Gå til indhold

Digital service og innovation

Vil du designe kreativ og innovativ digitalisering, der skaber nye forretningsområder, arbejdsmetoder og servicemuligheder?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet giver dig indsigt i strategier og tiltag indenfor digitalisering i den offentlige forvaltning og klæder dig på til at vurdere fordele og ulemper ved en række projektmodeller og innovationsmetoder. Igennem analyse lærer du, hvordan innovative processer og metoder kan effektivisere og forbedre digitale offentlige services og skabe nye forretningsområder og muligheder.
Du kan høre mere om modulet i denne film, hvor lektor og fagansvarlig Nina Rasmussen fortæller mere om, hvad du kan få ud af at deltage på modulet (link).

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Strategier og tiltag indenfor digitalisering
 • Teknologiens rolle i det offentlige

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige projektmodeller og innovationsmetoder
 • Du kan anvende metodeværktøjer indenfor innovation, servicedesign og design thinking på konkrete projekter
 • Du kan anvende den fællesstatslige projektmodel

Du vil have kompetencer til at:

 • Vurdere den mulige effekt af innovative processer og metoder til at forbedre digitale offentlige services og skabe nye forretningsområder

Modulet har følgende indhold:

 • Den fællesoffentlige- og kommunernes digitaliseringsstrategi
 • Innovation, servicedesign og design thinking
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Den fællesstatslige projektmodel
 • Samarbejdsdreven innovation og teknologiens rolle i det offentlige
 • Co-creator – et spil om samarbejdsdreven innovation

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Digital service og innovation

Start- og slutdato

30.01.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

10.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Nina Rasmussen

Lektor

+45 24 29 64 08