Gå til indhold

Teamledelse

Styrk din ledelse af teams både inden for og på tværs af organisationen.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul opnår du kendskab til forskellige koncepter for og forståelser af teams og ledelse af teams. Du får praktisk og teoretisk viden om, hvordan aktører og diskurser skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i teams.

Den viden, du får på modulet, bliver stadig mere efterspurgt, da en stadigt større del af opgaveløsningen foregår i teams inden for og på tværs af organisationen. For at kunne udnytte de potentialer, der ligger i den teambaserede organisationsform, stilles der nye krav om andre ledelses- og styringsformer, hvilket du vil lære om på modulet.

Fagligt indhold på modulet

Formålet med valgmodulet er, at opbygge viden, færdigheder og kompetencer til at vurdere teams som organisationsform – og dermed styrke kompetencen til at tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamsamarbejde, effektivitet og performance.

I modulet sætter vi fokus på, hvordan du som leder – både teoretisk og praktisk – kan kvalificere lederteams, teamledelse og ledelse af teams. Valgmodulet handler derfor om:

 • Forståelse af teams og de særlige dynamikker og processer, der udspiller sig i teams
 • Etablering, udvikling og intervention i teams
 • Forskellige lederroller i forbindelse med ledelse af teams
 • Ledelse og facilitering af teamprocesser ved brug af redskaber og metoder til teamudvikling

Om undervisning og eksamen

Undervisningen tilrettelægges, så dine egne erfaringer og egen praksis bringes i spil. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger, som diskuteres ud fra fagets teori og metoder.

Mellem undervisningslektionerne skal du lave afprøvninger i din egen organisation, hvor teori og modeller prøves af i forhold til de aktuelle udfordringer og problemstillinger. Afprøvningerne gøres herefter til genstand for fælles refleksioner, udvikling af prototyper og nye forståelser m.v.

Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles som 4 undervisningsdage á 6 lektioner og en studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en konkret case fra egen organisation.

Online

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, der giver dig fleksibilitet, og som passer ind i din hverdag. Du kan tilmelde dig ‘Teamledelse’ som onlineforløb nederst på denne side.

 • Mandag d. 28/8: Introwebinar 15-16.30
 • Tirsdag d. 5/9: Webinar 1 kl 9-12
 • Tirsdag d. 12/9: Vejledning i Studiegruppe
 • Tirsdag d. 19/9: Webinar 2 kl 14-17
 • Tirsdag d. 26/9: Webinar 3 kl 9-12
 • Onsdag d. 27/9: Individuel vejl.
 • Torsdag d. 28/9: Individuel vejl.
 • Mandag d. 9/10 + tirsdag d. 10/10: Eksamen (uge 41)

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Teamledelse - 2 kvartal

Start- og slutdato

09.04.24 - 12.06.24

Tilmeldingsfrist

11.12.23

Nummer

0546436

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Tirsdage kl. 9.00-15.00: 09.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05.24. Eksamen 11.06, 12.06.24.

Efterår 2024

Teamledelse - Online - 3 kvartal

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555665

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i april 2024.

Teamledelse - 4 kvartal

Start- og slutdato

22.10.24 - 18.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555684

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Tirsdage kl. 9.00-15.00: 22.10, 05.11, 19.11, st.gr. 26.11, 03.12.2024. Eksamen 17.12, 18.12.2024

Forår 2025

Teamledelse - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628052

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Teamledelse

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0715261

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillrød

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05