Gå til indhold

Afgangsprojekt – Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Afslut din diplomuddannelse med et projekt af relevans for den offentlige forvaltning og administration.

Dette modul på 15 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du videreudvikler, hvad du har lært på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration om at anvende teoretisk viden, metoder og dataindsamlingsteknikker i analysen af en selvvalgt problemstilling. Derudover lærer du selvstændigt at planlægge og tilrettelægge arbejdet med afgangsprojektet over en længere periode.

Fagligt indhold på modulet

Under projektarbejdet og vejledningen bliver der lagt vægt på, at du indøver en systematisk arbejdsmetode. Du vil i kraft af afgangsprojektet lære at udarbejde en større skriftlig fremstilling af en praksisrelevant problemstilling.

Afgangsprojektet bygger på diplomuddannelsens obligatoriske og valgfri moduler.

Vigtige emner er bl.a.:

 • Elementer i skriveprocesser
 • Elementer i projektarbejde
 • Brugen af teori
 • Videnskabsteori
 • Dataindsamlingsteknikker
 • Den samfundsvidenskabelige analyse og metode
 • Analyse, metode og refleksion over praktiske implikationer for projektets metodiske og indholdsmæssige resultater

Om undervisning og eksamen

Studieforløbet på afgangsprojektet adskiller sig fra diplomuddannelsens øvrige moduler.

Forløbet indbefatter tre samlinger og en stor del ”enetimer” i form af individuel vejledning eller vejledning i små grupper. Størstedelen af arbejdet med afgangsprojektet er du dog alene om.

Du får tilknyttet en vejleder til dit afgangsprojekt, som du kan diskutere valg af emne, teori, metoder mm. med. Vejlederen skal endeligt godkende din problemstilling.

Heltid eller deltid

Afgangsprojektet tilbydes både som deltidsuddannelse og som heltidsuddannelse. Tager du det som heltidsuddannelse, kan du søge orlov med en ydelse efter reglerne for Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), dog højst i 13 uger. Hvis du ønsker at følge afgangsprojektet som heltidsuddannelse, bedes du angive det i bemærkningsfeltet, når du tilmelder dig modulet.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojektet.

Hvem deltager?

Afgangsprojektet er for dig, som har bestået de øvrige moduler på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, og som ønsker at afslutte din uddannelse.

Særlige adgangskrav

Det er en forudsætning, at du har bestået de øvrige moduler på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Adgangskrav til de øvrige moduler kan du læse om i forbindelse med beskrivelse af modulerne.

Fakta

Modulet er på 15 ECTS og er obligatorisk, hvis du ønsker at fuldføre din diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

21.08.24 - 16.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0550142

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Hvornår

Fysisk 21.08.24 & 03.10.24 Heltid Afl 21.11.24 Eks 12.12.24 Deltid Afl 19.12.24 Eks 16.01.25

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

22.08.24 - 15.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0550106

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Fysisk: 22.08.24 & 07.10.24 Heltid: Afl. 21.11.24 Eks11.12.24 Deltid: Afl. 19.12.24 Eks 15.01.25

Forår 2025

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621901

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621903

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Efterår 2025

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0875029

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0875030

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Forår 2026

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0875040

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Afgangsprojekt - diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0875042

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

15

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Kaare Bjørn Frydensberg Thomsen

Lektor

+45 51 63 27 26