den første eksamen er på modulet Kommunikation og Organisation og har form som en skriftlig læringslogbog på 3 sider, hvor du beskriver og reflekterer over den læring, du har opnået, og hvad den sætter dig i stand til i dit konsultative virke. Eksaminerne på de to næste moduler er kombinationsprøver, hvor den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i henholdsvis et selvproduceret lille videoklip af dig i en faciliterende situation og en portfolio, som du sammensætter gennem modulet. Alle tre eksaminer retter sig mod at understøtte, at du får omsat det, du har lært, til din egen praksis.

Det får du:

 • Et internat på 3 dage som opstart
 • 12 hele undervisningsdage derefter
 • To individuelle coachingsamtaler
 • Tre vejledningsdage med fokus på eksamen
 • 6 dage i din netværksgruppe, hvor I arbejder med stoffet
 • 6 dages læringskonsolidering, hvor du arbejder med at fordybe din læring
 • Samtaler med en læringsmakker, som fastholder dit fokus på at træne det lærte
 • 1 ½ dags læringsopsamling med fokus på implementering i egen organisation
 • Tre moduler fra diplomuddannelser med hver sin eksamen
 • Et netværk til fremtiden bestående af konsulentkolleger

Undervisere på KP konsulentuddannelsen

Lektor, Mia Fihl

Lektor ved Københavns Professionshøjskole og hovedudvikler på KP Konsulentuddannelsen. Mia vil være gennemgående underviser på hele forløbet, så hende vil du møde på alle tre blokke.

Mia har en lang erfaring fra konsultativt arbejde i offentlige organisationer, hvor hun både har været projektleder, kulturkonsulent, udviklingskonsulent og netværkskonsulent.

Hun er uddannet cand.mag. i dramaturgi, har en journalistisk tillægsuddannelse samt videreuddannelser inden for coaching, procesfacilitering og organisationsudvikling. Som underviser har

Mia specialiseret sig i ressourcepersoner, og hvad der skal til for, at de kan lykkes med opgaven om at skabe udvikling, læring og forbedring i offentlige organisationer. Mia underviser på diplomuddannelsen i ledelse såvel som på den pædagogiske diplomuddannelse.

Poula Helth

ph.d., cand.scient.adm., socialrådgiver og uddannet i narrativ kommunikation. Hendes ph.d. ”Learning in practice” fra CBS 2018, er baseret på aktionsforskning. Poula er ekstern lektor på DTU og KP, arbejder som aktionsforsker og er tilknyttet Aktionsuniversitetet.

Hun har undervist i det personlige lederskab og i kommunikation på MPG og diplomuddannelsen i ledelse. Poula har mange års erfaring som proceskonsulent i den offentlige sektor og har i en årrække haft eget konsulentfirma. Hun er desuden initiativtager til den nødvendige samtale, senest udviklet som et koncept om samtaler, mens man vandrer i naturen.

Poula har udgivet en række bøger og artikler om lederskab og kommunikation, bl.a. ”At tale med omtanke”, 2021, ”Æstetisk lederskab – kollektiv læring i praksis” 2021, antologien ”Ledelse og læring i praksis”, 2. udgave 2019, ”Ind i ledelse” sammen med Leif Pjetursson, 2014, ”Gå og forstå” sammen med Hans Jørn Filges, 2021.

Rikke Horup

Rikke er lektor ved Københavns Professionshøjskole, ph.d. Doctor of Management, University of Hertfordshire og cand.merc. HRM, Copenhagen Business School. Hendes ekspertfelt er ledelse og læring ift. udviklingen af den offentlige sektor med fokus på bl.a. tillidsreformen, social kapital, individuel og organisatorisk kompetenceudvikling, forandringsledelse og innovation og kulturudvikling.

Rikke er optaget af, hvordan ledelse kan udvikle sociale verdener, hvor medarbejdere og ledere tilsammen kan agere kompetent ind i en hyperkompleks foranderlig organisatorisk virkelighed. Rikke har erfaring som selvstændig konsulent, HR-konsulent samt underviser ved Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Sune Bjørn Larsen

Sune er organisationspsykolog, ph.d., forfatter og ejer af konsulentvirksomheden Raison. Han har mange års erfaring i arbejdet med konsultation og ledelse indenfor private organisationer og offentlige forvaltninger.

Sune er uddannet cand.psyk og har erfaring som selvstændig erhvervspsykolog og efterfølgende som institutionsleder og centerchef i Københavns Kommune med personaleansvar for 280 årsværk på fem større institutioner. Forfatter til bogen ”At lede efter kompleksitet” udgivet i 2017. Sune arbejder i dag med de udfordringer, der opstår, når mennesker arbejder sammen i organisationer, der bevæger sig.

