Gå til indhold

Borgerkommunikation

Vil du være med til at skabe kommunikation i øjenhøjde mellem borgere, brugere og offentlige organisationer?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet klæder dig på til at kommunikere effektivt som en offentlig organisation både eksternt til borgere og internt til brugere. Du får kendskab til kommunikationspolitikker, kanalstrategier og hvordan borgeren opfattes i offentlige organisationer.

Du trænes i både skriftlig, mundtligt og digital kommunikation med forskellige målgrupper, der gør dig skarp på din egen og dit teams forskellige former for kommunikation, og hvordan den styrker jeres opgaveløsning.

Derudover lærer du at vejlede om de offentlige informations- og selvbetjeningssystemer og med at understøtte brugernes digitale kompetencer.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Hvad effektiv kommunikation er, og hvordan det understøtter organisationens opgaver
 • Kommunikationspolitikker og kanalstrategier
 • Målgrupper og medieplatforme

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan kommunikere korrekt og præcist skriftligt og digitalt
 • Du kan formidle budskaber effektivt mundtligt
 • Du kan bruge web-video og sociale medier effektivt

Du vil have kompetencer til at:

 • Styrke dit teams opgaveløsning igennem effektiv kommunikation
 • Vejlede i offentlige informations- og selvbetjeningssystemer
 • Støtte brugernes digitale kompetencer

Modulet har følgende indhold:

 • Planlægning og analyse af kommunikation
 • Præcist skriftsprog og mundtlig formidling
 • Effektiv brug af web-video og sociale medier
 • Brugervenlighed og sammenhæng på hjemmesiden
 • Digitale selvbetjeningsløsninger og hvordan de kan fremmes
 • Offentlighedsloven og Forvaltningsloven

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Borgerkommunikation

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550149

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18 2200 København N

Hvornår

Undervisningsdatoerne kommer snarest

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66