Gå til indhold

Faglig ledelse

Sæt kerneopgaven i centrum for din ledelse.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du bliver klædt på til at lede udviklingen af den faglige kvalitet i opgaveløsningen på en systematisk og vidensinformeret måde – med fokus på kerneopgaven.

Du får styrket dine evner og dit mod til at gå i tæt dialog med både borgere og fagprofessionelle om kvaliteten og virkningen af de professionelle valg og indsatser. Dit organisatoriske blik bliver skærpet, og du får styrket dine evner til at skabe de nødvendige rum og rammer for de fagprofessionelles individuelle og kollektive læring og udvikling i stærke lærende arbejdsfællesskaber.

Fagligt indhold

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

 • Faglig ledelse
 • Professionelle samtaler og distribueret ledelse
 • Databrug og undersøgelse af egen praksis
 • Faglig udvikling som kulturudvikling

Modulet har som mål, at du udvikler kompetencer til at:

 • Kommunikere tydeligt indadtil og udadtil om mål og retning for kvaliteten og virkningen af organisationens velfærdsleverancer
 • Kunne arbejde målrettet og kompetent med at udvikle de organisatoriske, strukturelle og processuelle rammer for organisationens arbejde
 • Udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, som kan skabe viden om og refleksion over sammenhængen mellem organisationens indsatser og effekter/virkning for borgerne
 • Give faglig sparring og feedback samt understøtte professionelle samtaler på individ- og gruppeniveau om kerneopgavens kvalitet og udvikling.

Om undervisning og eksamen

I undervisningen skaber vi en tæt kobling mellem teori og praksis ved at sætte konkrete udfordringer og dilemmaer fra din egen organisation og ledelsespraksis i spil. Mellem undervisningsdagene gennemfører du forskellige afprøvninger i din egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i eksempler fra din egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet retter sig mod dig, der ønsker at blive skarpere på den del af din ledelsesopgave, der handler om at udvikle organisationens kapacitet og den faglige kvalitet i opgaveløsningen – med kerneopgaven, borgeren og borgerens oplevelse i centrum.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Faglig ledelse - Online - 2 kvartal

Start- og slutdato

09.04.24 - 19.06.24

Tilmeldingsfrist

05.02.24

Nummer

0546446

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.500 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Intromøde 9.4. Webinar 16.4, 2.5, 21.5. Vejl. 14.-16.5. Sparring 3.-4.6. Eksamen 17.6, 19.6.24.

Efterår 2024

Faglig ledelse - 4 kvartal

Start- og slutdato

22.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555673

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Tirsdage kl. 9.00-15.00: 22.10, 29.10, 12.11, 26.11, 03.12.2024. Eksamen uge 50-51.

Forår 2025

Faglig ledelse - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627172

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Faglig ledelse i Hillerød - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0710553

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Faglig ledelse - Online - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628073

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97