Gå til indhold

Forandrings- og læreprocesser – tilrettelagt for erfarne kliniske vejledere

Få trænet og arbejdet med de problemstillinger, du som erfaren klinisk vejleder er udfordret af.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Øvrige tilbud til kliniske vejledere

Se, hvilke moduler, forløb og temadage, som Københavns Professionshøjskole tilbyder dig, som er klinisk vejleder.

Fx differentieret vejledning, kollegaledelse, onboarding af elever og studerende, supervision m.m.

Om modulet

Dette modul retter sig mod kliniske vejledere med min 1 års erfaring efter beståelse af modulet ”Klinisk Vejledning i sundhedsfaglige professionsuddannelser”.

KP har i samarbejde med Region H, Københavns kommune og Frederiksberg kommune udviklet et modul til erfarne kliniske vejledere. Modulet er en overbygning på ”Klinisk vejledning i sundhedsfaglige professionsuddannelser”. Modulet er åbent for alle erfarne kliniske vejledere fra primær og sekundær sektor med ovenstående kompetencer.

Vejledere af specialuddannelsesstuderende (postgraduate studerende) henvises til modulet ”Formidlings- og undervisningspraksis”.

Det får du ud af modulet

 • Du får en overbygning på din viden og forståelse fra ”Klinisk vejledning i sundhedsfaglige professionsuddannelser”
 • Du kommer til at træne og arbejde med de problemstillinger, du som erfaren klinisk vejleder er udfordret af
 • Du får mulighed for at arbejde i dybden sammen med andre erfarne vejledere

Det faglige indhold

 • Samfundsmæssige og organisatoriske forudsætninger for læring og forandring
 • Læringsteorier, herunder at tage læringsledelse på sig i fht. kollegaer, studerende, o.a.
 • Vidensformer i fht. differentieret vejledning
 • Psykologiske, sociale o.a. aspekter på læring og forandring
 • Træning og refleksion i fht. udvikling af egen praksis

Målgruppe

Erfarne kliniske vejledere med min. 1 års erfaring efter modulet ”Klinisk vejledning i sundhedsfaglige professionsuddannelser.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Forandrings- og læreprocesser - tilrettelagt for erfarne kliniske vejledere

Start- og slutdato

28.08.24 - 28.11.24

Tilmeldingsfrist

17.07.24

Nummer

0651561

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

28.08, 9-10.09, 18.09, 25.09, 3-4.10, 11.10, 25.10, 31.10, 1.11, 13.11, eksamen: 27-28.11

Efterår 2025

Forandrings- og læreprocesser - tilrettelagt for erfarne kliniske vejledere

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0938570

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest i maj 2025

Øvrige tilbud til Kliniske vejledere

Temadage

Moduler af interesse for kliniske vejledere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72