Gå til indhold

KP’s første Honorary Associate

Den 30. april 2019 var en festlig og historisk dag for bioanalytikeruddannelsen, idet den anerkendte internationale epigenetik- og diabetesforsker Professor Sam El-Osta fra Epigenetics in Human and Health Disease Laboratory, Department of Diabetes, Monash University i Melbourne, Australien blev udnævnt til ”Honorary Associate” – den første af slagsen på KP.

Professor Sam El-Osta med ansatte fra KP
Docent Leif Kofoed Nielsen, bioanalytiker Anne Jørgensen, international koordinator Minna Fyhn Lykke Lladó, professor Sam El-Osta, tidligere forskningschef Tobias Høygaard Lindeberg, dekan Randi Brinckmann, institutchef Anette Kjeldal Lausten og leder af bioanalytikeruddannelsen Henrik Hansen.

El-Osta får tildelt titlen for blandt andet sin åbenhed, respekt og anerkendelse af bioanalytikerstuderendes værdi som aktiv part i et forskningsmiljø.

Det gode samarbejde, som nu er blevet kronet med denne ærestitel, har givet nogle af vores dygtigste bioanalytikerstuderende mulighed for udvekslingsophold i et af verdens bedste diabeteslaboratoriemiljøer.

Minna Fyhn Lykke Llado, Anne Jørgensen, Sam El-Osta
International koordinator på bioanalytikeruddannelsen, Minna Fyhn Lykke Lladó, bioanalytiker, Anne Jørgensen og professor Sam El-Osta.

Det har også været medvirkende til et succesrigt forskningssamarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) under vingerne af ledende bioanalytiker Evy Ottesen:

  • Studerende, der har været en del af El-Osta-forskningsgruppen laver efterfølgende deres bachelorforløb på Steno. Bioanalytiker Anne Jørgensen var den første studerende, der gjorde dette i samarbejde med professor Flemming Pociot’s forskningsgruppe. Anne er nu ansat på Steno og i gang med et MVU-forskningsprojekt sammen med bioanalytiker Merete Egeskov.
  • Professor Peter Rossings forskningsgruppe på SDCC fik deres første bioanalytiker-forskningssemesterstuderende i efteråret 2019. Den studerende er fortsat et semester i El-Osta forskningsgruppen i foråret 2020, og derefter går turen tilbage til professor Peter Rossings gruppe på SDCC i bachelorsemestret i efteråret 2020. Altså i alt 1½ års forskningstoning i diabetes.

Ledende bioanalytiker Evy Ottesen udtaler, at hun er glad for, at det er lykkedes at give bioanalytikerstuderende en unik mulighed for at fordybe sig i fagområdet diabetes, som har en stor forskningstradition.

Anne Jørgensen, Sam El-Osta, Evy Jørgensen
Bioanalytiker Anne Jørgensen, professor Sam El-Osta og ledende bioanalytiker Evy Ottesen på Steno Diabetes Center Copenhagen.
Randi Brinckmann, Anette Kjeldal Lausten og Tobias Høygaard Lindeberg fra KP med professor Sam El-Osta
Dekan Randi Brinckmann, institutchef Anette Kjeldal Lausten og tidligere forskningschef Tobias Høygaard Lindeberg - alle fra KP - med professor Sam El-Osta ved ceremonien.