Gå til indhold

Metoder på rusmiddelområdet

Få viden om anvendte metoder i misbrugsbehandlingen.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen rusmiddelden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På forløbet bliver du introduceret til forskellige metoder og får perspektiver på, hvilke teoretiske syn de enkelte metoder er inspireret af. Du får mulighed for at afprøve de enkelte metoder og mulighed for at reflektere over metodernes anvendelse i forhold til din konkrete praksis.

Underviserne inddrager både de sidste nye og mange års praksiserfaringer.

Du får du ud af modulet

Du får en række redskaber til at skelne, sammenkoble og anvende teorier og metoder i rusmiddelbehandling, samt til at reflektere over spørgsmål, der knytter sig til kvalitetssikring, evidens og dokumentation i behandlingen.

Det faglige indhold

På modulet vil blive gennemgået teoretiske og praktiske perspektiver på metoder på rusmiddelområdet. Der vil være fokus på metoder i et komparativt perspektiv. Konkrete metoder vil fx være Kognitiv adfærdsterapi (herunder MOVE), Motiverende interview, det systemisk-narrative, løsningsfokuseret tilgang, dialektisk adfærdsterapi og traumebevidst tilgang.

Målgruppe

Du arbejder eller samarbejder med partner på rusmiddelområdet som eksempelvis pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, ergoterapeut m.fl.

Forløbet er målrettet deltagere på tværs af forskellige typer indsatser og institutioner, som har berøring med misbrugsbehandlingen. Herunder fx socialforvaltninger, gadeplansarbejde, væresteder, bo og opholdsinstitutioner og kriminalforsorgen.

Den bredt sammensatte målgruppe sikrer gensidig tværfaglig vidensudveksling.

Praktiske oplysninger

Modulet består á cirka 8 undervisningsdage, vejledning og en afsluttende eksamen.

Undervisningen foregår på hverdage og i dagtimerne.

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en professionsbachelor, akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Metoder på rusmiddelområdet

Start- og slutdato

19.09.24 - 19.12.24

Tilmeldingsfrist

01.08.24

Nummer

0511452

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Efterår 2025

Metoder på rusmiddelområdet

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888225

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43