Gå til indhold

Projektkoordinering

Vil du gerne arbejde professionelt i projekter og være med til at skabe værdi for kolleger og projekter i din organisation?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet klæder dig på til at arbejde professionelt i projekter og blive en mere kvalificeret projektmedarbejder ved at give dig indsigt i projektet som arbejdsmetode igennem forskellige projektstyringsværktøjer og projektforståelser. Du lærer om projektets fase-struktur, hvordan du kan kommunikere og involvere andre i projekter samt hvordan du identificerer udfordringer og løser dem effektivt.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Projektet som arbejdsmetode
 • Forskellige projektstyringsværktøjer og projektforståelser

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan arbejde administrativt med projektkoordinering
 • Du kan identificere udfordringer i et projekt og løse dem effektivt
 • Du kan involvere og kommunikere med andre om et projekt

Du vil have kompetencer til at:

 • Skabe et væsentligt administrativt overblik, der skaber værdi for projektet og hjælper projektlederen.

Modulet har følgende indhold:

 • Koordinerende samarbejde med projektledere
 • Grundlæggende redskaber til projektkoordinering
 • Grundlæggende konfliktforståelse i projektkoordinering
 • Bestilt styringsgrundlag for projektledere
 • Projektdesign og målhierarki
 • Det økonomiske overblik
På baggrund af min nye viden om kompleksiteten omkring projekter og behovet for kommunikation for at lykkes, har jeg fået langt større respekt for projektlederens rolle og opgaver. Det betyder også, at jeg nu bedre kan bidrage i projekt sammenhæng, da min forståelse er udvidet.
, Tidligere AOFA studerende på projektkoordinering

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Projektkoordinering

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0507816

Efterår 2024

Projektkoordinering

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18 2200 København N

Nummer

0550125

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Kaare Bjørn Frydensberg Thomsen

Lektor

+45 51 63 27 26