Gå til indhold

Multikompleks præhospital praksis

Modulet giver dig kompetencer til at vurdere og iværksætte præhospital behandling

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet ’Multikompleks præhospital praksis’ tilegner du dig kompetencer i at vurdere og iværksætte præhospitalsbehandling på baggrund af en specialiseret helhedsvurdering af borgerens tilstand.

Modulet indgår som del af uddannelsen til ambulancebehandler med særlige kompetencer (paramediciner.)

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at lave specialiserede vurderinger af borgere, så de kan få kvalificeret behandling inden evt. indlæggelse eller modtagelse på hospitalet.

Særlige adgangskrav

Til dette modul er der fastsat særlige faglige forudsætningskrav om:

 • Tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse til ambulancebehandler
  eller
 • tilsvarende uddannelse og virke som ambulancebehandler i mindst tre år

Det faglige indhold på modulet

 • Systematisk observation og vurdering af den akutte/sub akutte borger/patient
 • Sygdomslære, anatomi og fysiologi
 • Farmakologi og polyfarmaci knyttet til systematisk observation og vurdering af den akutte/sub akutte patient/borger
 • Borgeren med psykisk lidelse og /eller misbrug
 • Kommunikation i relation til borgere og i det tværfaglige/ tværsektorielle samarbejde
 • Koordination af opgaver i akutte situationer
 • Sundhedsvæsenets organisering

Om undervisning og eksamen

Du tilegner dig kompetencer til vurdering og håndtering af komplekse problemstillinger i den præhospitale praksis med henblik på at iværksætte præhospital behandling på baggrund af en specialiseret helhedsvurdering af borgerens tilstand.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til ambulancebehandlere eller tilsvarende, der ønsker et akademimodul inden for den præhospitale praksis, hvor der kræves specialiseret vurdering tæt på borgerne med henblik på iværksættelse af kvalificeret behandling, som fx ambulancebehandler med særlige kompetencer (paramediciner).

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Multikompleks præhospital praksis - ingen ledige pladser

Start- og slutdato

02.05.24 - 21.11.24

Tilmeldingsfrist

21.03.24

Nummer

0663052

Ledighed

Venteliste

Pris

18.800 kr.

Den samlede pris er 21.458 u/moms - Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling; 18.800 kr. (momsfritaget) og udviklingsomkostninger: 2.658 kr. (Pålægges moms).

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Undervisningsdage oplyses snarest

Efterår 2024

Multikompleks præhospital praksis - ingen ledige pladser

Start- og slutdato

08.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

27.06.24

Nummer

0896257

Ledighed

Venteliste

Pris

18.800 kr.

Den samlede pris er 21.458 u/moms - Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling; 18.800 kr. (momsfritaget) og udviklingsomkostninger: 2.658 kr. (Pålægges moms).

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Undervisningsdage oplyses senere

Multikompleks præhospital praksis - ingen ledige pladser

Start- og slutdato

24.10.24 - 26.03.25

Tilmeldingsfrist

12.09.24

Nummer

0896260

Ledighed

Venteliste

Pris

18.800 kr.

Den samlede pris er 21.458 u/moms - Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling; 18.800 kr. (momsfritaget) og udviklingsomkostninger: 2.658 kr. (Pålægges moms).

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Undervisningsdage oplyses snarest

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne Mette Felsted Juhl

Lektor

+45 20 52 23 88