Gå til indhold
Kursusdeltagere i samtale

KP Konsulentuddannelsen 2024-25

Bliv stærk på kollegaledelse, kommunikation og facilitering med KP Konsulentuddannelsen.

Dette intensive 1-årige forløb er for dig, som er en erfaren konsulent og har en central rolle i en offentlig organisation, og vil skærpe dine kompetencer til at skabe udvikling og samarbejde samt hæve kvaliteten i opgaveløsningen.

Det får du ud af konsulentuddannelsen

KP Konsulentuddannelsen styrker din forståelse af din funktion som intern konsulent, den giver dig viden om dit handlerum, og den konsoliderer din basis for at opbygge gode relationer og dét tværgående samarbejde i organisationen, der er vigtigt for at skabe resultater.

Jeg vil anbefale alle, som har lyst til at blive tilpas udfordret og har lysten til at sætte udviklingsprocesser i gang, at deltage
, Inklusions- og ressourcepædagog

Dine kommunikative kompetencer vil få et ekstra skud vitaminer, og du vil blive udfordret i din rolle som konsulent og som facilitator, når vi i forløbet fx arbejder med modstand, dilemmaer og modstridende interesser – og det uforudsete, som kræver handling her og nu. Ved at styrke din analyse af forskellige situationer, som du indgår i på din arbejdsplads, skærpes din evne til at levere dét, der kræves.

Målet er, at du opnår indsigt, styrke og mod til at handle hensigtsmæssigt som intern konsulent – også når situationerne rummer paradokser, dilemmaer og kompleksitet.

Få praksisnære og brugbare løsninger

I undervisningen tager vi udgangspunkt i de udfordringer, du støder på i dit arbejde, og derfra dykker vi ned i forskellige teorier og metoder, som styrker din evne til at håndtere rollen som konsultativ nøglemedarbejder.

Det betyder, at du på uddannelsen arbejder med dine egne, konkrete udfordringer, og du får praksisnære og brugbare løsninger med hjem, som du kan bruge direkte i dit arbejde som intern konsulent og kollegaleder.

Forløbet styrker din(e):

 • forståelse for samarbejdet med et vidt spænd af deltagere
 • evne til at tænke strategisk og fremme udviklings- og læreprocesser
 • forståelse for din rolle, det organisatoriske felt samt dit handlerum som kollegaleder
 • færdigheder til at kommunikere målrettet og kontekstafstemt
 • kompetencer til at tilrettelægge og afvikle møder, workshops m.m.
Undervisning på KP Konsulentuddannelsen

Godt at vide om KP konsulentuddannelsen

Forløbet er for alle, der arbejder konsultativt i en offentlig organisation. Med konsultativt arbejde menes, at du arbejder med at sætte andre i stand til at løse kerneopgaven bedre.

Du har en nøgleplacering og din rolle er af koordinerende, udviklende, faciliterende art. Du har ikke formelt ledelsesansvar, men alligevel virker du ledende måske som konsulent, faglig leder, projektleder, vejleder, procesleder eller på anden måde.

Forløbet centreret om afprøvning, træning og direkte kobling til brug i dit arbejde. Det betyder, at du undervejs får mulighed for at reflektere over, oversætte og omsætte de teorier og metoder, som bliver præsenteret på forløbet. Og bruge det hele i praksis på din arbejdsplads.

Du modtager coaching

Gennem hele uddannelsen arbejder vi aktivt med at styrke din læring og koble læringen til din organisatoriske hverdag. Der ligger to individuelle coachingsessioner undervejs, hvor vi har fokus på at støtte din læreproces og mulighed for at implementere det lærte.

I coachingen får du sat fokus på det, der kan styrke din læreproces, så du får mest muligt med hjem.

Du indgår i en netværksgruppe

Du kommer til at indgå i et læringsnetværk med andre konsulenter på uddannelsen ud fra fælles faglige interesser. Netværksgruppen danner et fælles eksperimentarium, hvor opgaven er at eksperimentere med og omsætte de modeller, teorier og metoder, som præsenteres under forløbet, til egne organisatoriske kontekster. Du får også en læringsmakker, som bliver din sparringspartner mellem de gange, vi mødes.

Vi benytter forskellige læringsformer

Undervisningen baserer sig på en variation af læringsformer, hvor både visuelle og kropslige såvel som mere traditionelle former vil optræde. Vi aktiverer den kropslige hukommelse og arbejder med grafisk understøttelse af læringen.

Der ligger to eksaminer på forløbet. Den første eksamen er på modulet Kommunikation og Organisation, og har form som en skriftlig læringslogbog på 5 sider, hvor du beskriver og reflekterer over den læring, du har opnået og hvad den sætter dig i stand til i dit konsultative virke.

Eksamen på modul 2 er en kombinationsprøve, hvor den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i et selvproduceret videoklip af dig i en faciliterende situation.

 • Et internat på 3 dage som opstart
 • 10 hele undervisningsdage derefter
 • To individuelle coachingsamtaler
 • To vejledningsdage med fokus på eksamen
 • 5 dage i din læringsnetværksgruppe, hvor I arbejder med stoffet
 • 4 dages læringskonsolidering, hvor du arbejder med at fordybe din læring
 • Løbende samtaler med en læringsmakker, som fastholder dit fokus på at træne det lærte
 • 1 ½ dags læringsopsamling med fokus på implementering i egen organisation
 • To moduler fra diplomuddannelser med hver sin eksamen
 • Et netværk til fremtiden bestående af konsulent-kolleger

Se video om uddannelsen

Se video om konsulentuddannelsen

Tidspunkt

I 2024 starter forløbet i september og løber frem til sommeren 2025 med en halvdags opfølgningsworkshop i september 2025.

Pris

Samlet pris for hele forløbet: 36.200 kr. (eks. Moms) inkl. internat

Pris inkl. moms: 39.950 kr.

Man tilmelder sig hele forløbet, som består af 2 blokke, der bygger videre på hinanden.

Det er muligt at søge kompetencefondene om dækning af dele af udgifterne.

Praktiske oplysninger

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

KP konsulentuddannelse - Samlet tilmelding til hele forløbet

Start- og slutdato

04.09.24 - 19.06.25

Tilmeldingsfrist

19.06.24

Nummer

0619538

Ledighed

Ledige pladser

Pris

39.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Se datoer på hjemmesiden

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42