Gå til indhold

Teamledelse

Styrk din ledelse af teams både inden for og på tværs af organisationen.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul opnår du kendskab til forskellige koncepter for og forståelser af teams og ledelse af teams. Du får praktisk og teoretisk viden om, hvordan aktører og diskurser skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i teams.

Den viden, du får på modulet, bliver stadig mere efterspurgt, da en stadigt større del af opgaveløsningen foregår i teams inden for og på tværs af organisationen. For at kunne udnytte de potentialer, der ligger i den teambaserede organisationsform, stilles der nye krav om andre ledelses- og styringsformer, hvilket du vil lære om på modulet.

Fagligt indhold på modulet

Formålet med valgmodulet er, at opbygge viden, færdigheder og kompetencer til at vurdere teams som organisationsform – og dermed styrke kompetencen til at tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamsamarbejde, effektivitet og performance.

I modulet sætter vi fokus på, hvordan du som leder – både teoretisk og praktisk – kan kvalificere lederteams, teamledelse og ledelse af teams. Valgmodulet handler derfor om:

 • Forståelse af teams og de særlige dynamikker og processer, der udspiller sig i teams
 • Etablering, udvikling og intervention i teams
 • Forskellige lederroller i forbindelse med ledelse af teams
 • Ledelse og facilitering af teamprocesser ved brug af redskaber og metoder til teamudvikling

Om undervisning og eksamen

Undervisningen tilrettelægges, så dine egne erfaringer og egen praksis bringes i spil. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger, som diskuteres ud fra fagets teori og metoder.

Mellem undervisningslektionerne skal du lave afprøvninger i din egen organisation, hvor teori og modeller prøves af i forhold til de aktuelle udfordringer og problemstillinger. Afprøvningerne gøres herefter til genstand for fælles refleksioner, udvikling af prototyper og nye forståelser m.v.

Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles som 4 undervisningsdage á 6 lektioner og en studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en konkret case fra egen organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Teamledelse - onsdage

Start- og slutdato

27.10.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.09.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Teamledelse - Fredage

Start- og slutdato

22.04.22 - 03.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

8.000 kr.

Hvor

København

Teamledelse - Tirsdage

Start- og slutdato

26.04.22 - 10.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Chefkonsulent

+45 24 29 65 13