Gå til indhold

Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis

Lindring af symptomer og lidelser hos den uhelbredeligt syge og døende. Det kræver en særlig indsigt at give uhelbredeligt syge og døende den bedst mulige pleje. Med udgangspunkt i evidens og betydningen af den tværfaglige indsats, får du indsigt i, hvordan du bedst lindrer symptomer.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad er vigtigt for den syges oplevelse af livskvalitet og mening? Har du været i tvivl om, hvordan du bedst lindrer den syges dyspnø, smerter og træthed? Så få indsigt i, hvordan du bedst håndterer og lindrer i den uhelbredeligt syge med dette modul.

Det får du ud af modulet

På uddannelsen underviser eksperter i lindring af den syges symptomer på baggrund af evidensbaseret viden. Det betyder:

 • Du får ny viden, der i samspil med dine erfaringer giver grundlag for at træffe beslutninger om lindring af den syges symptomer, så du ikke bare føler at du gør det rigtige, men ved det
 • Du får indsigt i, hvordan du kan hjælpe til at øge livskvaliteten og skabe  og meningsfulde aktiviteter samtidig med, at du bliver klogere på de  og mestringsstrategier, der har indflydelse på den uhelbredeligt syge og døende
 • Du vil se, hvordan symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande danner rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse
 • Du får mulighed for at udbygge dit faglige netværk, idet du gennemfører uddannelsen sammen med kolleger fra flere regioner på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices

Det faglige indhold

 • Livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
 • Indsats ved dyspnø, smerte, træthed, gastroentestinale symptomer
 • Evidens og palliativ indsats
 • Juridiske og sociale aspekter
 • Lidelse og død – de sidste levedøgn

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter og andre, der arbejder med palliation på hospitaler, kommuner eller på hospice.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde eller evidensbaseret praksis

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

21.07.23

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0450009

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32