Gå til indhold
Koncentreret kursist i undervisning

Digitale færdigheder der klæder dig på til fremtiden

Administrative medarbejdere får nye kompetencer, så de bedre kan håndtere den digitalisering, som konstant ændrer deres arbejdsplads.

Den offentlige administration, som vi kender den i dag, er resultatet af flere års fokus på at effektivisere med fælles digitaliseringsværktøjer.

Det betyder, at dine digitale kompetencer som administrativ medarbejder er helt centrale, når du arbejder i en offentlig administration. Det siger Nina Rasmussen, som er lektor ved ’Forvaltning og organisation’ på Københavns Professionshøjskole.

Ny viden og digital dannelse

For at klæde administrative medarbejdere på til deres digitale hverdag og fremtid har HK Stat Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole igangsat videreuddannelsesforløbet ’Fremtidens nøglemedarbejdere inden for uddannelsesområdet’.

Forløbet tilbyder medarbejdere inden for studieadministrationen en videreuddannelse, der giver dem konkrete digitale redskaber, som kan overføres direkte til deres opgaver på arbejdspladsen.

Derudover er forløbet også et rum, hvor der er tid til fordybelse og refleksion. Noget, som ifølge Nina Rasmussen betyder lige så meget som undervisning i konkrete digitale redskaber.

Det er vigtigt, at de studerende også lærer at forholde sig reflekterende til den digitalisering, de til daglig arbejder med og er en del af, mener hun:

”Vi har i dag en norm om, at den gode borger er den digitale borger, og vi har i noget omfang rykket sagsbehandlingen ud, så det reelt er borgerens ansvar at finde ud af, hvad de har ret til. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere i administrative roller ved og forholder sig til, at brugen af teknologi ikke altid er noget, som borgeren er vant til. At man som ansat i den offentlige forvaltning har et ansvar for at understøtte borgernes rettigheder og deres brug af teknologi. Hele det reflektoriske element oplever jeg, at man får ud af at tage uddannelsen. Så den studerende både får konkrete færdigheder til deres job, men bliver også mere digitalt dannet”.

Det er vigtigt, at jeg får flere digitale kompetencer

Mark Barlow er en af de administrative medarbejdere, der har været på videreuddannelsesforløbet ’Fremtidens nøglemedarbejdere inden for uddannelsesområdet’. Til daglig arbejder han på SOSU H, hvor han fx er med til at planlægge eksaminer. For Mark var forløbet nødvendigt, hvis han skulle holde trit med et arbejdsmarked i konstant forandring.

”Jeg skal arbejde i mange år endnu, og jeg skal helst ikke falde tilbage. Jeg skal blive ved med at udvikle mine kompetencer, for både min arbejdsplads og samfundet er under konstant forandring. Derfor er det også vigtigt, at jeg får flere digitale kompetencer. Hvis jeg ikke får udviklet de kompetencer og bare sidder her med mine post-it notes – er der så brug for mig om 10 år?”, spørger Mark Barlow sig selv.

Efter forløbet har Mark fået en helt anden fornemmelse for, hvordan de forskellige digitale systemer, som han arbejder med, virker, og hvordan han skal reagere, når der kommer nye systemer.

”Et af fagene hedder ‘Digitalisering og innovation’, og efter det fag har jeg fået en bedre forståelse for de programmer, vi bruger. Jeg har også nået et niveau, hvor jeg ikke bare er en robot, der bruger de digitale systemer. Nu ved jeg, hvorfor jeg bruger systemerne,” fortæller Mark Barlow.

Fik styrket sin faglige selvtillid

Inden Mark begyndte på forløbet, havde han flere bekymringer om, hvorvidt han var klar til at videreuddanne sig – komme tilbage til bøgerne. Han havde nemlig ikke studeret i flere år og tænkte, at det var nok for svært.

Men han gennemførte ikke blot sin uddannelse – han vendt tilbage til sin arbejdsplads med en viden og ny faglig selvtillid, der gør, at han i dag ved, at han kan bidrage til samtalerne ved kaffemaskinen og til møder, når  andre kolleger taler om opgaver og projekter. Noget han ikke følte var muligt før.

”Det har været en god oplevelse. Jeg har fået en bedre forståelse for mit arbejde, og i dag tænker jeg anderledes over de opgaver, jeg laver. Jeg kan også byde ind med en tankegang, som jeg ikke kunne byde ind med tidligere – det kan jeg, fordi jeg har været på skolebænken de sidste to år”, siger Mark Barlow.

Fakta

Vidste du, at flere fond giver dig mulighed for at få din videreuddannelse finansieret?

Læs mere:

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om, hvilke muligheder der er for videreuddannelse og kompetenceudvikling på det administrative område?

Se her, hvad Københavns Professionshøjskole kan tilbyder:

Find her oversigten over alle akademi- og diplommoduler.

Klik på en af uddannelserne:

Kontaktperson

Nina Rasmussen

Lektor

+45 24 29 64 08