Genveje


Bioanalytiker 953x390

Bioanalytiker

Bioanalytikeruddannelsen passer til dig, der er interesseret i sundhedsområdet, teknologi og naturvidenskab og kan lide fag som kemi, biologi og sygdomslære.

Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - f.eks. blod- og vævsprøver. Lægen bruger analyseresultaterne til at stille en diagnose, så patienten kan få den korrekte behandling.

Uddannelsen

På bioanalytikeruddannelsen skal du blive rigtig god til at forstå undersøgelser og analyser på laboratoriet, og hvordan du sikrer, at analysesvarene er af høj kvalitet. For at kunne det skal du bruge mange forskellige fagligheder, f.eks. kemi, biologi, fysik og matematik. Samtidig skal du være god til at samarbejde med dine kollegaer på hospitalerne, og du skal kunne samarbejde med patienterne, hvis du vil arbejde i et speciale med patientkontakt.

Søg ind på uddannelsen

Læs mere om adgangskrav og om, hvordan du søger optagelse her:

Mere om uddannelsen

Du kan læse mere om uddannelsen, se film og læse artikler om studiet her:

Job og karriere

De fleste bioanalytikere bliver ansat på hospitalslaboratorier inden for ét af 6 specialer, som spænder over blodprøveanalyse til bekæmpelse af sygdomme som malaria og meningitis.

Bioanalytikeruddannelsen på Københavns Professionshøjskole har flg. 6 specialer:

  • Klinisk biokemi
  • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Klinisk immunologi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk neurofysiologi
  • Klinisk patologi

Fakta

Bioanalytikeruddannelsen tager 3½ år og veksler mellem undervisning og praktik på forskellige hospitalslaboratorier på hele Sjælland.

På bioanalytikeruddannelsen er der både studiestart sommer og vinter. Læs mere om studiestart

Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Adgangskvotienter 2019
  • Sommer: 8,0
  • Vinter: 6,3

Uddannelsessted

Bioanalytikeruddannelsen foregår på Campus Sigurdsgade på Nørrebro. Læs om studielivet:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.