Gennem lederseminarer, temadage og individuelle forløb designer og gennemfører han forløb, der tilpasser og udvikler organisationen til nuværende og kommende udfordringer

Rikke Kajhøj Jensen

Rikke har en lang erfaring med procesfacilitering blandt andet i konsulenthuset Go Proces. Hun er uddannet fra Informationsvidenskab med speciale i meningsdannelse i systemiske processer og har et Certificate in Systemic Leadership and Organisation fra University of Bedfordshire samt en supervisoruddannelse fra Albatros. Teoretisk baggrund er Systemisk tænkning, den Anerkendende tilgang og Socialkonstruktionismen.

Rikke arbejder med store og små udviklingsprocesser, der forløber med korte og præcise oplæg efterfulgt af relevante dialoger, så deltagerne mærker ”meningen i maven”, som en forudsætning for, at de kan anvende ny viden i deres daglige erhverv. Nysgerrighed, udfordrende og kreative metoder og humor er hjørnesten for hende.

Rikke har stået for uddannelsen ”Proceskonsulent” samt fungeret som konsulent i mange forskellige sammenhænge.

Sofie Kempf

Sofie kan betragtes som en af spydspidserne i DK indenfor Kropsligt Lederskab og-læring. Hun er founder af Core Energy, en virksomhed der arbejder for at styrke bæredygtigt arbejdsliv og ledelse gennem bevidst brug af kroppens potentiale og hun udgiver podcasten “Med kroppen som øre”.

Sofie er uddannet Cand. Mag i Psykologi og Voksenpædagogik fra RUC, Sygeplejerske, Coach, ManuVisiontræner & kropsterapeut, Advanced facilitator i metoden Social Present Theater (SPT).

Hun er inspireret af neurovidenskaben, af nærværets muligheder og Otto Scharmers U-teori. Endvidere den anerkendende tilgang til forandring, den systemiske tankegang og ikke mindst af samspillet.

Sofie har i årevis undervist ledere, konsulenter og undervisere i at styrke egen praksis gennem en øget opmærksomhed på den kropslige dimension.

Qua Sofie kropslige ekspertise har hun gennem 2,5 år bidraget som medforsker på Poula Helths forskningsprojekt ‘Læring i praksis – vejen til bedre lederskab, CBS/CVL.

Jacob Thorfing

Jacob er professor i Politik og Institutioner og forskningsleder af Roskilde School of Governance, som er et politologisk og forvaltningsfokuseret forskningscenter på Institut for Samfund og Erhverv. Hans forskningsinteresser omfatter offentlig sektor reformer, netværksstyring, samarbejdsdrevet innovation, interaktiv politisk ledelse, samt ledelse af samskabelse. Jacob deltager i en række nordiske og europæiske forskningsprojekter, som alle fokuserer på samskabelse af innovative løsninger på komplekse samfundsproblemer og på effekten af ledelse og institutionelt design på tværgående samarbejde

Derudover er Jacob undervisningskoordinator for grundkursus i politologi, moderne og klassiske politologiske tænkere, og styring i offentlige organisationer og underviser desuden på kurser om politik og administration i danske kommuner, offentlig innovation, offentlige styringsparadigmer mv.

Tid og sted

Samlet pris for hele forløbet: 45.150 kr. (eks. Moms) inkl. internat, fuld forplejning, 2 x individuel coaching, opfølgningsdag mm.

Pris inkl. moms: 49.150 kr.

Du betaler pr. modul forud for hver modulstart. Du kan afmelde dig kommende moduler efter vores almindelige afmeldingsbetingelser.

Man tilmelder sig hele forløbet, som består af 3 blokke, der bygger videre på hinanden.

Det er muligt at søge kompetencefondene om dækning til dele af udgifterne:

Hver af de tre blokke indeholder et diplommodul og en række ekstra, læringsfremmende aktiviteter. Modulerne kan eventuelt indgå i en fuld diplomuddannelse.

Forløbet starter i august 2023 og løber frem til sommer 2024 med en halvdags opfølgningsworkshop i september 2024.

Modulet Kommunikation og organisation, Diplom i Ledelse, 5 ECTS

Dette modul styrker dine forudsætninger for at arbejde bredt med din konsultative rolle i en politisk styret organisation. Vi dykker dybt ned i maskinrummet på den offentlige organisation og arbejder med den komplekse politiske arena, som du udfolder dit arbejdsliv i. Du bliver klogere på din egen rolle og dit handlerum og dine kommunikative kompetencer får et ekstra skud vitaminer.

