Gå til indhold

Copenhagen Honours College – Diabetes

Logoer: Baker Heart & Diabetes Institute, Danish Diabetes and Endocrine Academy, Region H Steno Diabetes Center Copenhagen, Københavns Professionhøjskole

Brænder du for diabetes og forskning, og er studerende på Bioanalytikeruddannelsen med ønsker om ekstra fordybelse og udfordringer indenfor emnet diabetes, kan du søge optagelse på KPs talentprogram Copenhagen Honours College – Bioanalytiker DIABETES, som er udviklet og muliggjort i samarbejde med 3 unikke partnere:

 • Baker Heart and Diabetes Institute (BHDI/Baker) i Melbourne
 • Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC/Steno)
 • Dansk Diabetes og Endokrinologi Akademi (DDEA)

Programmet lanceres i forårssemestret 2024.

Med dette talentprogram, får udvalgte bioanalytikerstuderende mulighed for i deres uddannelsesforløb at udfordre egne kompetencer både ved øget laboratorieviden, viden indenfor forskning og mulighed for at opnå større indsigt i patientforløb indenfor en kronisk sygdom.

Som færdiguddannede bliver de faglige ambassadører, som kan indgå i den teknologiske udvikling og bidrage til, at vores sundhedsvæsen drives effektivt og med brug af den nyeste teknologi til gavn for borgere i DK.

Talentprogrammet i diabetes

Copenhagen Honours College – Bioanalytiker (CHC-BIO) følger talentbekendtgørelsen (BEK nr. 597 af 08/03/2015), da der er lagt en ekstra arbejdsbelastning på 30 ECTS oveni den ordinære bioanalytikeruddannelse på 210 ECTS. Det kaldes et talentprogram, fordi det er et krævende program.

Det er tilrettelagt med udfordrende aktiviteter, som til gengæld giver unikke muligheder nationalt og internationalt for at udfolde og styrke viden, færdigheder og kompetencer inden for diabetes og forskning til et fremtidigt frugtbart virke i sundhedsvæsenet til gavn for borgere med diabetes.

Formålet med CHC-BIO er at uddanne bioanalytikere med specialiserede kompetencer inden for bioanalytisk diagnostik i relation til borgere med diagnosen diabetes. Programmet vil bidrage til bioanalytikere, som omsætter teori, videnskabeligt arbejde og opnåede forskningsresultater til den kliniske praksis indenfor feltet diabetes.

Ved gennemførelse af programmet fås dokumentation for de ekstracurriculære 30 ECTS i form af et bilag til eksamensbeviset. Det vil fremgå som en ”Udmærkelse/Graduation with distinction” indenfor diabetes.

CHC-BIO-programmet med sit omfang på 30 ECTS løber over 2 år, fra 4. til 7. semester, sideløbende med den ordinære uddannelse. Honours-studerende får mulighed for at udfolde deres særlige potentialer og netværke med engagerede og dedikerede kolleger i særdeles inspirerende faglige bioanalytiker- og forskningsmiljøer både nationalt på Steno, DDEA og KP, samt internationalt på Baker i Melbourne.

De kliniske honours forskningsophold på 6. og 7. semester finder sted enten på Steno/Baker hos:

Honours studerende, samt studerende på den ordinære bioanalytikerstuderende vil have fornøjelsen af at høre oplæg af professorer, forskere, PhD’ere fra Baker/Steno, samt af Honorary Lecturers Dr. Ishant Khurana and Dr. Scott Maxwell fra El-Osta forskningsgruppen på Baker.

Dr. Ishant Khurana sammen med de 2 første honours studerende ved kick-off på Steno.
Dr. Ishant Khurana sammen med de 2 første honours studerende ved kick-off på Steno. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen.
Semesteroversigt

De 30 ECTS fordeler sig på henholdsvis teoretiske og kliniske ECTS:

 • Opbygning af evidensbaseret viden og indsigt i diabetes og diabetesforskning via journal clubs, litteraturstudier, reviewskrivning, samt undervisning, oplæg, workshops, case konkurrence, deltagelse på konferencer og symposier afholdt og arrangeret af Steno, Baker, DDEA og KP.
 • Opbygning af kompetencer og strategier til at fremme selvreguleret læring (Pintrich, 2004).
 • Forskningsophold internationalt på Baker hos professor Sam El-Osta (Human Epigenetics team) eller forskningsophold nationalt på Steno hos professor Flemming Pociot/professor Jørgen Rungby
Semestertabel med ETCS-point

Herudover forventes det, at honours-studerende deltager i en række ikke-ECTS-givende aktiviteter, som fx forskellige alumne- og formidlingsaktiviteter.

Pædagogiske principper

Honours-programmet bygger på tre pædagogiske principper:

 • Et stærkt arbejdsfællesskab, hvor honours-studerende får vejledere i både den kliniske og den teoretiske del. Sammen med medstuderende, alumner, undervisere, vejledere og professorer fra teori- og praksisfeltet opnås et professionelt arbejdsfællesskab på højt fagligt niveau med rig mulighed for at samarbejde, netværke, eksperimentere og afprøve nye idéer.
 • Et styrket fagligt fundament baseret på et beriget curriculum, som styrker det faglige fundament og nære nysgerrigheden. Dette opnås gennem en større dybdefaglighed i diabetes, samtidig med der arbejdes med mere komplekse problemstillinger fra og i praksis.
 • Ansvar for opgaven fordi honours-studerende har ansvar for at planlægge, varetage og kvalitetssikre diverse studieaktiviteter, samt være medudvikler af nye løsninger og tiltag i samarbejde med fagprofessionelle.

Bliv studerende på CHC-BIO DIABETES

Talentprogrammet er for bioanalytikerstuderende på Københavns Professionshøjskole, som både har evnen og viljen til at yde en ekstra arbejdsindsats på uddannelsen og senere i løsningen af de udfordringer, som praksisfeltet står overfor med et sundhedsvæsen i rivende teknologisk udvikling.

Det forventes, at honours-studerende:

 • Er fagligt engagerede, dedikerede og oprigtig nysgerrige på diabetes og forskning i feltet.
 • Er fuld af gå-på-mod, fleksibilitet og som tør tage initiativ.
 • Har et ønske om at gøre en forskel for borgere med diabetes.
 • Bliver en del af et fagligt og socialt fællesskab med andre honours-studerende (alumnemiljø), hvor I støtter hinandens personlige- og bioanalytikerfaglige udvikling.

Ansøgningsfristen er på 3. semester, hvor ansøgere skal indsende en motiveret ansøgning, CV, klinik-udtalelser, karakterer, samt relevante anbefalinger. Der oprettes kun hold, såfremt der er kompetente ansøgere.

Studerende kan kun udvælges til dette talentforløb, hvis den studerende på udvælgelsestidspunktet følger normeret studietid på Bioanalytikeruddannelsen. Studerende, der ikke længere følger den normerede studietid eller opfylder de af institutionen fastsatte krav, udskrives af talentprogrammet.

Billedgalleri fra åbningsreceptionen på Steno Diabetes Center Copenhagen

Kontakt

Ved spørgsmål om Copenhagen Honours College i diabetes på Bioanalytikeruddannelsen, kontakt venligst lektor Minna Lladó, mill@kp.dk