Gå til indhold

Praktiske oplysninger vedr. KP konsulentuddannelsen

Vi har samlet en række praktiske oplysninger vedr. KP Konsulentuddannelsen. Se fx hvor og hvornår, der er undervisning og, hvem der underviser på uddannelsen.

Uddannelsen er bygget op af to blokke. Hver af de to blokke indeholder et diplommodul og en række ekstra, læringsfremmende aktiviteter.

Modulet Kommunikation og organisation, Diplom i Ledelse, 5 ECTS

Dette modul styrker dine forudsætninger for at arbejde bredt med din konsultative rolle i en politisk styret organisation.

Vi dykker dybt ned i maskinrummet på den offentlige organisation og arbejder med den komplekse politiske arena, som du udfolder dit arbejdsliv i. Du bliver klogere på din egen rolle og dit handlerum og dine kommunikative kompetencer får et ekstra skud vitaminer.

Datoer

d. 4. september kl. 10.00- 6. september 2024 kl. 15.00: Internat på Frederiksdal Sinatur Hotel

d. 12. september: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål

uge 38: Individuel coachingsamtale (50 min.)

uge 39: Interviewe egen leder

d. 19. september kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)

d. 3. oktober kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18

d. 24. oktober kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18

d. 7. november: Vejledning

d. 8. november: Læringskonsolidering– dag på egen hånd til at arbejde med eksamenslæringslogbogen

d. 18. november: Eksamen – aflevering af læringslogbog

Uge 47/48: Se video om leder-konsulent-samarbejdet sammen med egen leder

Pris

14.700 kr. fordelt på 8.700 kr. for modulet Kommunikation og organisation samt 6.000 kr. for internat, forplejning, individuel coaching samt gæsteundervisere (dertil lægges moms på de 6.000 kr.)

Modulet Konsulentarbejdets metoder, Den pædagogiske diplomuddannelse 10 ECTS

Dette modul sigter på at udbygge dine kommunikative kompetencer yderligere og styrke samt udfordre dig i din rolle som facilitator.

Du vil blive klædt på til at håndtere dine konsultative opgaver mere kompetent samt at kunne indgå i og lede tværgående samarbejder med et vidt spænd af deltagere. Vi kommer til at arbejde med dit fundament for at samtale og facilitere, din kropslige centrering, dine værdier, etik og magt.

Vi skal arbejde med modstand, dilemmaer og modstridende interesser – og det uforudsete, som kræver handling her og nu. Og vi udvikler dine kompetencer til at facilitere læring og udvikling.

Datoer

d. 5.+ 6. december kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18

d. 12. december kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)

Perioden frem til næste undervisning: Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis

d. 23. + 24. januar kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18

d. 30. januar kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)

Perioden frem til næste undervisning:

Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis

Uge 6: Individuel coachingsamtale 2 (50 min.)

d. 24. februar: Læringskonsolidering– dag på egen hånd med refleksionsspørgsmål

Uge 9: Interviewe egene leder

d. 6.+7. marts kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18

d. 13. marts kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)

Perioden frem til næste undervisning: Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis

24.+25. april kl. 9.00-15.00: Undervisning på Tagensvej 18

d. 2. maj kl. 9.00-15.00: Læringsnetværksdag (I mødes i jeres læringsnetværk og arbejder med en stillet opgave)

Perioden frem til vejledning: Praksisafprøvning – der gennemføres eksperimenter i egen praksis

d. 22. maj kl. 9.00-15.00: Vejledning rettet mod eksamen

d. 26. maj kl. 9.00-15.00: Læringskonsolidering– dag på egen hånd til at arbejde med eksamensopgaven

d. 2. juni kl. 12.00: Aflevering af synopsis for mundtlig eksamen

d. 12./13. juni: Mundtlig eksamen på 30 min. per person

d. 19. juni kl. 9.00-15.00: Afslutning og læringsopsamlingsdag med deltagelse af egen leder om formiddagen

d. 25. september kl. 9.00-12.00: Opfølgningsworkshop – vi gør status

Pris

21.500 kr. fordelt på 12.500 kr. for modulet Konsulentarbejdets metoder samt 9.000 kr. for individuel coaching, gæsteundervisere, læringsopsamlingsdag samt læringsopfølgning. (dertil lægges moms på de 5.000 kr.)

Du skal gennemføre to interviews med din leder (begge gange efter din coachingsamtale). Der udleveres en samtaleguide til at tage udgangspunkt i.

Eksperimenter i egen organisation: Du skal gennemføre en række eksperimenter i egen praksis undervejs, hvor du selv tilrettelægger tidspunktet. Læringsnetværksdagene understøtter disse eksperimenter.

