Gå til indhold

Se status på din ansøgning på nemStudie.dk

Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner

Vil du kvalificere den tidlige indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner? Du kan udvikle dine kompetencer til at koordinere og facilitere det tværprofessionelle samarbejde, og aktivt styrke inddragelse af familien.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at analysere, facilitere og indgå i videreudvikling af det tværprofessionelle samarbejde, med inddragelse af familier i sårbare og udsatte positioner. Der vil være særlig fokus på din egen faglige rolle som sundhedsplejerske.

Du opnår kompetencer indenfor:

 • facilitering af tværprofessionelt samarbejde med henblik på at styrke familiens trivsel
 • inddragelse familien i det tværprofessionelle samarbejde
 • afklaring af dit eget faglige bidrag i dette samarbejde
 • udvikling af tværprofessionelt samarbejde både i offentlig regi samt med NGO´er og civilsamfund

Det faglige indhold

På modulet får du indsigt i tværprofessionelt samarbejde og inddragelse af familien i en tidlig indsats.

I modulet indgår

 • Tværprofessionalitet, professionsidentitet og fagligt begrundet praksis
 • Samarbejdsprocesser og facilitering
 • Inddragelse af familien
 • Koordinering og organisering
 • Rammesætning: lovgivning, retningslinjer og anbefalinger

Målgruppen

Modulet er relevant for sundhedsplejersker, der arbejder med tidlig indsats i familier i sårbare og udsatte positioner. Modulet har fokus på nyeste viden om styrkelse af tværprofessionelt samarbejde, inddragelsen af familien og sundhedsplejerskens kompetencer.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, dialog og strukturerede refleksioner. Der sættes fokus på at inddrage praksisperspektiver fra sundhedsplejen, og hvordan den nye viden kan skabe nye handlemuligheder og forandringer i praksis.

Adgangsform

Du skal være uddannet sundhedsplejerske.

Eksamensform

Kombinationsprøve – mundtlig prøve kombineret med en praktisk øvelse og skriftlig opgave.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Ansøg” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner

Start- og slutdato

13.09.21 - 20.12.21

Tilmeldingsfrist

09.08.21

Pris

9.300 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstid i uge 27, 28, 29, 30 og 31:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Normale åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Lisbet Dose

Adjunkt

+45 51 38 04 68