Gå til indhold

Sagsbehandling

Vil du gerne arbejde som sagsbehandler og få styr på både forvaltningsloven, offentlighedsloven og de persondataretlige regler?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet klæder dig på til at arbejde som sagsbehandler ved at give dig et solidt juridisk grundlag til at kunne vurdere forvaltningsretlige problemstillinger. Du får styr på, hvad der skal til for at sikre en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling. Samtidig får du en introduktion til juridisk metode, som blandt andet indebærer viden om retskilderne og søgning af juridisk information.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • De persondataretlige regler.
 • Juridisk metode

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan vurdere forvaltningsretlige problemstillinger
 • Du kan sagsbehandle forvaltningsretligt korrekt

Du vil have kompetencer til at:

 • Varetage lettere sagsbehandlingsopgaver
 • Tilegne dig juridisk information

Modulet har følgende indhold:

 • Forvaltningens organisation og funktion
 • De formelle sagsbehandlingsregler, inklusiv habilitet, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt
 • De indholdsmæssige krav til en afgørelse
 • Domstolskontrol, Folketingets Ombudsmand og administrativ rekurs
 • Introduktion til juridisk metode

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Sagsbehandling

Start- og slutdato

02.02.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.12.22

Pris

10.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0447712

efterår 2023

Sagsbehandling

Start- og slutdato

28.08.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0449892

forår 2024

Sagsbehandling

Start- og slutdato

01.01.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0507815

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Mette Langelund Klit

Lektor

+45 24 29 63 61