Undervisere på KP konsulentuddannelsen

Lektor, Mia Fihl

Lektor ved Københavns Professionshøjskole og hovedudvikler på KP Konsulentuddannelsen. Mia vil være gennemgående underviser på hele forløbet, så hende vil du møde på alle tre blokke.

Mia har en lang erfaring fra konsultativt arbejde i offentlige organisationer, hvor hun både har været projektleder, kulturkonsulent, udviklingskonsulent og netværkskonsulent.

Hun er uddannet cand.mag. i dramaturgi, har en journalistisk tillægsuddannelse samt videreuddannelser inden for coaching, procesfacilitering og organisationsudvikling. Som underviser har

Mia specialiseret sig i ressourcepersoner, og hvad der skal til for, at de kan lykkes med opgaven om at skabe udvikling, læring og forbedring i offentlige organisationer. Mia underviser på diplomuddannelsen i ledelse såvel som på den pædagogiske diplomuddannelse.

Rikke Horup

Rikke er lektor ved Københavns Professionshøjskole, ph.d. Doctor of Management, University of Hertfordshire og cand.merc. HRM, Copenhagen Business School.

Hendes ekspertfelt er ledelse og læring ift. udviklingen af den offentlige sektor med fokus på bl.a. tillidsreformen, social kapital, individuel og organisatorisk kompetenceudvikling, forandringsledelse og innovation og kulturudvikling.

Rikke er optaget af, hvordan ledelse kan udvikle sociale verdener, hvor medarbejdere og ledere tilsammen kan agere kompetent ind i en hyperkompleks foranderlig organisatorisk virkelighed.

Rikke har erfaring som selvstændig konsulent, HR-konsulent samt underviser ved Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Sune Bjørn Larsen

Sune er organisationspsykolog, ph.d., forfatter og ejer af konsulentvirksomheden Raison.

Han har mange års erfaring i arbejdet med konsultation og ledelse indenfor private organisationer og offentlige forvaltninger.

Sune er uddannet cand.psyk og har erfaring som selvstændig erhvervspsykolog og efterfølgende som institutionsleder og centerchef i Københavns Kommune med personaleansvar for 280 årsværk på fem større institutioner.

Forfatter til bogen ”At lede efter kompleksitet” udgivet i 2017. Sune arbejder i dag med de udfordringer, der opstår, når mennesker arbejder sammen i organisationer, der bevæger sig.

Gennem lederseminarer, temadage og individuelle forløb designer og gennemfører han forløb, der tilpasser og udvikler organisationen til nuværende og kommende udfordringer

Rikke Kajhøj Jensen

Rikke har en lang erfaring med procesfacilitering blandt andet i konsulenthuset Go Proces.

Hun er uddannet fra Informationsvidenskab med speciale i meningsdannelse i systemiske processer og har et Certificate in Systemic Leadership and Organisation fra University of Bedfordshire samt en supervisoruddannelse fra Albatros.

Teoretisk baggrund er Systemisk tænkning, den Anerkendende tilgang og Socialkonstruktionismen.

Rikke arbejder med store og små udviklingsprocesser, der forløber med korte og præcise oplæg efterfulgt af relevante dialoger, så deltagerne mærker ”meningen i maven”, som en forudsætning for, at de kan anvende ny viden i deres daglige erhverv. Nysgerrighed, udfordrende og kreative metoder og humor er hjørnesten for hende.

Rikke har stået for uddannelsen ”Proceskonsulent” samt fungeret som konsulent i mange forskellige sammenhænge.

Sofie Kempf

Sofie kan betragtes som en af spydspidserne i DK indenfor Kropsligt Lederskab og-læring.

Hun er founder af Core Energy, en virksomhed der arbejder for at styrke bæredygtigt arbejdsliv og ledelse gennem bevidst brug af kroppens potentiale og hun udgiver podcasten “Med kroppen som øre”.

Sofie er uddannet Cand. Mag i Psykologi og Voksenpædagogik fra RUC, Sygeplejerske, Coach, ManuVisiontræner & kropsterapeut, Advanced facilitator i metoden Social Present Theater (SPT).

Hun er inspireret af neurovidenskaben, af nærværets muligheder og Otto Scharmers U-teori. Endvidere den anerkendende tilgang til forandring, den systemiske tankegang og ikke mindst af samspillet.

Sofie har i årevis undervist ledere, konsulenter og undervisere i at styrke egen praksis gennem en øget opmærksomhed på den kropslige dimension.

Qua Sofie kropslige ekspertise har hun gennem 2,5 år bidraget som medforsker på Poula Helths forskningsprojekt ‘Læring i praksis – vejen til bedre lederskab, CBS/CVL.