Gå til indhold
Skulptur, som er placeret ved Tagensvej 18

Diplom i ledelse for kunst- og kulturledere

Få bred forståelse af din ledelsesopgave og de udfordringer og muligheder, som kunst- og kulturfeltet står overfor.

Det får du ud af uddannelsen

Som leder på kunst- og kulturområdet skal du navigere i en mosaik af personlige viljer, samfundsmæssige krav og benhård konkurrence om penge og opmærksomhed.

Området kendes på sin lange historie, sin levende nutid og sin usikre fremtid. Konflikter, sublime øjeblikke og masser af hårdt arbejde er hverdagskost for dig som leder og for dine medarbejdere.

Ledere i kunst- og kulturbranchen er optaget af spørgsmål som:

Hvordan tiltrækker og fastholder vi talent? Hvad rører vores publikum, så vi kan levere kvalitetstid og bryde igennem opmærksomhedsmuren? Hvordan får vi det umulige til at ske for næsten ingen penge – og på rekordtid?

Hvor kan vi finde nye indtægtskilder? Hvilke nye forretningsmodeller skal vi overveje at udvikle?

Det kræver sin leder at møde udfordringerne i disse rammer. Derfor har KP udviklet en særlig toning af diplomuddannelsen i ledelse målrettet kunst- og kulturfeltet.

Uddannelsen er unik af sin art i Danmark og samler deltagere fra alle dele af landet.

Med afsæt i din egen virkelighed får du en formel kompetencegivende lederuddannelse på diplomniveau, som styrker dig i din rolle som leder.

På en række internater møder du kolleger fra din branche i intense, fagligt og personligt udviklende workshops.

Fakta om toningen

Toningen i kunst og kultur er en diplomuddannelse i ledelse. Har du allerede taget moduler fra den almindelige diplom i ledelse, skal du ikke tage modulerne igen. Kontakt KP’s studieservice på evu@kp.dk, hvis du er i tvivl. Se studieordningen for diplom i ledelse her.

Fagligt indhold

Diplom i ledelse for kunst- og kulturledere er en lederuddannelse på bachelorniveau, som du kan tage som enkeltstående moduler eller som en sammenhængende uddannelse.

Uddannelsen er tilrettelagt inden for rammerne af diplomuddannelsen i ledelse og er med fagligt tonede moduler særligt designet til dig, der er leder inden for kunst-og kulturfeltet.

Diplom i ledelse for kunst- og kulturledere består af tre obligatoriske moduler, som giver dig en bred forståelse af ledelsesopgaven og de udfordringer og muligheder, som kunst- og kulturfeltet står overfor, og tre valgmoduler, der giver dig mulighed for at specialisere dig i den del af lederskabet, du brænder mest for.

På valgmodulerne læser du sammen med ledere fra alle typer af institutioner.

Undervisning og eksamen

grundmoduler tilrettelægges undervisningen typisk op til- og i weekenden:

 • To 2-dagsinternat (fredag til lørdag)
 • Fire undervisningsdage på Tagensvej (torsdag og fredag)

valgmodulerne afholdes undervisningen som udgangspunkt på Tagensvej – men du kan opleve, at du skal deltage i et internat som del af det samlede forløb.

Undervisningsdage- og mødetid bliver normalt meldt ud ved optagelse på studiet.

Hvert modul afsluttes med en eksamen, der på de tre obligatoriske moduler er en kombinationsprøve med en skriftlig og en mundtlig del. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du går i dybden med en problemstilling fra din egen praksis. Uddannelsen tages som et deltidsstudie over 2-3 år.

Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, der har ledelsesansvar og -opgaver eller er på vej til at få det inden for det kunstneriske og kulturelle område.

Du arbejder fx på et teater, et museum, et bibliotek, i en kulturforvaltning, et filmproduktionsselskab eller et kulturhus, eller du freelancer som kunstner eller kulturentreprenør.

Adgangskrav

Adgangskravet til diplomuddannelsen i ledelse er minimum en kort videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Relevant erhvervserfaring kan fx være som

 • leder i en kunst- eller kulturinstitution eller en kulturforvaltning i en kommune
 • projekt- eller procesleder på fx museum, teater, musikskole, bibliotek eller festival
 • andre ansættelser med ledelsesansvar i en kunst- eller kulturinstitution
 • teamleder
 • faglig leder uden personaleansvar

Det er en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du meget velkommen til at kontakte os for en nærmere snak.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, har du måske stadig mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem en realkompetencevurdering. Her foretager vi en konkret vurdering af dine erfaringer og kompetencer.

Moduler

De obligatoriske moduler på diplom i ledelse for kunst- og kulturledere er tonet i en retning, så indholdet er særligt relevant for ledere inden for kunst- og kulturområdet, men grundlæggende er modulerne bygget op på samme måde som de obligatoriske moduler, alle andre ledere kan tilmelde sig.

Hvis du vil læse beskrivelser af modulerne, skal du derfor læse den generelle beskrivelse, som du finder via links herunder:

Valgmoduler

Der udbydes valgmoduler som er tonet i en retning, så indholdet er særligt relevant for ledere inden for kunst-og kulturområdet. Grundlæggende er modulerne bygget op på samme måde som valgmodulerne på de almindelige åbne hold.

Hvis du vil læse nærmere om valgmodulerne, skal du derfor læse den generelle beskrivelse, som du finder via links herunder:

Udbudsoversigt

Bemærk at modulerne enten udbydes i 1./2. kvartal eller 3./4. kvartal. Herunder er en oversigt.

Udbudsoversigt Diplom i ledelse for kunst-og kulturledere

Nærmere information om modulpris, lokation samt undervisningsdatoer findes ved beskrivelsen af de enkelte moduler.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Kontakt

Carina Starostka Villadsen

Chefkonsulent

+45 51 38 05 36