Genveje


Pædagogstuderende undervises i kreativ historiefortælling

Pædagog

Vær med til at skabe de bedste betingelser for børn, unge og voksne – bliv pædagog.

På pædagoguddannelsen får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv.

Ledige pladser

Der er ledige pladser på pædagoguddannelsen med start februar 2020. Læs mere her på siden

 

Informationsmøde 

Kom til informationsmøde om pædagoguddannelsen den 29. oktober fra 17-19. Læs mere her på siden

Uddannelsen

Med en pædagoguddannelse får du teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med mennesker. I løbet af
uddannelsen opnår du viden om menneskers forskellige levevilkår og udviklingsmuligheder, og du lærer at
handle selvstændigt og i samarbejde med andre.

Uddannelsens første år giver dig en solid pædagogisk grundfaglighed, og resten af din uddannelse sker
inden for én af følgende tre specialiseringer: dagtilbudspædagogik (0-5 år), skole- og fritidspædagogik
(skolebørn og unge 6-18 år) eller social- og specialpædagogik (f.eks. børn og unge med særlige behov,
mennesker med sociale, psykiske eller fysiske vanskeligheder m.m.).

Læs om studerende Morten og Camilla, der har særligt fokus på idræt og bevægelse

Meritpædagog

Meritpædagoguddannelsen er for dig, der har lyst til at kombinere et arbejdsliv med et studieliv. For at
blive optaget på uddannelsen skal du have minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller
pædagoglignende arbejde.

Pædagoguddannelsen har både vinter- og sommeroptag

Læs om hvordan du søger optagelse og om adgangskrav her:

Mere om uddannelsen

Du kan læse mere om uddannelsen, se film og læse artikler om studielivet her:

Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du
søge arbejde i fx vuggestuer, børnehaver, skoler, klubber og fritidshjem, behandlingshjem, bo- og
væresteder eller på gadeplan.

Færdiguddannede pædagoger kan specialisere og videreuddanne sig ved fx at tage en pædagogisk
diplomuddannelse, en master eller en kandidat. Så kan du blive leder, pædagogisk konsulent,
praktikvejleder m.m.

Fakta

Pædagoguddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år. Du opnår titlen professionsbachelor som pædagog.

Meritpædagoguddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3 år. Du opnår titlen professionsbachelor som pædagog.

På pædagoguddannelsen er der både studiestart sommer og vinter.

Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Adgangskvotienter 2018
  • København V., sommer: 4,6
  • København V., vinter: Alle optaget
  • Hillerød, sommer: 3,7
  • Hillerød, vinter: Alle optaget
  • Hillerød, E-læring, sommer: 4,6
  • Hillerød, E-læring, vinter: Alle optaget
  • Rønne, sommer: 5,0

Uddannelsessteder

Når du læser til pædagog på Københavns Professionshøjskole, kan du være tilknyttet et af tre forskellige
uddannelsessteder. Læs om studielivet på de tre uddannelsessteder:

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.