Gå til indhold

Information om coronavirus

Faglig ledelse

Sæt kerneopgaven i centrum for din ledelse.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du bliver klædt på til at lede udviklingen af den faglige kvalitet i opgaveløsningen på en systematisk og vidensinformeret måde – med fokus på kerneopgaven.

Du får styrket dine evner og dit mod til at gå i tæt dialog med både borgere og fagprofessionelle om kvaliteten og virkningen af de professionelle valg og indsatser. Dit organisatoriske blik bliver skærpet, og du får styrket dine evner til at skabe de nødvendige rum og rammer for de fagprofessionelles individuelle og kollektive læring og udvikling i stærke lærende arbejdsfællesskaber.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

 • Faglig ledelse
 • Professionelle samtaler og distribueret ledelse
 • Databrug og undersøgelse af egen praksis
 • Faglig udvikling som kulturudvikling

Modulet har som mål, at du udvikler kompetencer til at:

 • Kommunikere tydeligt indadtil og udadtil om mål og retning for kvaliteten og virkningen af organisationens velfærdsleverancer
 • Kunne arbejde målrettet og kompetent med at udvikle de organisatoriske, strukturelle og processuelle rammer for organisationens arbejde
 • Udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, som kan skabe viden om og refleksion over sammenhængen mellem organisationens indsatser og effekter/virkning for borgerne
 • Give faglig sparring og feedback samt understøtte professionelle samtaler på individ- og gruppeniveau om kerneopgavens kvalitet og udvikling.

Om undervisning og eksamen

I undervisningen skaber vi en tæt kobling mellem teori og praksis ved at sætte konkrete udfordringer og dilemmaer fra din egen organisation og ledelsespraksis i spil. Mellem undervisningsdagene gennemfører du forskellige afprøvninger i din egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i eksempler fra din egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet retter sig mod dig, der ønsker at blive skarpere på den del af din ledelsesopgave, der handler om at udvikle organisationens kapacitet og den faglige kvalitet i opgaveløsningen – med kerneopgaven, borgeren og borgerens oplevelse i centrum.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Faglig ledelse

Start- og slutdato

18.01.21 - 12.03.21

Tilmeldingsfrist

15.01.21

Pris

7.600 kr.

Hvor

Campus Nord, Carlsbergvej 14

Faglig ledelse - mandage

Start- og slutdato

25.10.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

15.09.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00