Gå til indhold

Servicedesign – diplom (kan rekvireres)

Modulet giver dig indsigt i, hvordan du kan arbejde med at udvikle og forbedre servicen overfor borgere og virksomheder ud fra devisen - ude fra ind. 

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Servicedesign handler om at udvikle serviceydelser, ændre ”mindset” og tænke udefra ind. Det handler om at tage borgerens perspektiv og komme væk fra, at tænke alene i administrationens behov.

Vi tager afsæt i din egen praksis og erfaringer med service samt din organisations fortællinger om servicekulturen og hvordan borgere og virksomheder oplever den service de møder hos jer.

Du kommer til at arbejder med analyse og vurdering af serviceydelsen med værktøjer såsom kunderejsen, personas og touchpoint-analyser og designer nye serviceydelser med fokus på højnelse af kundens oplevelse.

I løbet af modulet udvikler du din egen serviceforståelse og dine evner til dialog om serviceforventninger med kollegaer og ledere.

Det faglige indhold

Der vil være fokus på service og servicedesign i den offentlige administration.

På modulet arbejder vi med:

  • forståelse af egen professionelle service
  • forståelse af strategiske mål for service
  • dialog med nærmeste leder om servicemål
  • samarbejde med kollegaer om kvalitet i servicen
  • anvendelse af værktøjer indenfor servicedesign
  • service i forhold til forskellige målgrupper og segmenter
  • design af ny og mere kundefokuserede serviceydelser

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen på grundlag af kort skriftligt oplæg.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66