Gå til indhold

Information om coronavirus

Servicedesign

Modulet giver dig indsigt i, hvordan du kan arbejde med at udvikle og forbedre servicen overfor borgere og virksomheder ud fra devisen - ude fra ind. 

Bemærk: Udbydes kun som rekvireret hold.

Servicedesign handler om at udvikle serviceydelser, ændre ”mindset” og tænke udefra ind. Det handler om at tage borgerens perspektiv og komme væk fra, at tænke alene i administrationens behov.

Vi tager afsæt i din egen praksis og erfaringer med service samt din organisations fortællinger om servicekulturen og hvordan borgere og virksomheder oplever den service de møder hos jer.

Du kommer til at arbejder med analyse og vurdering af serviceydelsen med værktøjer såsom kunderejsen, personas og touchpoint-analyser og designer nye serviceydelser med fokus på højnelse af kundens oplevelse.

I løbet af modulet udvikler du din egen serviceforståelse og dine evner til dialog om serviceforventninger med kollegaer og ledere.

Det faglige indhold

Der vil være fokus på service og servicedesign i den offentlige administration.

På modulet arbejder vi med:

  • forståelse af egen professionelle service
  • forståelse af strategiske mål for service
  • dialog med nærmeste leder om servicemål
  • samarbejde med kollegaer om kvalitet i servicen
  • anvendelse af værktøjer indenfor servicedesign
  • service i forhold til forskellige målgrupper og segmenter
  • design af ny og mere kundefokuserede serviceydelser

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen på grundlag af kort skriftligt oplæg.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55