Genveje


Katastrofe- og risikomanager 953X450

Katastrofe- og risikomanager

Vil du være med til at skabe et mere sikkert samfund?

Danmark og resten af verden er i hastig forandring, og som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselsbillede samt øget fokus på sikkerhed er der mere og mere brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab og risikomanagement - både nationalt og globalt. 

Uddannelsen

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er omdrejningspunktet FØR, UNDER og EFTER en ulykke nationalt og internationalt. På uddannelsen lærer du:

FØR: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre, for at en ulykke ikke opstår. På uddannelsen er nøgleordene i den forbindelse bl.a. beredskab, risikoanalyse, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.

UNDER: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering og kommunikation.

EFTER: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre, for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering og risikoledelse.

 

Mere om uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, se film, og læs artikler om studielivet her:

Job og karriere

Med en bachelor i katastrofe- og risikomanagement opnår den studerende de kompetencer og kvalifikationer, der gør det muligt at indtræde som beredskabsfaglig projektleder i nationale såvel som internationale projekter. Katastrofe- og risikomanageren har i forhold til beredskabsteknikeren en højere grad af specialisering samt mulighed for at tone uddannelsen mod ansættelse i NGO'er samt private virksomheder ud fra en beredskabsfaglig optik.

Fakta

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en 3½-årig professionsbachelor.

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er der både studiestart sommer og vinter. Læs mere om studiestart

Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Adgangskvotienter 2019
  • Sommer: 7,4
  • Vinter: 6,6

Uddannelsessted

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen holder til på Campus Sigurdsgade på Nørrebro. Læs om studielivet:

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.