Gå til indhold

Information om coronavirus

Organisation og psykologi

Vil du hjælpe med at skabe hensigtsmæssig kommunikation til både borgere, brugere og kolleger og samtidig lære din organisation bedre at kende og forstå dens reaktionsmønstre?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet giver dig indblik i den offentlige sektors struktur, kultur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og hvad de organisationsmæssige forhold har af betydning. Du bliver klædt på til at forstå de mange forskellige problemstillinger, der er en del af hverdagen på en arbejdsplads, og hvordan du kan kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere. Du lærer derudover, hvordan psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring påvirker organisationers kultur og indre dynamik.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Den offentlige sektors struktur, kultur og funktion som politisk styret organisation
 • Forskellige organisatoriske forståelsesrammer
 • Betydning af organisationens struktur
 • Påvirkningen af psykologiske forhold på organisationen

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan identificere organisationsmæssige problemstillinger i hverdagen
 • Du kan kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere

Du vil have kompetencer til at:

 • Skabe effektiv og professionel dialog i opgaveløsningen i egen praksis

Modulet har følgende indhold:

 • Organisationsforståelse
 • Kommunikationsforståelse
 • Konflikthåndtering
 • Grundlæggende psykologi om forståelse af det enkelte menneske

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Organisation og psykologi

Start- og slutdato

02.02.21 - 30.06.21

Tilmeldingsfrist

01.12.20

Pris

9.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00