Gå til indhold

Information om covid-19

Kommunikativ simulationstræning

Nyt særskilt modul uden for studieordning.

Hvad er kommunikativ simulationstræning?

Metoden kommunikativ simulation er en unik træningsmetode, som med udgangspunkt i den enkelte deltagers aktuelle udfordringer træner kommunikation i praksis. Kommunikativ simulationstræning henter sin inspiration fra øvrig simulationstræning, hvor træningen består af gentagne live-forsøg, som den trænende får feedback på, efterfulgt af refleksioner over de nye erfaringer. Træningen foregår i simulerede samtale- og mødesituationer, hvor træningen sigter direkte mod, at den, der træner, styrker sin evne til at komme i mål med sine intentioner med samtalen eller mødet. Og dermed gør muligheden langt større for at komme i mål med ønskede ændringer i praksis.

Det får du ud af modulet

I forløbet får du viden, færdigheder og kompetencer til at træne kolleger, praktikanter eller studerende i forskellige dialogsituationer fx borger- og pårørendesamtaler, organisatoriske samtaler eller formidlingssituationer.

Indhold

 • Simulationstræningens filosofiske, teoretiske og metodiske grundlag
 • Trænerroller og deltagerroller, teoretisk og i praksis – du træner med dig selv og andre.
 • Forskellige typer af kommunikativ simulationstræning og deres anvendelse

Modulets målgruppe

For dig som er fagprofessionel med trænings- og formidlingsopgaver overfor kolleger eller praktikanter fx som faglig koordinator eller superbruger samt undervisere og lignende.

Læringsudbytte

Viden, færdigheder og kompetencer i simulationstræningens relevansområder om omsætning i praksis.

Praktiske oplysninger

Modulet er uden for studieordning, men er relevant som valgfri del af en række diplomuddannelser især en sundhedsfaglig, en social, en pædagogisk, en ledelses- og en erhvervspædagogisk diplomuddannelse.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Ansøg” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul eller kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Kommunikativ simulationstræning

Start- og slutdato

17.09.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

16.08.21

Pris

14.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72