Gå til indhold

Palliativ praksis – komplekse tilstande og symptomlindring

Arbejder du med uhelbredeligt syge og døende og har brug for at få ajourført din viden og kompetencer til at varetage symptomlindring knyttet til komplekse tilstande i palliative forløb?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul erstatter de to 5 ECTS-moduler:

 • Palliativ indsats – symptomlindring og professionel praksis
 • Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis

Disse moduler udbydes ikke længere.

Om modulet

Dette modul har fokus på symptomlindring hos mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom, døende samt deres pårørende i komplekse forløb i den tværfaglige palliative praksis og på tværs af sektorer.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om tilgange, teori og metoder til lindring af udvalgte symptomer og komplekse tilstande i palliative forløb.
 • Du øger din forståelse af og og refleksion over forskellige perspektiver på lindring i en tværfaglig helhedsorienteret palliativ indsats og praksis.
 • Du styrker din varetagelse af symptomlindring til mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom og døende
 • Du styrker din evne til at vurdere praksisnære problemstillinger i komplekse palliative forløb og begrunde og udvælge interventioner i samarbejde med den syge, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Du styrker dine færdigheder i formidle og samarbejde om palliative problemstillinger og løsninger knyttet til den syge, pårørende og samarbejdspartnere i palliativ praksis.
 • Du styrker dine kompetencer i til at indgå i og påtage dig ansvar for samarbejde med den syge, de pårørende og samarbejdspartnere inden for de organisatoriske rammer, lovgivning og etik.
 • Kompetencer til at påtage dig ansvar for udvikling af palliativ praksis.

Det faglige indhold

 • Organisering af den palliative indsats og sammenhængen mellem rehabilitering og palliatio
 • Etiske og juridiske aspekter
 • Tilgange, teorier og kliniske metoder knyttet til lidelse og lindring – herunder udvalgte komplekse tilstande og symptomer hos mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom eller forestående død.
 • Undersøgelse af og kritisk refleksion over praksisnære palliative problemstillinger og udvikling af palliative interventioner knyttet til symptomlindring.
 • Forskningsbaseret viden om og metoder til at indgå i og tage ansvar for samarbejdet med den syge, de pårørende og relevante samarbejdspartnere.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2024

Palliativ praksis – komplekse tilstande og symptomlindring

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0549838

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32