Gå til indhold
""

Kommunikation og organisation

Styrk dine kommunikative kompetencer og skab rum for involverende og produktive dialoger i din organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Få styrket dine evner til at kommunikere professionelt og at skabe relationer til og mellem medarbejdere, ledelseskolleger og interessenter.

Det faglige indhold på modulet

Vi fokuserer på at træne dine kompetencer til refleksion og kommunikation, så du bliver bedre til at skabe plads til forskellige kommunikative rum og processer til gavn for opgaveløsningen. I undervisningen analyserer og reflekterer vi over dine egne organisatoriske udfordringer og personlige erfaringer fra din ledelsespraksis.

Det er målet med modulet, at du:

 • kan reflektere over teorier om organisationsudvikling i forhold til din egen organisatoriske virkelighed
 • kan forholde dig til hvor, hvornår og hvordan du som leder kan skabe kommunikative rum og processer, der giver plads til samskabelse og understøtter organisationsudvikling
 • bliver i stand til at balancere produktivitet, effektivitet, dokumentation og kvalitet med de enkelte medarbejderes behov for personlig mening i opgaveudvikling, arbejdsvilkår og kompetencer

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse samt bearbejdning af dine og dine medstuderendes praksis og erfaringer. Mellem de enkelte undervisningsgange afprøver du forskellige metoder, som I har arbejdet med i undervisningen.

Modulet afvikles over et par måneder og består af 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis – hvor du forklarer dine egne erfaringer med konkrete ledelseskommunikative processer i din organisation.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller i en NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Kommunikation og organisation i Hillerød - 1 kvartal

Start- og slutdato

22.01.24 - 22.03.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

8.500 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Nummer

0520755

Kommunikation og organisation - Online - 1 kvartal

Start- og slutdato

24.01.24 - 22.03.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

8.500 kr.

Hvor

Online

Nummer

0520756

Kommunikation og organisation - 2 kvartal

Start- og slutdato

03.04.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

8.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0600437

Efterår 2024

Kommunikation og organisation - 3 kvartal

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0555658

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05