Gå til indhold
Kvinde klikker på computer

Diplom i ledelse online

Vil du videreuddanne dig på en fleksibel måde? Så tag dit diplommodul eller hele diplomuddannelsen i ledelse online.

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, som passer ind i din hverdag. Du kan fx have et travlt arbejde, bo langt fra uddannelsesinstitutionen eller have mindre børn.

Du har mulighed for både at tage en hel diplomuddannelse online eller blande onlinemoduler med almindeligt fremmøde i hold.

Fleksibelt studie med samme høje faglighed

Tager du diplom i ledelse online, får du samme udviklende dialoger og processer, som vi er kendte for at skabe i vores klassiske (face-face) undervisning. Gennemgående vil du blive mere opmærksom på dine egne handlinger som leder.

Du får et fleksibelt studie med samme høje faglighed, hvor modulerne samlet set giver dig et stærkere fundament at stå på som leder med modet til at handle.

Niveauet og litteraturen er den samme som ved den fysiske undervisning. Med inspiration fra teorien og undervisningen gennemgår og træner du en række ledelsesmæssige tænkeværktøjer og greb, som kvalificerer dig til at håndtere din ledelsespraksis med mere omtanke og lethed.

Onlineundervisningen gav mig en større grad af fleksibilitet. Jeg kunne lettere og i højere grad tilpasse studiet mit arbejde. Der var god plads til fælles dialog og refleksion
, studerende på online diplom i ledelse

Læs når det passer dig

Onlineforløbet er en blanding af selvstudie og virtuel deltagelse med fastlagte online mødetidspunkter i form af webinarer og studiegruppedage. Selvstudiet foregår ved, at du får læsestof, videoer, opgaver m.m., som du kan tilgå, når det passer dig.

Undervisningen foregår i et aktivt onlinelæringsmiljø, hvor du er i kontinuerlig kontakt med underviserne og dine medstuderende og arbejder med opgaver og faglige emner, som motiverer og udvikler din ledelsesfaglighed.

Q&A

Onlineuddannelsens indhold

Vi tilbyder alle tre obligatoriske moduler og flere valgmoduler som onlineforløb. Hold øje her på hjemmesiden for tilmeldinger (holdene bliver hurtigt fyldt op). Se under hvert modul, hvornår det starter. Nedenfor oversigt over moduler og link til tilmelding:

Obligatoriske moduler (udbydes hvert halvår)

Aktuelle valgmoduler (opdateres hvert halvår pga. varieret udbud)

Vores to efterårsmoduler, Teamledelse samt Ledelse af digital transformation – Distanceledelse, er moduler, der er relevante for både ledere og også konsulenter, koordinatorer mm der har uformelle ledelsesopgaver.

Ledelse af digital transformation – Distanceledelse er vores helt nye valgmodul, som kun udbydes online. Vi glæder os til at give jer masser af praktiske værktøjer på dette modul!

Om undervisning og eksamen

På diplom i ledelse online får du:

 • Et undervisningsforløb, der er fleksibelt og samtidig giver dig de sociale og gensidigt reflekterende elementer.
 • En unik og varieret læringsportefølje med engagerede undervisere, som inspirerer til udvikling.
 • Et lille hold (max. 20 deltagere), hvor I lærer hinanden godt at kende og hjælper hinanden i jeres fælles kompetenceudvikling.
 • En online læringsplatform, som du fleksibelt kan tilgå og finde planer, artikler, opgaver og læringsvideoer.

Undervisningen på de obligatoriske moduler er struktureret som nedenfor. Valgmodulerne er lignende organiseret blot af kortere varighed og med færre webinarer:

 • Et opstartswebinar, hvor du får en introduktion til modulet, vores læringsplatform og din studiegruppe
 • 6 webinarer, hvor vi mødes online med undervisning, dialog og øvelser i virtuelle grupperum.
 • En individuel coachende samtale á 45 min. med en underviser til at understøtte din kompetenceudvikling under forløbet.
 • Opgaver til hvert tema, som bearbejdes virtuelt med en studiegruppe eller individuelt. Her får du lejlighed til i et læringsfællesskab at arbejde med teksterne og knytte dem til jeres egen ledelsespraksis.
 • Vejledning på din eksamensopgave.

Eksamensformen har et indbygget lærende element og afholdes på de obligatoriske moduler som en kombinationseksamen med udgangspunkt i egen ledelsespraksis, dvs. en skriftlig opgave og en opfølgende mundtlig eksamen. På valgmodulerne har vi mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case fra egen lederpraksis.

Praktisk

Det kræver ikke særlige tekniske forudsætninger for dig at kunne deltage, og hvis der er noget, du er i tvivl om, får du hjælp. Den virtuelle del af undervisningen kræver blot internetadgang og et elektronisk device (computer, telefon eller iPad med kamera evt. med mikrofon indbygget eller et par høretelefoner).

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18