Gå til indhold

Forvaltningsret

Få grundig indsigt i de juridiske regler for god sagsbehandling, og lær at bruge reglerne i praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet vil vi arbejde indgående med reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om databeskyttelse. Du lærer at anvende din faglige viden og bliver i stand til at vurdere og løse forvaltningsretlige problemstillinger og at træffe lovlige og korrekte afgørelser.

Fagligt indhold på modulet

På modulet beskæftiger vi os med de juridiske regler for god sagsbehandling og vi vil blandt andet arbejde med:

 • Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • Persondataretlige regler, herunder spørgsmålet om datasikkerhed.
 • Kravene om lovhjemmel og saglig forvaltning
 • Retningslinjer for god forvaltningsskik
 • Prøvelse af afgørelser ved domstolene, ombudsmanden og administrativ rekurs
 • Retsvirkninger og konsekvenser ved tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler

Om undervisning og eksamen

Undervisningen strækker sig over 9 dage a 6 timer.
Eksamen er en 4 timers skriftlig eksamen.

Fakta

Modulet er på 10 ECTS og er et obligatorisk modul på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Forvaltningsret

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0507822

Efterår 2024

Forvaltningsret

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0550110

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00