Gå til indhold

Professionel praksis

Vil du være med til at sætte fokus på rammerne for den sundhedsprofessionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Med ‘Professionel praksis’ får du kompetencerne til at håndtere praksisnære problemstillinger og til at opstille og vælge relevante handlemuligheder i det tværprofessionelle samarbejde. Du lærer at samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og samtidig forholde dig til borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet.

Du får også redskaber til at håndtere konfliktsituationer, som kan opstå i samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, borgere, pårørende og/eller kolleger.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for dine muligheder til at styrke samarbejdet med borgeren

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan vurdere betydningen af samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer i forhold til din praksis i social- og sundhedsvæsenet
 • Du kan vurdere og analysere problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbejdet

Du får kompetencer til at:

 • Håndtere praksisnære problemstillinger og vælge relevante handlemuligheder
 • Samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet
 • Håndtere de konfliktsituationer, der kan opstå i samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer

Modulet har følgende indhold:

 • Politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og vilkår
 • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle
 • Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende
 • Kommunikative tilgange og konfliktforståelser i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Professionel praksis

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.23

Nummer

0510367

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. juni 2

Efterår 2025

Professionel praksis

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0875045

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest i marts 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben

Adjunkt

+45 51 63 26 79