Genveje


Fysioterapeut

Fysioterapeut

Bevægelse, berøring, behandling – bliv fysioterapeut.

Fysioterapeutuddannelsen uddanner dig til at kunne behandle syge mennesker og hjælpe raske til at holde sig sunde. Som fysioterapeut kommer du tæt på mange mennesker – både fysisk og psykisk.

Uddannelsen

Som fysioterapeut genoptræner, forebygger og behandler du fysiske skader. Du opnår en dyb indsigt i bl.a. anatomi, fysiologi og træningslære, som du har brug for, når du skal hjælpe mennesker med at få deres bevægefrihed tilbage.

På uddannelsen lærer du om menneskets anatomi, fysik og psyke, og undervisningen veksler mellem teori og kliniske ophold (praktik), hvor du indgår i praktikstedets behandlerteam og får ansvar for dine egne patientforløb. Den teoretiske undervisning finder hovedsagelig sted på uddannelsesinstitutionen, og den kliniske undervisning på hospitaler, i kommuner og fysioterapiklinikker og træningscentre.


Mere om uddannelsen

Du kan læse mere om uddannelsen, læse artikler om studielivet og se film her:

Job og karriere

Der er mange muligheder, når du står med eksamensbeviset i hånden. Vil du arbejde med unge eller ældre, akut behandling eller længere forløb, have privatpraksis eller arbejde i det kommunale system? Det kan også være, du vil læse videre eller måske forske. Der er masser af veje at gå og masser af muligheder for udvikling professionelt og personligt.

Fysioterapeuter arbejder på f.eks. private klinikker, hospitaler, plejehjem, kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre, psykiatriske centre, hjælpemiddelcentraler, specialskoler og -børnehaver samt institutioner, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, herunder med idrætsudøvere. Hertil kommer skoler og private virksomheder, hvor fysioterapeuter er ansat eller arbejder selvstændigt på freelancebasis, f.eks. i relation til arbejdsmiljøområdet.


Fakta

Fysioterapeutuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år. Du bliver professionsbachelor i fysioterapi.

På fysioterapeutuddannelsen er der både studiestart sommer og vinter. Læs mere om studiestart

Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Adgangskvotienter 2019

  • Kbh. N., sommer: 10,1
  • Kbh. N., vinter: 9,3
  • Hillerød, sommerstart: 8,7
  • Hillerød, vinterstart: 7,6

Uddannelsessteder

Når du læser til fysioterapeut på Københavns Professionshøjskole, kan du være tilknyttet et af to forskellige uddannelsessteder. Læs om studielivet på de to uddannelsessteder:

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.