Gå til indhold

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Lær, hvordan man som offentlig myndighed kan planlægge og gennemføre tilsyn og kontrol af virksomheder

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Dette modul giver dig indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler og rammer, der gælder, når offentlige myndigheder tilrettelægger og gennemfører kontrol og tilsyn af virksomheder. Du får kendskab til redskaber og metoder, som sikrer, at kontrol og tilsyn gennemføres korrekt og effektivt både i relation til virksomhedernes og myndighedernes interesser, samt mulighederne for samarbejde mellem offentlige myndigheder i forbindelse med kontrol og tilsyn.

Det faglige indhold på modulet

Du kommer i løbet af undervisningen til at arbejde med valg af kontrolformer. Som led i det lærer du, hvilke juridiske forhold der skal tages hensyn til, såsom proportionalitetsprincippet, kravet om hjemmel til tilsyn og kontrol (legalitet) og retssikkerhedsloven. Tilsvarende lærer du om fremgangsmåden ved tilsyn og kontrol, varsling og afrapporteringer i forhold til virksomhederne, retten til ikke at inkriminere sig selv og mulighederne for at sikre beviser. Og endelig lærer du også om god forvaltningsskik og kommunikation i forbindelse med tilsyn og kontrol i virksomheder samt praksisorienteret samarbejde med andre myndigheder herunder politiet og mulighederne for udveksle kontroloplysninger med andre myndigheder.

Hvem deltager?

Målgruppen er medarbejdere, som har brug for praktisk og anvendelsesorienteret viden om, hvordan man som offentlig myndighed tilrettelægger og gennemfører tilsyn og kontrol af virksomheder.

Eksamensform

Individuel mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg max. 1 side – prøvetiden er 30 minutter inkl. votering, meddelelse af karakterer mv.

Om undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, skriftlige opgaver, og gruppearbejde med peer-to-peer feedback.

6 dages undervisning

Undervisningen er tilrettelagt med 6 dages undervisning med ca. 14 dages interval. Undervisningsdagen bliver oplyst ca.1 måned før modulstart.

KP har skræddersyet et relevant forløb og kom til Aalborg, hvilket sparede min arbejdsgiver og mig tid i forhold til lang transport. Jeg kan helt klart anbefale modulet, især til dig, der har kontrol eller tilsyn inde på livet i dit arbejde. Underviser er inspirerende og byder ind med egne erfaringer og gode eksempler, det gør undervisningen levende, og det skaber en stor dialog.
, Motorstyrelsen

Skræddersyede forløb til jeres arbejdsplads

Hvis I er en gruppe medarbejdere fra samme arbejdsplads, som ønsker et bestemt modul, opfordrer vi jer til at kontakte os for at drøfte muligheden for et skræddersyet forløb med udgangspunkt i jeres behov og cases fra jeres hverdag. Vi vil ofte kunne komme ud til jer og undervise, så I sparer transporten.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

31.01.22 - 30.06.22

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.11.21

Pris

5.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

31.01.22 - 30.06.22

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

15.11.21

Pris

5.800 kr.

Hvor

Komponent / COK Aalborg, Gasværksvej 24, 9000 Aalborg

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06