Gå til indhold

Afgangsprojekt – diplom i ledelse

Dette modul på 15 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er at gøre dig kvalificeret til at træffe beslutninger og handle reflekteret og velbegrundet i forhold til komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i din egen ledelsespraksis.

I dit arbejde med afgangsprojektet skal du anvende de kompetencer, som du har opøvet gennem uddannelsens andre moduler – du skal fundere dit projekt i viden og indsigt, der er analytisk begrundet og metodisk funderet. Afgangsprojektet fungerer altså som en syntese af de ledelsesmæssige temaer, der har været centrale for dig gennem uddannelsens øvrige moduler – i teori og i praksis. I projektet går du i dybden med at identificere, reflektere over, analysere og angive løsningsforslag og handlemuligheder i forhold til en selvvalgt ledelsesmæssig problemstilling eller udfordring fra din praksis. Du indsamler dermed også ny viden om og i din praksis.

Fagligt indhold på modulet

Fokus i modulet er kvalificeringen af dit arbejde med din udvalgte ledelsesmæssige problemstilling. Det sker gennem indsamling og analyse af relevant empiri fra din egen organisation og gennem anvendelse af teorier og metoder, der er egnede til at belyse netop din valgte problemstilling.

Modulet indeholder følgende hovedtemaer:

 • Valg af relevant ledelsesmæssig problemstilling
 • Videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver til belysning af problemstillingen
 • Strategiske perspektiver på den ledelsesmæssige problemstilling

Om undervisning og eksamen

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem tre hovedaktiviteter:

 • Undersøgelser, empiriindsamling og afprøvninger i din egen organisation
 • Undervisning med fokus på undersøgelsesmetoder, dataproduktion/empiriindsamling og analyse
 • Vejledning med fokus på dit arbejde med din valgte problemstilling og afgangsprojekt.

Afgangsprojektet forløber over en periode på 16 uger. Til modulet er der afsat fem undervisningsdage, der er struktureret som:

 • Fire undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15)
 • En halv introduktionsdag
 • En halv dag med fokus på eksamensstrategi efter afleveringen af det skriftlige afgangsprojekt
 • Desuden tilbydes du 10 timers vejledning til afgangsprojektet

Eksamen er en kombinationsprøve, der består af et skriftligt afgangsprojekt på mellem 40 og 50 sider, og en mundtlig eksamen af en times varighed. Til den mundtlige eksamen præsenterer du med afsæt i din afgangsprojektrapport dine refleksioner, resultater og konklusioner i et fremadrettet ledelses- og handlingsorienteret perspektiv. Der gives en samlet karakter efter 7-skalaen. Afgangsprojektet kan udarbejdes i grupper på op til 4 personer.  kan først afslutte afgangsprojektet, når du har gennemført uddannelsens øvrige moduler.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2022

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Mandage

Start- og slutdato

29.08.22 - 13.01.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.07.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - onsdage

Start- og slutdato

31.08.22 - 13.01.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.07.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Torsdage

Start- og slutdato

01.09.22 - 13.01.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

16.06.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Tirsdage - VENTELISTE

Start- og slutdato

27.09.22 - 27.01.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.07.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

forår 2023

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Mandage

Start- og slutdato

16.01.23 - 02.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Tirsdage

Start- og slutdato

17.01.23 - 02.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Onsdage

Start- og slutdato

18.01.23 - 02.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Onsdage - i Hillerød

Start- og slutdato

19.01.23 - 02.07.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Hillerød

Afgangsmodul Diplomuddannelse i ledelse - Torsdage

Start- og slutdato

09.03.23 - 23.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

17.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Tommy Hansen

Lektor

+45 24 29 65 43