Gå til indhold

Organisation, udvikling og samskabelse

Lær at bidrage til din organisations strategiske og styringsmæssige processer, så de giver mening og skaber værdi.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.


OBS!
 Selvom tilmeldingsfristen er overskredet, kan du fortsat tilmelde dig dette modul. Se de forskellige hold længere nede på siden.

Det får du ud af modulet

Gennem dette modul udvikler du dine professionelle kompetencer til at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisering, styring og strategier med formål om at kunne realisere jeres organisatoriske mål.

Fagligt indhold på modulet

På modulet fokuserer vi på at udvikle dine kompetencer til at skabe samspil mellem ledelse, styring og strategi. Du skal medvirke til, at disse elementer tilføres identitet og mening i samarbejdsrelationer mellem ledelse, medarbejdere, organisation og omverden.

Det er målet med modulet, at du får:

 • indsigt i de organisatoriske fortællinger og fortolkninger som identitetsskabende for ledelsen, medarbejderne og organisationen både indad- og udadtil
 • kompetencer til at forholde dig refleksivt til, hvordan konkrete strategiske og styringsmæssige udfordringer, herunder strategiprocesser og koncepter for styring, kan give mening i den organisatoriske sammenhæng
 • kompetencer til at iværksætte handleplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer ift. implementering, forandring og forankring
  evne til at udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for dit eget ledelsesmæssige handlerum og med inddragelse af medarbejdere, med-ledere og chefer
 • blik for hvordan jeres økonomi og øvrige ressourcer hænger sammen med jeres faglige opgaver og mål
 • blik for at identificere, hvordan strategiske fortællinger, styringskoncepter- og værktøjer kan give ledelsen, medarbejderne og organisationen betydning og identitet i organisationen og omverdenen.

Toninger af modulet

Dette modul findes også i tonede versioner, dvs. hvor indholdet tager udgangspunkt i forskellige temaer eller arbejdsområder. Du tilmelder dig de tonede moduler nederst på siden.

Dette tonede modul er særligt designet til dig, der er leder inden for kunst-og kulturfeltet.

Online

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, der giver dig fleksibilitet, og som passer ind i din hverdag. Du kan tilmelde dig ‘Organisation, udvikling og samskabelse’ som onlineforløb nederst på denne side.

 • Introwebinar 20 august kl. 18-19.30
 • Webinar A: 29 august 19-21.30
 • Webinar B: 12 September 19-21.30
 • Webinar C: 3 oktober 19-21.30
 • Webinar D: 24 oktober 9-12.00
 • Webinar E: 7 November 9-12.00
 • Webinar F: 21 November 9-12.00
 • Aflevering d. 2. december kl. 12.00
 • Eksamen uge 50+51

Om undervisning og eksamen

Til undervisningen er der afsat i alt 12 dage, der afvikles over en længere periode med 8 undervisningsdage á 6 lektioner, 2 studiegruppedage og 2 vejledningsdage. Undervisningsdagene ligger som regel på samme ugedag og bliver normalt meldt ud ved optagelse på studiet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse og bearbejdning af de studerendes erfaringer og oplevelser fra forskellige organisationer. Målet er, at du skal blive i stand til at reflektere over og analysere din egen praksis på baggrund af flere forskellige teorisæt.

I undervisningen vil du derfor blive udfordret på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation, og samtidig vil vi sammen reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af verden.

Eksamen

Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig projektopgave. Prøven er en kombinationsprøve, hvor den skriftlige opgave og den mundtlige præstation indgår samlet i bedømmelsen. Du vælger selv tema for projektopgaven.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du har ledelse på faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Organisation, udvikling og samskabelse - Mandage

Start- og slutdato

19.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552603

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 30.9, 21.10, 28.10, 4.11. 11.11, 18.11.24. Eksuge 50-51

Organisation, udvikling og samskabelse - Tirsdage

Start- og slutdato

20.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552605

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 20.8, 27.8, 3.9, 10.9, 17.9, 24.9, 8.10, 22.10, 29.10. 5.11, 12.11, 19.11.24. Eksuge 50-51

Organisation, udvikling og samskabelse - Online

Start- og slutdato

20.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552610

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.800 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Intro webinar tir. 20.8. Webinar tors. 29.8, 12.9, 3.10, 24.10, 7.11, 21.11. Afl. 2.12. Eksu. 50-51.

Organisation, udvikling og samskabelse - Onsdage

Start- og slutdato

21.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552606

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 21.8, 28.8, 4.9, 11.9, 18.9, 25.9, 2.10, 23.10, 30.10. 6.11, 13.11, 20.11.24. Eksuge 50-51

Organisation, udvikling og samskabelse i Hillerød

Start- og slutdato

22.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552609

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 22.8, 29.8, 5.9, 12.9, 19.9, 26.9, 3.10, 24.10, 31.10. 7.11, 14.11, 21.11. Eks. 16.+17.12

Organisation, udvikling og samskabelse - Torsdage

Start- og slutdato

22.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552608

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 22.8, 29.8, 5.9, 12.9, 19.9, 26.9, 3.10, 24.10, 31.10. 7.11, 14.11, 21.11.24. Eksuge 50-51

Organisation, udvikling og samskabelse - Fredage

Start- og slutdato

23.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0934613

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 23.8, 30.8, 6.9, 13.9, 20.9, 27.9, 4.10, 25.10, 1.11. 8.11, 15.11, 22.11.24. Eksuge 50-51

Forår 2025

Organisation, udvikling og samskabelse - Mandage

Start- og slutdato

20.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0623649

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse

Start- og slutdato

20.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627137

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Online

Start- og slutdato

20.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627144

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.800 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Tonet mod kunst og kultur

Start- og slutdato

20.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627145

Ledighed

Ledige pladser

Pris

19.700 kr.

Hvor

Undervisningssted annonceres senere.

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Bornholm

Start- og slutdato

20.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0892156

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Campus Bornholm

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Tirsdage

Start- og slutdato

21.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0623657

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Onsdage

Start- og slutdato

22.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627130

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Torsdage

Start- og slutdato

23.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627132

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Organisation, udvikling og samskabelse - Fredage

Start- og slutdato

24.01.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627134

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Efterår 2025

Organisation, udvikling og samskabelse - Mandage

Start- og slutdato

18.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896654

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Organisation, udvikling og samskabelse - Online

Start- og slutdato

18.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896662

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Organisation, udvikling og samskabelse - Tirsdage

Start- og slutdato

19.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896658

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Organisation, udvikling og samskabelse - Onsdage

Start- og slutdato

20.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896659

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Organisation, udvikling og samskabelse - Torsdage

Start- og slutdato

21.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896660

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Organisation, udvikling og samskabelse i Hillerød

Start- og slutdato

25.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896661

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Jesper Kreutzmann

Lektor

+45 51 38 05 12