Gå til indhold

Organisation og psykologi

Vil du hjælpe med at skabe hensigtsmæssig kommunikation til både borgere, brugere og kolleger og samtidig lære din organisation bedre at kende og forstå dens reaktionsmønstre?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad får du ud af modulet?

Modulet giver dig indblik i den offentlige sektors struktur, kultur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og hvad de organisationsmæssige forhold har af betydning. Du bliver klædt på til at forstå de mange forskellige problemstillinger, der er en del af hverdagen på en arbejdsplads, og hvordan du kan kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere. Du lærer derudover, hvordan psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring påvirker organisationers kultur og indre dynamik.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Den offentlige sektors struktur, kultur og funktion som politisk styret organisation
 • Forskellige organisatoriske forståelsesrammer
 • Betydning af organisationens struktur
 • Påvirkningen af psykologiske forhold på organisationen

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan identificere organisationsmæssige problemstillinger i hverdagen
 • Du kan kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere

Du vil have kompetencer til at:

 • Skabe effektiv og professionel dialog i opgaveløsningen i egen praksis

Modulet har følgende indhold:

 • Organisationsforståelse
 • Kommunikationsforståelse
 • Konflikthåndtering
 • Grundlæggende psykologi om forståelse af det enkelte menneske

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

30.01.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

10.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0447716

efterår 2023

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0449893

forår 2024

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

01.01.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0507796

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66