Gå til indhold

Information om covid-19

Åben uddannelse – kerneområder

Her kan du læse om de tre kerneområder, som tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen udbyder enkeltmoduler indenfor.

Sprog

I kerneområdet Sprog indgår faget tegnsprog, hvor du tilegner dig viden om sproget og lærer at forstå og udtrykke dig på dansk tegnsprog. Dansk er også en del af dette kerneområde, da du skal udvikle dit niveau i dansk, så du kan anvende sproget i professionel praksis.

Profession

I kerneområdet Profession arbejder du med emner fra fagområder som kultur, tolketeori og tolkeetik.

Tolkning

Kerneområdet Tolkning dækker over tolkeformer, der retter sig mod forskellige brugergrupper, f.eks. tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning og fjerntolkning.

Priser

Priserne i 2021 er (med forbehold for prisreguleringer):

 • Moduler på 5 ECTS: 4.850 kr.
 • Moduler på 10 ECTS: 9.700 kr.
 • Moduler på 15 ECTS: 14.550 kr.

Prisen for en kompetencemålsprøve og 2 vejledningslektioner er 3100 kr.
Der kan tilkøbes yderligere vejledning for 1200 kr. pr. lektion.
(Disse priser gælder i 2021 og reguleres årligt)

Udbud

Forventet undervisningsperiode er angivet, nærmere detaljer for undervisningens gennemførelse oplyses ved personlig henvendelse.

Efterår

 • Sprogmodul 1 (sep. – medio nov.)
 • Sprogmodul 2 (medio nov. – jan.)
 • Sprogmodul 5 (aug. – jan.)
 • Sprogmodul 7 (aug. – maj)
 • Tolkemodul 2 (sep. – jan.)
 • Tolkemodul 4 (sep. – jan.)
 • Professionsmodul 1 (sep. – medio marts)
 • Professionsmodul 2 (sep. – juni)
 • Professionsmodul 3 (aug. – jan.)

Forår

 • Sprogmodul 3 (feb. – medio april)
 • Sprogmodul 4 (medio april – juni)
 • Sprogmodul 6 (feb. – juni)
 • Tolkemodul 1 (marts – maj)
 • Tolkemodul 3 (feb. – maj)
 • Tolkemodul 5 (feb. – juni)

Ansøgningsskema