Gå til indhold

Systemisk teori og praksis

Introduktion til systemisk teori og praksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet er det første obligatoriske modul på diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis.

På modulet lærer du om systemisk teori og at praktisere systemisk familieterapi.

Det får du ud af modulet

På dette modul introduceres du til systemisk teori og systemiske metoder og lærer at anvende disse i dit forandringsunderstøttende arbejde med børn, unge, voksne og familier. Du opnår desuden viden om de videnskabsteoretiske forståelser, som systemisk teori og praksis baserer sig på.

Systemisk familieterapi baserer sig på Gregory Batesons cirkulære epistemologi og forståelsen af at alting er forbundet med alting. Det systemiske perspektiv flytter sig derfor fra et individ-perspektiv til en optagethed af mønstre og relationer i familier. Dermed opstår nye mulighed for at forstå problemer og understøtte forandrer.

Der er på modulet også fokus på din personlig-professionel udvikling i relation til den systemiske position og etik.

Det faglige indhold

 • Erkendelsesteori
  • Gregory Bateson – økomentale systemer
  • Kenneth Gergen – socialkonstruktionisme
 • Systemisk teori og centrale begreber
  • Milano-systemisk familieterapi
  • Karl Tomms spørgsmålstyper
  • Humberto Maturana – autopoiesis

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, som arbejder – eller ønsker at arbejde – med dialogbaserede terapeutiske og relationelle metoder i din praksis som eksempelvis socialrådgiver, familiebehandler, lærer, pædagog m.fl.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis, Tilmelding til hele uddannelsen - hold 31

Start- og slutdato

12.08.24 - 31.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0659378

Ledighed

Venteliste

Pris

131.300 kr.

Den samlede pris er 131.300 u/moms - Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling: 126.3000 kr. (momsfritaget) og internat: 4000 kr. (Pålægges moms). Med forbehold for prisændringer

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Datoer annonceres i forbindelse med hvert modul

Systemisk teori og praksis - Hold 31

Start- og slutdato

12.08.24 - 31.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0659376

Ledighed

Venteliste

Pris

21.100 kr.

Den samlede pris er 23.600 u/moms - Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling: 21.100 kr. (momsfritaget) og internat: 2000 kr. (Pålægges moms).

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Datoer sendes med optagelsesbrevet

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

OBS

Ændrede åbningstider i uge 28-31:

Kl. 9.00-12.00 alle dage.

Lasse Meinhardt Eskildsen

Konsulent

+45 51 38 04 71