Gå til indhold

KP’s første Honorary Associate

Den 30. april 2019 var en festlig og historisk dag for bioanalytikeruddannelsen, idet den anerkendte internationale epigenetik- og diabetesforsker Professor Sam El-Osta fra Epigenetics in Human and Health Disease Laboratory, Department of Diabetes, Monash University i Melbourne, Australien blev udnævnt til ”Honorary Associate” – den første af slagsen på KP.

Professor Sam El-Osta med ansatte fra KP
Docent Leif Kofoed Nielsen, bioanalytiker Anne Jørgensen, international koordinator Minna Fyhn Lykke Lladó, professor Sam El-Osta, tidligere forskningschef Tobias Høygaard Lindeberg, dekan Randi Brinckmann, tidligere institutchef Anette Kjeldal Lausten og leder af bioanalytikeruddannelsen Henrik Hansen.

Professor Sam El-Osta får tildelt titlen for blandt andet hans åbenhed, respekt og anerkendelse af bioanalytikerstuderendes værdi som aktiv part i et af verdens bedste forskningsmiljøer indenfor epigenetik og diabetes. På den internationale arena vægtes samarbejdet med Sam El-Osta endog meget betydningsfuldt, idet bioanalytikerstuderende, som skal på udvekslingsophold i hans forskningsgruppe netop som noget helt exceptionelt er blevet bevilget fondsmidler fra Key Action Erasmus+ Programmet”.

Minna Fyhn Lykke Llado, Anne Jørgensen, Sam El-Osta
International koordinator på bioanalytikeruddannelsen, Minna Fyhn Lykke Lladó, bioanalytiker, Anne Jørgensen og professor Sam El-Osta.

Bioanalytikeruddannelsens tætte samarbejde med Sam El-Osta giver også ophav til succesrige og værdifulde forskningssamarbejder med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), hvor både bioanalytikerstuderende og bioanalytikere er involveret:

  • Professor Peter Rossings forskningsgruppe på SDCC fik i efteråret 2019 deres første bioanalytiker-forskningssemesterstuderende, som efterfølgende var 2 semestre i El-Osta forskningsgruppen for at analysere videre på prøver fra danske diabetespatienter, det såkaldte SDCC PROFIL Diabetes registry.
    Dette fantastiske samarbejde mellem KP, Monash University og SDCC krones nu med økonomisk støtte fra Dansk Diabetes Akademi til Sam El-Osta til et Visiting Professorship på SDCC
  • Udrejsende studerende i El-Osta forskningsgruppen kan efterfølgende lave bachelorforløb på SDCC. Bioanalytiker Anne Jørgensen var den første studerende, der gjorde dette i professor Flemming Pociot’s forskningsgruppe.
  • Et udvekslingsophold i El-Osta forskningsgruppen baner vejen for ansættelser på SDCC, NOVO og andre prestigefyldte arbejdspladser i Danmark – oftest med direkte tilknytning til forskningsmiljøet.

Ledende bioanalytiker Evy Ottesen for CoreLab på SDCC udtaler, at hun er glad for at det er lykkedes at give bioanalytikerprofessionen unikke muligheder for at fordybe sig i fagområdet diabetes, som har en stor forskningstradition.