Genveje


Radiograf 953x390

Radiograf

Som radiograf er du hver dag tæt på mennesker i alle aldre og arbejder med den nyeste teknologi.

Radiografer behersker en stor viden om teknologi og mennesker, som benyttes til at afdække sygdomme eller medvirker ved behandling. Med en radiografuddannelse på Københavns Professionshøjskole bliver du derfor en vigtig brik i patientbehandlingen i tæt samarbejde med bl.a. læger, sygeplejersker og bioanalytikere.

Uddannelsen

Uddannelsen starter med en basisdel, og efter ca. 2 år skal du vælge studieretning. Du kan vælge mellem følgende tre studieretninger:

  • Radiologisk billeddiagnostik
  • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • Stråleterapi

Som studerende på radiografuddannelsen følger du et studieforløb, der veksler mellem teori og klinisk undervisning (praktik), og som giver mulighed for at studere i udlandet. 

Søg ind på uddannelsen

Læs mere om adgangskrav og om, hvordan du søger optagelse på uddannelsen her:

Mere om uddannelsen

Du kan læse mere om uddannelsen, læse artikler om studielivet og se film her:

Job og karriere

Med radiografuddannelsens 3 specialeretninger har du en bred vifte af muligheder, med mange forskellige opgaver i sundhedsvæsenet, både i det offentlige og det private.

Mange radiografer specialiserer sig inden for enkelte områder og bliver superbrugere, mens andre vælger ledelsesvejen og bliver enten afdelingsradiografer eller overradiografer. Sidst men ikke mindst er der kliniske vejledere eller klinisk uddannelsesansvarlige radiografer på hospitalerne, og på radiografskolerne er en stor del af underviserne radiografer.

Fakta

Radiografuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år. Som færdiguddannet bliver du professionsbachelor i radiografi.

På radiografuddannelsen er der både studiestart sommer og vinter. Læs mere om studiestart

Ansøgningsfrister
Kvote 1: 5. juli kl. 12
Kvote 2: 15. marts kl. 12

Adgangskvotienter 2019
Sommer: 8,6
Vinter: 7,3

Uddannelsessted

Radiografuddannelsen holder til på Campus Sigurdsgade på Nørrebro. Læs om studielivet:

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.