Gå til indhold
Leder og ansat i dialog

Det personlige lederskab og forandring

Få styrket dit personlige og faglige lederskab, så du kan træffe kvalificerede valg og handle professionelt.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

Modulet fokuserer på dig som menneske koblet med den ledelsesopgave, som du er sat til at forvalte og udføre. Det overordnede mål er at styrke dine evner til at udøve refleksivt og professionelt lederskab inden for rammerne af din organisatoriske kontekst.

Som leder har du et komplekst arbejdsliv præget af mange krav og forandringer. Der er brug for, at du kan stå solidt i dit eget lederskab og samtidig tør lade dig udfordre, når du skal træffe fagligt reflekterede og kvalificerede valg.

På modulet vil du opnå en række ledelsesmæssige greb til at kunne håndtere dette i praksis. Vi har fokus på, hvordan værdier, identitet og etik spiller sammen i dit personlige lederskab.

Vi arbejder med at udvikle dine kommunikative kompetencer i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer og organisatoriske rammer.

Fagligt indhold på modulet

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra din og dine medstuderendes egne organisationer for at give stof til refleksion og for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

Det er målet, at du gennem modulet:

 • får metoder til at skabe mening og legitimitet og at udvikle tillid og samarbejdsevne i dit personlige lederskab
 • udvikler kompetencer til at håndtere ledelsesmæssige problemstillinger i et helhedsorienteret perspektiv
 • opnår kommunikative kompetencer til at engagere og udvikle følgeskab
 • kan iagttage, forstå og vælge dit eget personlige lederskab ift. værdier, ledelsesidentitet og etik
 • tilegner dig teoretiske og praktiske kompetencer til at træffe beslutninger og handle ift. en mangfoldighed af positioner og organisatorisk kompleksitet

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

 • Kontekster for ledelse – at være leder i en verden set ud fra et historisk/samfundsmæssigt perspektiv
 • Kompleksitet og paradokser- at lede med tvivl
 • Ledelsesidentitet og etik – at være menneske i ledelse – herunder etik, dyder og praktisk filosofi i ledelse
 • Relation og kommunikation – kommunikation og dialog i udviklingen af det personlige lederskab
 • Magt og tillid – magt i et relationelt perspektiv

Toninger af modulet

OBS! Dette modul findes også i tonede versioner, dvs. hvor indholdet tager udgangspunkt i forskellige temaer eller arbejdsområder. Du tilmelder dig de tonede moduler nederst på siden.

Dette tonede modul er særlig tilrettelagt for dig, der overvejer at blive leder. Det betyder, at modulet også er et afklaringsforløb, hvor du i dialog med dine medstuderende og din underviser diskuterer, reflekterer og forholder dig til forskellige ledelsesidentiteter. Hvis du ønsker at tilmelde dig denne toning af modulet, skal du nederst på siden vælge hold, der hedder noget med “Parat til ledelse”.

Dette tonede modul er tilrettelagt for dig, der arbejder med ledelse på en skole. På listen over hold nederst på siden, skal du vælge hold, som hedder “- Skoleledelse”, hvis du er interesseret i denne toning af modulet.

Dette tonede modul er særligt designet til dig, der er leder inden for kunst-og kulturfeltet. Hvis du vil tilmelde dig denne toning, skal du vælge hold, der hedder noget med “kunst og kultur” på listen nederst på siden.

Online

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, der giver dig fleksibilitet, og som passer ind i din hverdag. Du kan tilmelde dig ‘Personligt lederskab og forandring’ som onlineforløb nederst på denne side.

 • 17/1 – Velkomstwebinar 15-16.30
 • 31/1 – Webinar A 19.00-21.30
 • 21/2 – Webinar B 19.00-21.30
 • 13/3 – Webinar C 19.00-21.30
 • 17/4 – Webinar D 9.00-12.00
 • 1/5 – Webinar E 9.00-12.00
 • 15/5 – Webinar F 9.00-12.00

Aflevering af opgave 29/5 kl. 12

Eksamen uge 23 (4/6 og 6/6)

Om undervisning og eksamen

Modulet løber over et semester. Det gennemføres på 12 dage, der afvikles som 8 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15), 2 studiegruppedage og 2 vejledningsdage. Undervisningsdagene ligger som regel på samme ugedag. Eksamen er en kombinationsprøve, hvor du går til mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave.

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse og bearbejdning af dine og dine medstuderendes erfaringer og oplevelser fra forskellige organisationer. Målet er, at du skal blive i stand til at reflektere over og analysere din egen praksis på baggrund af flere forskellige teorisæt.

