Gå til indhold

Forandringsledelse

Få ny indsigt og metoder, der styrker dit arbejde med forandringsprocesser i din egen organisation.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Reformer og centralt besluttede strategier er grundlaget for modernisering af den offentlige sektor. På dette modul lærer du, hvordan reformer og strategiske indsatsområder kan omsættes til nye måder at strukturere arbejdet på og nye måder at tænke ydelser til borgerne.

På modulet vil du udvikle dine kompetencer til at håndtere forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation. Du får en bedre forståelse af den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og du får metoder til at lede jeres lokale processer.

Fagligt indhold på modulet

Det er målet for modulet at du:

 • opnår teoretisk og praktisk viden om, hvordan og under hvilke betingelser styring af forandrings- og udviklingsprocesser udøves i den offentlige sektor
 • udvikler konkrete metoder til at understøtte forandrings- og udviklingsbehov i din organisation
 • bliver i stand til at analysere og forstå betingelser og muligheder i samspillet mellem politiske styringsvilkår og konkret praksis.

Om undervisning og eksamen

Gennem forløbet arbejder vi sideløbende med dine egne forandringsprocesser og cases. Du udvælger en problemstilling fra din ledelsespraksis, som vil være omdrejningspunkt for dit arbejde på modulet. På den måde inddrager vi din egen ledelsespraksis og organisation i undervisningen og kobler den til centrale teorier, begreber og metoder.

Modulet strækker sig over 1-2 måneder, og gennemføres på 5 dage tilrettelagt som 4 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15) og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling omkring ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation.

Online

Onlineforløbet er for dig, der gerne vil have en videreuddannelse, der giver dig fleksibilitet, og som passer ind i din hverdag. Du kan tilmelde dig ‘Forandringsledelse’ som onlineforløb nederst på denne side.

 • Mandag d. 2/10: Velkomstwebinar kl. 10:00 – 11:30.
 • Onsdag d. 4/10: Webinar 1 kl. 9:00 – 12:00
 • Fredag d. 6/10: Gruppevejledning kl. 8:00 – 15:00
 • Onsdag d. 1/11: Webinar 2 kl. 9:00 – 12:00
 • Onsdag d. 15/11: Webinar 3 kl. 9:00 – 12:00
 • Tirsdag d. 28/11: Individuel vejledning kl. 9:00 – 15
 • Onsdag d. 29/11: Individuel vejledning kl. 9:00 – 15
 • Tirsdag d. 12/12 og onsdag d. 13/12: Eksamen

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Forandringsledelse - Online - 4 kvartal

Start- og slutdato

23.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555698

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2024

Forår 2025

Forandringsledelse - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628048

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Forandringsledelse i Hillerød - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0715263

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Jesper Kreutzmann

Lektor

+45 51 38 05 12