Gå til indhold

Kommunikation og organisation

Styrk dine kommunikative kompetencer og skab rum for involverende og produktive dialoger i din organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Få styrket dine evner til at kommunikere professionelt og at skabe relationer til og mellem medarbejdere, ledelseskolleger og interessenter.

Det faglige indhold på modulet

Vi fokuserer på at træne dine kompetencer til refleksion og kommunikation, så du bliver bedre til at skabe plads til forskellige kommunikative rum og processer til gavn for opgaveløsningen. I undervisningen analyserer og reflekterer vi over dine egne organisatoriske udfordringer og personlige erfaringer fra din ledelsespraksis.

Det er målet med modulet, at du:

 • kan reflektere over teorier om organisationsudvikling i forhold til din egen organisatoriske virkelighed
 • kan forholde dig til hvor, hvornår og hvordan du som leder kan skabe kommunikative rum og processer, der giver plads til samskabelse og understøtter organisationsudvikling
 • bliver i stand til at balancere produktivitet, effektivitet, dokumentation og kvalitet med de enkelte medarbejderes behov for personlig mening i opgaveudvikling, arbejdsvilkår og kompetencer

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse samt bearbejdning af dine og dine medstuderendes praksis og erfaringer. Mellem de enkelte undervisningsgange afprøver du forskellige metoder, som I har arbejdet med i undervisningen.

Modulet afvikles over et par måneder og består af 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis – hvor du forklarer dine egne erfaringer med konkrete ledelseskommunikative processer i din organisation.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller i en NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

Lær at brænde igennem med dine budskaber og at nyde at præsentere for andre.

Modulet ‘Kommunikation og organisation’ findes i en udgave, som er tonet mod præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft. Her arbejder du med den del af lederskabet, som består i at tale foran andre mennesker.

Læs mere om modulet tonet mod præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft i menuen herunder. Hvis du vil tilmelde dig modulet om præsentationsteknik, skal du være opmærksom på at vælge holdet med det navn nederst på siden. Er der ikke noget hold, er det fordi, vi ikke tilbyder holdet lige pt.

Du træner din evne til at være i centrum, at skabe engagement og at få dine budskaber til at trænge igennem.

Du får en masse tricks til at få dine præsentationer til at lyse – og vi lover, at du går ud ad døren med langt mere selvtillid, end da du kom. Forløbet er fokuseret på at udvikle dine praktiske færdigheder og indeholder træning, individuelle coachinger i masterclassformat samt en afsluttende 1-til-1 træningssession med en af de to undervisere. Forløbets indhold er solidt funderet i forskning, og du vil sideløbende med den praktiske træning stifte bekendtskab med teorien bag.

På modulet fokuserer vi på fem temaer:

 • Dig selv- der sætter fokus på dit kropssprog, stemme, øjenkontakt, åndedræt, energi, nærvær, samt din måde at forholde dig til dig selv i præsentationssituationen på, herunder hvordan du kan forholde dig, når nervøsiteten opstår.
 • De andre- som sætter fokus på, hvordan du møder, og hvordan du fastholder dem, du taler til. Her får du strategier til, hvad du kan gøre, når de tuner ud eller det, der er værre.
 • Præsentationen- som sætter fokus på, hvad en god præsentation er.
 • Rummet- der handler om, hvordan du arrangerer og bruger rummet, når du præsenterer.
 • Præsentatøren som proceskonsulent- som udstyrer dig med en række greb til at involvere og aktivere dem, du taler til.

Om undervisningen

På dette modul vil din undervisning bestå af og være struktureret som:

 • 5 hele praktisk fokuserede undervisningsdage
 • 1 hel gruppedag i mindre grupper med fokus på træning og feedback på en udvalgt præsentation i trygge rammer
 • Træning af præsentationsfærdigheder, praktiske værktøjer og greb
 • Indføring i den relevante underliggende forskningsbaserede viden
 • Individuel coaching i masterclassformat
 • En praktisk fokuseret eksamensceremoni med relevant udviklingsorienteret feedforward til dig på din rejse mod at blive en endnu stærkere præsentatør
 • To undervisere, der sikrer, at din personlige udvikling er i fokus
 • Et lille hold med tryg atmosfære og plads til individuel træning
 • Forløbet afsluttes med en 1-til-1 session med en af de to undervisere med fokus på træning af dine præsentationsfærdigheder ud fra dine behov.

Eksamen på forløbet er mundtlig og den er tilrettelagt, så den forholder sig til din udvikling. Det er vores største ambition at sikre dig en god selvtillidsopbyggende oplevelse gennem hele forløbet – og det gælder også din eksamen. Vi passer på dig, så du får en god oplevelse – uanset om dit udgangspunkt er den erfarnes eller den mere usikre præsentatørs. Når du har bestået modulet, får du et eksamensbevis.

Forløbet er for dig, der ønsker at blive bedre og stærkere i præsentationssituationer. Det er for dig, der frygter at stå frem og tale foran andre, og det er for dig, som er erfaren, men som gerne vil blive mere bevidst om greb og ønsker at lægge flere lag på dine præsentationskompetencer. Forløbet er også for dig, der befinder dig et sted midt imellem de to niveauer. Uanset dit udgangspunkt vil du gennem forløbet opleve at løfte dit niveau mærkbart og komme ud med mere styrke, selvtillid og glæde ift. præsentationssituationer.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Kommunikation og organisation - Tirsdage

Start- og slutdato

25.01.22 - 25.03.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Kommunikation og organisation - Torsdage

Start- og slutdato

27.01.22 - 25.03.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Hillerød

Kommunikation og organisation - Online

Start- og slutdato

31.01.22 - 01.03.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Online

Kommunikation og organisation - Præsentationsteknik - Fredage

Start- og slutdato

22.04.22 - 17.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

11.400 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anita Monnerup Pedersen

Chefkonsulent

+45 41 89 72 35