Gå til indhold

Forandringsledelse

Få ny indsigt og metoder, der styrker dit arbejde med forandringsprocesser i din egen organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Reformer og centralt besluttede strategier er grundlaget for modernisering af den offentlige sektor. På dette modul lærer du, hvordan reformer og strategiske indsatsområder kan omsættes til nye måder at strukturere arbejdet på og nye måder at tænke ydelser til borgerne.

På modulet vil du udvikle dine kompetencer til at håndtere forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation. Du får en bedre forståelse af den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og du får metoder til at lede jeres lokale processer.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet for modulet at du:

 • opnår teoretisk og praktisk viden om, hvordan og under hvilke betingelser styring af forandrings- og udviklingsprocesser udøves i den offentlige sektor
 • udvikler konkrete metoder til at understøtte forandrings- og udviklingsbehov i din organisation
 • bliver i stand til at analysere og forstå betingelser og muligheder i samspillet mellem politiske styringsvilkår og konkret praksis.

Om undervisning og eksamen

Gennem forløbet arbejder vi sideløbende med dine egne forandringsprocesser og cases. Du udvælger en problemstilling fra din ledelsespraksis, som vil være omdrejningspunkt for dit arbejde på modulet. På den måde inddrager vi din egen ledelsespraksis og organisation i undervisningen og kobler den til centrale teorier, begreber og metoder.

Modulet strækker sig over 1-2 måneder, og gennemføres på 5 dage tilrettelagt som 4 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15) og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling omkring ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forandringsledelse

Start- og slutdato

28.10.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.09.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Forandringsledelse - Mandage

Start- og slutdato

25.04.22 - 10.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Forandringsledelse - Onsdage

Start- og slutdato

27.04.22 - 10.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

8.000 kr.

Hvor

Hillerød

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Nana Katrine Vaaben

Docent

+45 40 51 60 18