I undervisningen vil du derfor blive udfordret på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation, og samtidig vil vi sammen reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af verden.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller i en NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Det personlige lederskab og forandring - Online

Start- og slutdato

17.01.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0507128

Pris

14.500 kr.

Hvor

Online

Hvornår

Velkomstwebinar ons. 17.1. Webinar 31.1, 21.2, 13.3, 17.4, 1.5, 15.5, Afl. 29.5.24. Eks. 4.-6.6.24.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Mandage

Start- og slutdato

29.01.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0506266

Pris

17.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

Hvornår

Kl. 9-15: 29.1, 5.2 (Internat 26.2+27.2) 4.3, 11.3, 18.3, 8.4, 15.4, 22.4, 6.5, 13.5.24. Eks 24-25.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tirsdage

Start- og slutdato

30.01.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0506268

Pris

17.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Kbh. N

Hvornår

Kl. 9-15: 30.1, 6.2 (Internat 27.2+28.2) 12.3, 19.3, 2.4, 9.4, 16.4, 30.4, 7.5, 14.5.24. Eksu 24-25.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tonet mod Parat til ledelse

Start- og slutdato

30.01.24 - 11.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0507125

Pris

17.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

30.1, 6.2, 27.2, 5.3, 12.3, 19.3, 2.4, 9.4, 16.4, 23.4, 30.4, 7.5, 14.5, 21.5.24. Eksamen 9.-11.6.24

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Onsdage

Start- og slutdato

31.01.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

11.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0506269

Pris

17.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Kl. 9-15: 31.1, 7.2 (Internat 28.2+29.2) 13.3, 20.3, 3.4, 10.4, 17.4, 1.5, 8.5, 15.5.24. Eksu 24-25.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Onsdage i Hillerød

Start- og slutdato

31.01.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0507124

Pris

17.600 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Hvornår

Kl. 9-15: 31.1, 7.2 (Internat 28.2+29.2) 13.3, 20.3, 3.4, 10.4, 17.4, 1.5, 8.5, 15.5.24. Eksu 24-25.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Torsdage

Start- og slutdato

01.02.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0506271

Pris

17.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Kl. 9-15: 1.2, 8.2 (Internat 29.2+1.3) 7.3, 14.3, 21.3, 4.4, 11.4, 18.4, 2.5, 16.5.24. Eksu. 24-25.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tonet mod kunst og kultur

Start- og slutdato

02.02.24 - 07.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550426

Pris

19.200 kr.

Hvor

Afholdelsessted oplyses senere.

Hvornår

Internat Vandrehjem 2.2-3.2, 3.5-4.5.24. Underv. T18: 29.2-1.3, 4.4-5.4.24. Eks. 6.+7.6.24.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring, Tirsdage på Bornholm

Start- og slutdato

05.02.24 - 11.06.24

Tilmeldingsfrist

05.01.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0630845

Pris

17.600 kr.

Hvor

Bornholm

Hvornår

Undervisning: 20.2, 26.2, 27.2, 12.3, 19.3, 2.4, 9.4, 10.4, 16.4. 23.4, 30.4. Eksamen. 10.6, 11.6.24

ECTS

10

Efterår 2024

Det personlige lederskab og forandring - Mandage

Start- og slutdato

26.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552391

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Hillerød

Start- og slutdato

26.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552403

Pris

17.900 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Parat til ledelse

Start- og slutdato

26.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552405

Pris

19.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Online

Start- og slutdato

26.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552406

Pris

14.800 kr.

Hvor

Online

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tirsdage

Start- og slutdato

27.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552399

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Onsdage

Start- og slutdato

28.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552400

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Torsdage

Start- og slutdato

29.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552401

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Fredage

Start- og slutdato

30.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0552402

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i marts 2024.

ECTS

10

Forår 2025

Det personlige lederskab og forandring - Mandage

Start- og slutdato

27.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621719

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring i Hillerød

Start- og slutdato

27.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621872

Pris

17.900 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tonet mod skoleledelse

Start- og slutdato

27.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621889

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tonet mod parat til ledelse

Start- og slutdato

27.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621890

Pris

19.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Online

Start- og slutdato

27.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0622002

Pris

14.800 kr.

Hvor

Online

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Tirsdage

Start- og slutdato

28.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

05.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621731

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Onsdage

Start- og slutdato

29.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621863

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Torsdage

Start- og slutdato

30.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621867

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Det personlige lederskab og forandring - Fredage

Start- og slutdato

31.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621870

Pris

17.900 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97