Datoer

 • d. 30. august kl. 10.00 – d. 1. september kl. 15.00: Internat på Frederiksdal Sinatur Hotel
 • uge 36: Individuel coachingsamtale (50 min.)
 • d. 5. september: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål
 • d. 12. september kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)
 • d. 19. september kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 3. oktober kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 10. oktober: Vejledning
 • d. 11. oktober: Læringskonsolidering– dag på egen hånd til at arbejde med læringslogbogen
 • d. 16. oktober: Eksamen – aflevering af læringslogbog

Pris: 14.500 kr. fordelt på 8.500 kr. for modulet Kommunikation og organisation samt 6.000 kr. for internat, forplejning, individuel coaching samt gæsteundervisere (dertil lægges moms på de 6.000 kr.)

Modulet Konsulentarbejdets metoder, Den pædagogiske diplomuddannelse 10 ECTS

Dette modul sigter på at udbygge dine kommunikative kompetencer yderligere og styrke samt udfordre dig i din rolle som facilitator. Du vil blive klædt på til at håndtere dine konsultative opgaver mere kompetent. Vi kommer til at arbejde med dit fundament for at samtale og facilitere, din kropslige centrering, dine værdier, etik og magt. Vi skal arbejde med modstand, dilemmaer og modstridende interesser – og det uforudsete, som kræver handling her og nu. Og vi udvikler dine kompetencer til at facilitere læring og udvikling.

Datoer

 • d. 2+3. november kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 9. november kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)
 • Perioden frem til næste undervisning: Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis
 • d. 4.+5. december kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 14. december kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)
  Perioden frem til næste undervisning: Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis
 • d. 4. januar: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål
 • d. 22+23. januar kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 6. februar kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)
 • Perioden frem til vejledning: Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis
 • d. 5. marts kl. 9.00-14.00: Vejledning
 • d. 8. marts: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål
 • d. 19/20/21. marts: Mundtlig eksamen
 • Uge 14-15: Individuel coachingsamtale (50 min.)

Pris: 17.150 kr. fordelt på 12.150 kr. for modulet Konsulentarbejdets metoder samt 5.000 kr. for individuel coaching, gæsteundervisere, og fuld forplejning (dertil lægges moms på de 5.000 kr.)

Modulet Tværgående ledelse, Diplom i Ledelse, 5 ECTS

Denne blok styrker dig i at kunne indgå i og lede tværgående samarbejder med et vidt spænd af deltagere. Du bliver bedre til at lede de forskellige typer af netværk og samskabelsesprocesser, som kan bestå af meget forskelligartede deltagere med til tider vidt forskellige interesser og perspektiver – og somme tider med direkte modstridende interesser og mandater. Blokken her vil udvide dine handlemuligheder til at håndtere disse opgaver.

Datoer

 • d. 18. april kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 30. april kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 8. maj: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål
 • d. 16. maj kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18
 • d. 23. maj kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)
 • d. 30. maj kl. 9.00-15.00: Læringslaboratorium med simulationstræning
 • d. 31. maj: Vejledning
 • d. 7. juni: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål
 • d. 10. juni: Aflevere eksamensportfolio
 • d. 17/18/19. juni: Mundtlig eksamen på baggrund af portfolio
 • d. 21. juni kl. 9.00-14.00: Læringsopsamling med deltagelse af egen leder
 • d. 21. september kl. 9.00-12.00: Opfølgningsworkshop med fokus på omsætning til egen praksis

Pris: 13.500 kr., fordelt på 8.500 kr. for modulet Tværgående ledelse samt 5.000 kr. for fuld forplejning, læringsopsamlingsdag samt opfølgningsworkshop (dertil lægges moms på de 5.000 kr.)

Du skal gennemføre et interview med din leder i løbet af uge 36-38 2023 og igen i løbet af uge 17 2024 (begge gange efter din coachingsamtale) Der udleveres en samtaleguide til at tage udgangspunkt i.

Eksperimenter i egen organisation: Du skal gennemføre en række eksperimenter i egen praksis undervejs, hvor du selv tilrettelægger tidspunktet. Læringsnetværksdagene understøtter disse eksperimenter.

Hvem deltager?

Forløbet er for alle, der arbejder konsultativt i en offentlig organisation. Med konsultativt arbejde menes, at du arbejder med at sætte andre i stand til at løse kerneopgaven bedre. Du har en nøgleplacering og din rolle er af koordinerende, udviklende, faciliterende art. Du har ikke formelt ledelsesansvar, men alligevel virker du ledende måske som konsulent, faglig leder, projektleder, vejleder, procesleder eller på anden måde.

Har du spørgsmål?

Kontakt lektor Mia Fihl, hvis du vil vide mere, på mije@kp.dk eller 41 89 86 42. Mia laver også særligt tilrettelagte forløb, som skræddersys til den enkelte organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

KP Konsulentuddannelse. Tilmelding til hele forløbet

Start- og slutdato

30.08.23 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

49.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0499736

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42