Gå til indhold

Kommunikativ simulationstræning

Særskilt modul uden for studieordning

Online infomøder

Om modulet

Metoden kommunikativ simulation er en unik træningsmetode, som med udgangspunkt i den enkelte deltagers aktuelle udfordringer træner kommunikation i praksis.

Kommunikativ simulationstræning henter sin inspiration fra øvrig simulationstræning, hvor træningen består af gentagne live-forsøg, som den trænende får feedback på, efterfulgt af refleksioner over de nye erfaringer.

Træningen foregår i simulerede samtale- og mødesituationer, hvor træningen sigter direkte mod, at den, der træner, styrker sin evne til at komme i mål med sine intentioner med samtalen eller mødet. Og dermed gør muligheden langt større for at komme i mål med ønskede ændringer i praksis.

Det får du ud af modulet

I forløbet får du viden, færdigheder og kompetencer til at træne kolleger, praktikanter eller studerende i forskellige dialogsituationer fx borger- og pårørendesamtaler, organisatoriske samtaler eller formidlingssituationer.

Indhold

 • Simulationstræningens filosofiske, teoretiske og metodiske grundlag
 • Trænerroller og deltagerroller, teoretisk og i praksis – du træner med dig selv og andre.
 • Forskellige typer af kommunikativ simulationstræning og deres anvendelse

Modulets målgruppe

For dig som er fagprofessionel med trænings- og formidlingsopgaver overfor kolleger eller praktikanter fx som faglig koordinator eller superbruger samt undervisere og lignende.

Læringsudbytte

Viden, færdigheder og kompetencer i simulationstræningens relevansområder om omsætning i praksis.

Praktiske oplysninger

Modulet er uden for studieordning, men er relevant som valgfri del af en række diplomuddannelser især en sundhedsfaglig, en social, en pædagogisk, en ledelses- og en erhvervspædagogisk diplomuddannelse.

OBS: simulationstræningen (i dens mange forskellige udformninger) trænes på alle fremmødedage og på studieaktivitetsdagen. Fremmøde er derfor en væsentlig forudsætning for fuldt udbytte af modulet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Kommunikativ simulationstræning

Start- og slutdato

19.09.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

08.08.24

Nummer

0599757

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

19.09, 26-27.09, 03.10, 10.10, 24-25.10, 7.11, 14-15.11, eksamen: 12-13.12

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72