Genveje


Jordemoder 953X390

Jordemoder

Vær en vigtig del af en enestående begivenhed - bliv jordemoder!

Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole uddanner dig til at rådgive, støtte og behandle gravide. Som jordemoder får du lov til at være sammen med mennesker, der oplever noget helt særligt - nemlig deres barns fødsel. Du spiller en vigtig rolle i kraft af den støtte og omsorg, du giver til den fødende og hendes partner.

Uddannelsen

Som nyuddannet jordemoder skal du allerede fra første arbejdsdag være i stand til at stå alene med ansvaret på en fødestue. At du kan leve op til dette ansvar, sikrer vi gennem uddannelsen ved dels at have et højt niveau i den teoretiske undervisning og dels ved, at en stor del af uddannelsen foregår ude i det virkelige liv, på fødegange og andre afdelinger, hvor du får mulighed for at udvikle dine kliniske færdigheder i tæt samarbejde med jordemødre og andre sundhedsprofessionelle.

Søg ind på uddannelsen

Læs mere om adgangskrav og om, hvordan du søger optagelse på studiet her:

Mere om uddannelsen

Læs mere om uddannelsen, se film, og læs artikler om studielivet:

Job og karriere

Som uddannet jordemoder kan du blandt andet få ansættelse på sygehusenes føde- svangre- og barselsafdelinger. Her har du jordemoderkonsultationer og tilser indlagte gravide. Du varetager fødsler enten selvstændigt eller, hvis der opstår komplikationer undervejs, i samarbejde med en læge. Jordemødre tager også ud til hjemmefødsler, og i nogle regioner er der forskellige hjemmefødselsordninger, man som jordemoder kan blive ansat i.

I de senere år har jordemødre i stigende grad fået ansættelse i andre funktioner end de traditionelle jordemoderjobs. Det kan f.eks. være i kommunerne som forebyggende medarbejdere eller på fertilitetsklinikker. Det er også blevet mere almindeligt at nedsætte sig som privatpraktiserende jordemoder, hvor du f.eks. tilbyder graviditetskonsultationer, akupunktur, fødselshjælp og fødselsforberedelse som et supplement til det etablerede system. 

Fakta

Jordemoderuddannelsen er en professionsbachelor og tager 3½ år.

På jordemoderuddannelsen er der både studiestart sommer og vinter. Læs mere om studiestart

Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Adgangskvotienter 2019
  • Sommer:11,1
  • Vinter: 10,6

Uddannelsessted

Jordemoderuddannelsen er placeret på Campus Sigurdsgade på Nørrebro. Læs om studielivet:

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse? Kontakt os her:

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.