Gå til indhold

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Bliv endnu bedre rustet til at lede professionelle relationer, så jeres opgaver kan løses med kvalitet

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Det får du ud af modulet

På modulet er fokus at udvikle dine kompetencer til at etablere, lede og udvikle professionelle relationer, der understøtter samarbejde, trivsel, kvalitet, resultater og kompetencer i forhold til din organisations opgaver og behov.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi ud fra forståelsen af, at udviklingen i ledelsesrum i organisationen konstitueres som et samspil mellem ledelse/medarbejdere og organisation/omverden.

Vi lægger vægt på, at du som leder opnår kompetencer til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for din organisation, så I formår at udvikle og varetage jeres opgaver med høj kvalitet.

Det er målet, at du gennem modulet:

 • tilegner dig kompetencer til at strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i din organisation
 • får træning i at indgå i professionelle samtaler og øvrige metoder til personale- og kompetenceudvikling
 • opnår viden om magt, motivation, læring og dynamikker i organisationer, grupper og på individniveau
 • udvikler kompetencer til at lede lærings- og udviklingsforløb i din organisation
 • får indsigt i, hvordan du kan anvende ledelsesinformation og andre typer data til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling
 • udvikler forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og indbyrdes mellem medarbejdere

Toninger af modulet

Dette modul findes også i tonede versioner, dvs. hvor indholdet tager udgangspunkt i forskellige temaer eller arbejdsområder. Du tilmelder dig de tonede moduler nederst på siden.

Dette tonede modul er særligt designet til dig, der er leder inden for kunst-og kulturfeltet.

Se datoer for det næste forløb her, og tilmeld dig i bunden på siden.

 • Undervisningsdag 1 og 2 – 30/8-31/8-2024, dag 1: kl. 11-18, dag 2: 9-15. Helsingør Vandrehjem
 • Undervisningsdag 3 og 4 – 26/9-30/9-2024, dag 1: kl. 10-17, dag 2: 9-15. Tagensvej, København
 • Undervisningsdag 5 og 6 – 24/10-25/10-2024, dag 1: kl. 10-17, dag 2: 9-15. Tagensvej, København
 • Undervisningsdag 7 og 8 – 22/11-23/11-2024, dag 1: kl. 11-18, dag 2: 9-15. Helsingør Vandrehjem
 • Aflevering eksamensopgave: 6/1-2025
 • Eksamen 16/1-17/1-2025

Online

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, der giver dig fleksibilitet, og som passer ind i din hverdag.

Du kan tilmelde dig ‘Ledelse af medarbejdere og personlig udvikling’ som onlineforløb nederst på denne side.

 • Introwebinar: 20. august kl. 19.00-20.30
 • Webinar A: 27. august kl. 19.00-21.30
 • Webinar B: 10. september kl. 19.00-21.30
 • Webinar C: 1. oktober kl. 19.00-21.30
 • Webinar D: 22. oktober kl. 9.00-12.00
 • Webinar E: 5. november kl. 9.00-12.00
 • Webinar F: 19. november kl. 9.00-12.00

Aflevering af opgave: 2. december

Mundtlig eksamen 17-18. december.

Om undervisning og eksamen

Modulet løber over et semester. Det gennemføres på 12 dage, der afvikles som 8 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15), 2 studiegruppedage og 2 vejledningsdage. Undervisningsdagene ligger som regel på samme ugedag.

Undervisningsform

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse og bearbejdning af de studerendes erfaringer og oplevelser fra forskellige organisationer.

Målet er, at du skal blive i stand til at reflektere over og analysere din egen praksis på baggrund af flere forskellige teorisæt. I undervisningen vil du derfor blive udfordret på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation og samtidig vil vi sammen reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af verden.

Eksamen

Modulet afsluttes med en eksamen, som er en kombinationsprøve, hvor en skriftlig opgave og en mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Du vælger selv tema for den skriftlige opgave.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO-sektoren, eller til dem, der har ledelsesansvar inden for faglige opgaver og processer. Det kan også være relevant for dig, der ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere, såsom konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Mandage

Start- og slutdato

19.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552578

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 19.8, 26.8, 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 30.9, 21.10, 28.10, 4.11. 11.11, 18.11.24. Eksuge 50-51

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage

Start- og slutdato

20.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552580

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 20.8, 27.8, 3.9, 10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 22.10, 29.10. 5.11, 12.11, 19.11.24. Eksuge 50-51

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Online

Start- og slutdato

20.08.24 - 18.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552596

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.800 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Intro webinar tir. 20.8. Webinar 27.8, 10.9, 1.10, 22.10, 5.11, 19.11. Afl. 2.12. Eks. 17.-18.12.24.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Onsdage

Start- og slutdato

21.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552581

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 21.8, 28.8, 4.9, 11.9, 18.9, 25.9, 2.10, 23.10, 30.10. 6.11, 13.11, 20.11.24. Eksuge 50-51

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling i Hillerød

Start- og slutdato

21.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552591

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 21.8, 28.8, 4.9, 11.9, 18.9, 25.9, 2.10, 23.10, 30.10. 6.11, 13.11, 20.11.24. Eksuge 50-51

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Torsdage

Start- og slutdato

22.08.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552584

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Kl. 9-15: 22.8, 29.8, 5.9, 12.9, 19.9, 26.9, 3.10, 24.10, 31.10. 7.11, 14.11, 21.11.24. Eksuge 50-51

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage - Bornholm

Start- og slutdato

27.08.24 - 17.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0891242

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Campus Bornholm

ECTS

10

Hvornår

Undervisning: 27.8, 3.9, 10.9, 17.9, 8.10, 22.10, 29.10, 12.11. St.gr. 24.9, 5.11. Eks. 16.+17.12.24

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tonet mod kunst og kultur

Start- og slutdato

30.08.24 - 17.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0552598

Ledighed

Ledige pladser

Pris

19.700 kr.

Hvor

Helsingør og Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

30.+31.8 Helsingør. 26.+27.9 T18. 24.+25.10 T18. 22.+23.11 Helsingør. Afl: 6.1.25. Eks: 16.+17.1.25.

Forår 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Mandage

Start- og slutdato

20.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622005

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling i Hillerød

Start- og slutdato

20.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622013

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Online

Start- og slutdato

20.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622015

Ledighed

Ledige pladser

Pris

14.800 kr.

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage

Start- og slutdato

21.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622008

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Onsdage

Start- og slutdato

22.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622009

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Torsdage

Start- og slutdato

23.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622011

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18. 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Fredage

Start- og slutdato

24.01.25 - 16.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0622014

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Efterår 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Mandage

Start- og slutdato

18.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896616

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tonet mod kunst og kultur

Start- og slutdato

18.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896630

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling i Hillerød

Start- og slutdato

18.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896627

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tonet mod kunst og kultur

Start- og slutdato

18.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896645

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Helsingør og Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Tirsdage

Start- og slutdato

19.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896618

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Online

Start- og slutdato

19.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896628

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Online

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Onsdage

Start- og slutdato

20.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896620

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 28, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Torsdage

Start- og slutdato

21.08.25 - 18.12.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0896624

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05