Gå til indhold

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Bliv endnu bedre rustet til at lede professionelle relationer, så jeres opgaver kan løses med kvalitet

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev


OBS!
 Selvom tilmeldingsfristen er overskredet, kan du fortsat tilmelde dig dette modul. Se de forskellige hold længere nede på siden.

Det får du ud af modulet

På modulet er fokus at udvikle dine kompetencer til at etablere, lede og udvikle professionelle relationer, der understøtter samarbejde, trivsel, kvalitet, resultater og kompetencer i forhold til din organisations opgaver og behov.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi ud fra forståelsen af, at udviklingen i ledelsesrum i organisationen konstitueres som et samspil mellem ledelse/medarbejdere og organisation/omverden. Vi lægger vægt på, at du som leder opnår kompetencer til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for din organisation, så I formår at udvikle og varetage jeres opgaver med høj kvalitet.

Det er målet, at du gennem modulet:

 • tilegner dig kompetencer til at strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i din organisation
 • får træning i at indgå i professionelle samtaler og øvrige metoder til personale- og kompetenceudvikling
 • opnår viden om magt, motivation, læring og dynamikker i organisationer, grupper og på individniveau
 • udvikler kompetencer til at lede lærings- og udviklingsforløb i din organisation
 • får indsigt i, hvordan du kan anvende ledelsesinformation og andre typer data til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling
 • udvikler forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og indbyrdes mellem medarbejdere

Toninger

Dette modul findes også i tonede versioner, dvs. hvor indholdet tager udgangspunkt i forskellige temaer eller arbejdsområder. Du tilmelder dig toningerne nederst på siden.

Denne toning er tilrettelagt for dig, der arbejder med ledelse på en skole.

Denne toning er særligt designet til dig, der er leder inden for kunst-og kulturfeltet.

Læs om toningen i kunst og kultur her.

Online

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, der giver dig fleksibilitet, og som passer ind i din hverdag. Du kan tilmelde dig ‘Ledelse af medarbejdere og personlig udvikling’ som onlineforløb nederst på denne side.

 • 23/8: velkomst 15.00-16.30
 • 26/8: webinar 9.00-12.00
 • 16/9, 30/9 og 28/10: webinar 19.00-21.30
 • 25/11 og 9/12: webinar 9.00-12.00
 • opgaveaflevering 20/12
 • eksamen 10/1 og 11/1

Om undervisning og eksamen

Modulet løber over et semester. Det gennemføres på 12 dage, der afvikles som 8 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15), 2 studiegruppedage og 2 vejledningsdage. Undervisningsdagene ligger som regel på samme ugedag.

Undervisningsform

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse og bearbejdning af de studerendes erfaringer og oplevelser fra forskellige organisationer. Målet er, at du skal blive i stand til at reflektere over og analysere din egen praksis på baggrund af flere forskellige teorisæt. I undervisningen vil du derfor blive udfordret på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation og samtidig vil vi sammen reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af verden.

Eksamen

Modulet afsluttes med en eksamen, som er en kombinationsprøve, hvor en skriftlig opgave og en mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Du vælger selv tema for den skriftlige opgave.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du har ledelse på faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Mandage

Start- og slutdato

24.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage

Start- og slutdato

25.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Hillerød

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage

Start- og slutdato

25.01.22 - 25.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage

Start- og slutdato

25.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Onsdage

Start- og slutdato

26.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tonet mod skoleledelse - Tirsdage

Start- og slutdato

26.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Torsdage

Start- og slutdato

27.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Fredage

Start- og slutdato

28.01.22 - 24.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

14.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Torsdage - Online

Start- og slutdato

31.01.22 - 22.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Start- og slutdato

29.08.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Start- og slutdato

30.08.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Start- og slutdato

31.08.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

14.600 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Start- og slutdato

01.09.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Start- og slutdato

01.09.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Nord, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Start- og slutdato

02.09.22 - 16.12.22

Tilmeldingsfrist

01.06.22

Pris

16.400 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Kristian Gylling Olesen

Lektor

+45 51 63 27 79