Gå til indhold

Q&A – diplom i ledelse online

Hvad er fordelene ved at tage uddannelsen online?

 • Du kan i høj grad selv planlægge dit studieliv.
 • Du har større indflydelse på, hvordan balance mellem job, familie og uddannelse skal være.
 • Du har mulighed for at holde dit studie og dit arbejdsliv mere adskilt.
 • Logistiske fordele – du bor langt fra uddannelsesinstitutionen, er på farten eller har et kompakt arbejdsliv, der ikke levner tid til, at du tager hele uddannelsesdage ud kalenderen.

Hvem er deltagerne?

 • Dig, som vil blive bedre i din ledelsespraksis, få inspiration og et nyt netværk.
 • Dig, som vil have en lederuddannelse af høj kvalitet med ECTS-point.
 • Dig, som sidder i en stilling med formel ledelse (leder, chef) eller har ansvar for ledelsesrelaterede opgaver (konsulent, specialist eller projektleder).

Hvordan er undervisningen?

 • Webinarerne er korte, komprimerede og ligger uden for eller i start/slutningen af din arbejdstid.
 • Webinarer à 2-3 timer, hvor vi lægger vægt på dialog. Vi veksler mellem teoretiske inspirationsoplæg, gruppeopgaver i virtuelle grupperum og opsamling i plenum samt individuelle refleksionsøvelser.
 • Studiegrupper med fælles mødegange, hvor jeres undervisere har planlagt indholdet for jer.
 • Individuel coachende samtale.

Hvilke undervisningsaktiviteter og -materialer møder jeg?

 • Litteraturlæsning, uddannelsesvideoer fra KP, Ted Talk og andre medier samt podcast.
 • Du har på vores digitale læringsplatform et godt overblik over det forløb, som du skal igennem, og får systematiske tilrettelagte opgaver, du kan arbejde med, når det passer dig.
 • Indsamling af empiri fra din organisation, observationer, afprøvninger
 • Du afprøver din viden og forståelse i form af små quizzer.
 • Opgaveløsningen foregår både individuelt og i studiegrupper, og du skriver også en eksamensopgave.
 • Du får feedback på udvalgte opgaver fra dine undervisere og fra din studiegruppe.

Hvordan foregår eksamen?

 • Det er valgfrit, om du vil gå til mundtlig eksamen online eller face to face. Hvis du vælger online eksamen, kommer den til at minde om den måde, vi afholder webinarer på.
 • Der er som regel ved de obligatoriske moduler både en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen (kombinationseksamen). Ved valgfag kan det være anderledes.

Hvad hvis jeg er forhindret i at deltage i et webinar?

 • Du går ikke glip af undervisningen, hvis du bliver syg eller på anden måde bliver forhindret i at deltage i et webinar. Du ser blot videoen af det optagede webinar, når du har tid.

Hvordan har jeg kontakt til underviserne?

 • Du har selvfølgelig kontakt til dine undervisere ved webinarerne, ved den individuelle coachende samtale, når du får feedback på opgaver og har vejledning på din eksamensopgave.
 • Du har altid muligheder for at skrive til dine undervisere via chatfunktionen på læringsplatformen – og får hurtigt svar på spørgsmål.

Hvordan har jeg kontakt til mine medstuderende?

 • Til webinarerne har I mulighed for at se hinanden, snakke sammen og bruge tid på at lære hinanden at kende og dele viden og nye erfaringer.
 • I bliver hinandens ”læringspartnere”. I mødes omkring opgaver, som underviserne har stillet, fx fælles refleksion over nogle observationer og afprøvninger, som du har foretaget i din organisation. I laver også en skriftlig opgave sammen.
 • I har kontakt i forbindelse med feedback på skriftlige produkter (kortere skriftlige opgaver).

Kan jeg kombinere online moduler med klassisk undervisning?

Du sammensætter det helt frit, som det passer dig, så det passer til dit arbejds- og privatliv.