Gå til indhold

Kommunikation og organisation

Styrk dine kommunikative kompetencer og skab rum for involverende og produktive dialoger i din organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Få styrket dine evner til at kommunikere professionelt og at skabe relationer til og mellem medarbejdere, ledelseskolleger og interessenter.

Det faglige indhold på modulet

Vi fokuserer på at træne dine kompetencer til refleksion og kommunikation, så du bliver bedre til at skabe plads til forskellige kommunikative rum og processer til gavn for opgaveløsningen. I undervisningen analyserer og reflekterer vi over dine egne organisatoriske udfordringer og personlige erfaringer fra din ledelsespraksis.

Det er målet med modulet, at du:

 • kan reflektere over teorier om organisationsudvikling i forhold til din egen organisatoriske virkelighed
 • kan forholde dig til hvor, hvornår og hvordan du som leder kan skabe kommunikative rum og processer, der giver plads til samskabelse og understøtter organisationsudvikling
 • bliver i stand til at balancere produktivitet, effektivitet, dokumentation og kvalitet med de enkelte medarbejderes behov for personlig mening i opgaveudvikling, arbejdsvilkår og kompetencer

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse samt bearbejdning af dine og dine medstuderendes praksis og erfaringer. Mellem de enkelte undervisningsgange afprøver du forskellige metoder, som I har arbejdet med i undervisningen.

Modulet afvikles over et par måneder og består af 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis – hvor du forklarer dine egne erfaringer med konkrete ledelseskommunikative processer i din organisation.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller i en NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Kommunikation og organisation - 3 kvartal

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555658

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Mandage kl. 9.00-15.00: 19.08, 26.08, 16.09, 23.09, 30.09.2024. Eksamen uge 41.

KP konsulentuddannelse - Samlet tilmelding til hele forløbet

Start- og slutdato

04.09.24 - 19.06.25

Tilmeldingsfrist

19.06.24

Nummer

0619538

Ledighed

Ledige pladser

Pris

39.950 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Se datoer på hjemmesiden

Forår 2025

Kommunikation og organisation - Online - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627316

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kommunikation og organisation i Hillerød - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627319

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kommunikation og organisation - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628070

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05