Gå til indhold

Diplom i ledelse for kunst- og kulturledere

Få bred forståelse af din ledelsesopgave og de udfordringer og muligheder, som kunst- og kulturfeltet står overfor.

Det får du ud af toningen

Som leder på kunst- og kulturområdet skal du navigere i en mosaik af personlige viljer, samfundsmæssige krav og benhård konkurrence om penge og opmærksomhed. Området kendes på sin lange historie, sin levende nutid og sin usikre fremtid. Konflikter, sublime øjeblikke og masser af hårdt arbejde er hverdagskost for dig som leder og for dine medarbejdere.

Ledere i kunst- og kulturbranchen er optaget af spørgsmål som: Hvordan tiltrækker og fastholder vi talent? Hvad rører vores publikum, så vi kan levere kvalitetstid og bryde igennem opmærksomhedsmuren? Hvordan får vi det umulige til at ske for næsten ingen penge – og på rekordtid? Hvor kan vi finde nye indtægtskilder? Hvilke nye forretningsmodeller skal vi overveje at udvikle?

Det kræver sin leder at møde udfordringerne i disse rammer. Derfor har KP udviklet en særlig toning af diplomuddannelsen i ledelse målrettet feltet. Uddannelsen er unik af sin art i Danmark og samler deltagere fra alle dele af landet. Uddannelsen afholdes i spændende rammer på Kulturværftet i Helsingør. Med afsæt i din egen virkelighed får du en formel kompetencegivende lederuddannelse på diplomniveau, som styrker dig i din rolle som leder. På en række internater møder du kolleger fra din branche i intense, fagligt og personligt udviklende workshops.

Fakta

Toningen i kunst og kultur er en diplomuddannelse i ledelse. Har du allerede taget moduler fra den almindelige diplom i ledelse, skal du ikke tage modulerne igen. Kontakt KP’s studieservice på evu@kp.dk, hvis du er i tvivl. Se studieordningen for diplom i ledelse her.

Fagligt indhold

Diplom i ledelse for kunst- og kulturledere er en lederuddannelse på bachelorniveau, som du kan tage som enkeltstående moduler eller som en sammenhængende uddannelse. Uddannelsen er tilrettelagt inden for rammerne af diplomuddannelsen i ledelse og er med fagligt tonede moduler særligt designet til dig, der er leder inden for kunst-og kulturfeltet.

Diplom i ledelse for kunst- og kulturledere består af tre obligatoriske moduler, som giver dig en bred forståelse af ledelsesopgaven og de udfordringer og muligheder, som kunst- og kulturfeltet står overfor, og tre valgmoduler, der giver dig mulighed for at specialisere dig i den del af lederskabet, du brænder mest for. På valgmodulerne læser du sammen med ledere fra alle typer af institutioner.

Tonede moduler

Undervisning og eksamen

Modulerne afholdes som weekendinternater på Kulturværftet i Helsingør. Undervisningen foregår som regel 2 x fredag-lørdag og 2 x lørdag-søndag i tidsrummet dag 1 kl. 11.00-18.00, dag 2 kl. 9.00-16.00. Undervisningsdagene bliver normalt meldt ud ved optagelse på studiet.

Hvert modul afsluttes med en eksamen, der på de tre obligatoriske moduler er en kombinationsprøve med en skriftlig og en mundtlig del. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du går i dybden med en problemstilling fra din egen praksis. Uddannelsen tages som et deltidsstudie over 2-3 år.

Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, der har ledelsesansvar og -opgaver eller er på vej til at få det inden for det kunstneriske og kulturelle område. Du arbejder fx på et teater, et museum, et bibliotek, i en kulturforvaltning, et filmproduktionsselskab eller et kulturhus, eller du freelancer som kunstner eller kulturentreprenør.

Adgangskrav

Adgangskravet til diplomuddannelsen i ledelse er minimum en kort videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Relevant erhvervserfaring kan fx være som

  • leder i en kunst- eller kulturinstitution eller en kulturforvaltning i en kommune
  • projekt- eller procesleder på fx museum, teater, musikskole, bibliotek eller festival
  • andre ansættelser med ledelsesansvar i en kunst- eller kulturinstitution
  • teamleder
  • faglig leder uden personaleansvar

Det er en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du meget velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, har du måske stadig mulighed for at komme ind på uddannelsen gennem en realkompetencevurdering. Her foretager vi en konkret vurdering af dine erfaringer og kompetencer.

Kontakt

Carina Starostka Villadsen

Chefkonsulent

+45 51 38 05 36