Gå til indhold

Organisation og psykologi

Vil du hjælpe med at skabe hensigtsmæssig kommunikation til både borgere, brugere og kolleger og samtidig lære din organisation bedre at kende og forstå dens reaktionsmønstre?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet giver dig indblik i den offentlige sektors struktur, kultur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og hvad de organisationsmæssige forhold har af betydning.

Du bliver klædt på til at forstå de mange forskellige problemstillinger, der er en del af hverdagen på en arbejdsplads, og hvordan du kan kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere.

Du lærer derudover, hvordan psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring påvirker organisationers kultur og indre dynamik.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Den offentlige sektors struktur, kultur og funktion som politisk styret organisation
 • Forskellige organisatoriske forståelsesrammer
 • Betydning af organisationens struktur
 • Påvirkningen af psykologiske forhold på organisationen

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan identificere organisationsmæssige problemstillinger i hverdagen
 • Du kan kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere

Du vil have kompetencer til at:

 • Skabe effektiv og professionel dialog i opgaveløsningen i egen praksis

Modulet har følgende indhold:

 • Organisationsforståelse
 • Kommunikationsforståelse
 • Konflikthåndtering
 • Grundlæggende psykologi om forståelse af det enkelte menneske

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

26.08.24 - 17.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0550120

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Fysisk 26.08+02.09+16.09+30.09+07.10+04.11+18.11.10.24 Online 21.10+25.11.24 afl. 04.12 Eks 16+17.12

Forår 2025

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0621895

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart

Efterår 2025

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.01.25

Nummer

0873121

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Forår 2026

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

Forår 2026

Tilmeldingsfrist

01.12.25

Nummer

0873125

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66