Gå til indhold

Strategisk ledelse

Lær at omsætte politiske beslutninger til strategi og handling.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du er som leder en central aktør i forhold til den praktiske tolkning og implementering af politiske og strategiske beslutninger i driften i din organisation. På modulet har vi fokus på, hvordan du udvikler din ledelsesopgave strategisk og analyserer dine strategiske handlemuligheder. Du udvikler din forståelse for strategisk ledelse og lærer at forholde dig kritisk og refleksivt til udbredte styringskoncepter og -værktøjer.

Fagligt indhold på modulet

Vi ser på, hvordan strategi udspiller sig i organisationer og hvilke betydninger forskellige strategiforståelser har for udviklingen og kvalificeringen af jeres opgaver i din organisation.
Du får greb til at forstå og arbejde med strategiske processer i din egen organisation, og til hvordan du og dine medarbejdere kan træffe beslutninger og handle ift. overordnede og lokale strategiske rammer og mål.  Vi diskuterer også dine egne organisatoriske problemstillinger i forhold til relevante teorier, værktøjer og metoder. På den måde bliver dine daglige udfordringer bragt teoretisk refleksivt i spil.

Modulet har som mål, at du:

 • tilegner dig viden om forskellige teorier, begreber og metoder om strategisk ledelse
 • kan forholde dig kritisk refleksivt til udbredte styringstænkninger, koncepter og værktøjer
 • bliver i stand til at forstå og navigere i krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger

Om undervisning og eksamen

Modulet strækker sig over et par måneder og er tilrettelagt over 5 dage , hvoraf 4 dage er undervisningsdage (kl. 9-15) og 1 dag er en studiegruppedag.

Selve undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse samt bearbejdning af dine og dine medstuderendes praksis og erfaringer. Omdrejningspunktet i undervisningen er dine og dine medstuderendes udfordringer og erfaringer med strategiske ledelsesopgaver i jeres organisationer. Mellem de enkelte undervisningsgange gennemfører du prøvehandlinger koblet til den strategiske ledelse i din organisation.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen omhandlende en selvvalgt problemstilling koblet til strategisk ledelse i din egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Strategisk ledelse - Online - 2 kvartal

Start- og slutdato

11.04.24 - 13.06.24

Tilmeldingsfrist

05.02.24

Nummer

0546445

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.500 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Intromøde 11.4 kl. 15-16. Undervisning: 18.4, 23.5 kl. 14-17, 2.5 kl. 9-12. St.gr. 6.6. Eks. 13.06.

Efterår 2024

Strategisk ledelse - 3 kvartal

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555646

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i april 2024.

Strategisk ledelse i Hillerød - 3 kvartal

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0669534

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i april 2024.

Strategisk ledelse i Hillerød - 4 kvartal

Start- og slutdato

21.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0842699

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres i april 2024.

Forår 2025

Strategisk ledelse - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627160

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Strategisk ledelse - Online - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628071

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Strategisk ledelse i Hillerød - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628078

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Margrethe Andersen

Chefkonsulent

MAAN@KP.DK
+45 41 89 85 64