Gå til indhold

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Få styr på jura og de praktiske rammerne for at planlægge og gennemføre offentligt tilsyn og kontrol af virksomheder

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På Tilsyn og kontrol af virksomheder får du et indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler og rammer for at tilrettelægge og gennemføre en kontrol eller et tilsyn, som offentlig myndighed.

Du får præsenteret redskaber og metoder, som skal sikre, at kontrol eller tilsyn gennemføres korrekt og effektivt. Det er både i relation til virksomhedernes og myndighedernes interesser. Du får også viden om de mulighederne, der er for samarbejde mellem offentlige myndigheder og fx politiets rolle i forbindelse med kontrol og tilsyn.

Faglige emner på modulet er:

 • Retssikkerhedsloven – herunder proportionalitetsprincippet, kravet om hjemmel til tilsyn og kontrol (legalitetsprincippet) og valg at kontrol- og tilsynsformer.
 • Fremgangsmåder for tilsyn og kontrol, varsling, retten til ikke at inkriminere sig selv og mulighederne for at sikre beviser.
 • God forvaltningsskik, kommunikation i forbindelse med tilsyn og kontrol samt regler for at udveksle oplysninger med andre myndigheder

Dit udbytte

Du vil kunne tilrettelægge og gennemføre et tilsyn eller en kontrol inden for de rammer, som offentlige myndigheder er underlagt. Ud fra en problemstilling vil du kunne vurdere og begrunde, hvilken løsningsmodel der er korrekt og effektiv at anvende ved tilsyn og kontrol af en given virksomhed.

Undervisning og eksamen

Undervisningen er tilrettelagt med 5 dages undervisning og en skemalagt studiedag med ca. 14 dages interval. Undervisningsdagene bliver oplyst ca. 1 måned før modulstart.

Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg max. 1 side.

Hvem deltager?

For alle offentligt ansatte, som arbejder med at tilrettelægge og afvikle tilsyn og kontrol af virksomheder i deres daglige praksis. Det kan være inden for skatteforvaltningen – men også andre offentlige tilsynsmyndigheder inden for fødevarekontrol, sikkerhed ol.

Her kan du tage modulet

Alle moduler for Diplom i Skat kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg
Københavns Professionshøjskole har skræddersyet et relevant forløb og kom til Aalborg, hvilket sparede min arbejdsgiver og mig tid i forhold til lang transport. Jeg kan helt klart anbefale modulet, især til dig, der har kontrol eller tilsyn inde på livet i dit arbejde. Underviser er inspirerende og byder ind med egne erfaringer og gode eksempler, det gør undervisningen levende, og det skaber en stor dialog.
, Motorstyrelsen

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have enten:

 • to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet – men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Bemærk: det følgende er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer
Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

 

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550232

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550234

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Tilsyn og kontrol af virksomheder - Kombineret online og fremmøde

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550235

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Kombineret online og fremmøde

ECTS

5

Hvornår

Lokation for fysisk fremmøde bliver bestemt efter fristen

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0550233

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Hvornår

Datoerne annonceres snarest

Forår 2025

Tilsyn og kontrol af virksomheder - Kombineret online og fremmøde

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0625779

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Kombineret online og fremmøde

ECTS

5

Hvornår

Lokation for fysisk fremmøde bliver bestemt efter fristen

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0625778

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Efterår 2025

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0889585

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0889587

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

ECTS

5

Tilsyn og kontrol af virksomheder

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0889586

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06