Gå til indhold

Kvalitetsudvikling og evaluering

Styrk dit arbejde med kvalitet og evaluering og sæt fokus på sammenhængen mellem organisationens indsatser og den virkning, I ønsker.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig kompetencer til at anvende evaluering som en ressource og som et ledelsesværktøj, der understøtter din faglige ledelse. Du får trænet din evne til at opbygge en stærk evalueringskultur, hvor brugen af data og evaluering danner basis for refleksioner over sammenhængen mellem organisationens indsatser og deres virkning i forhold til de fastlagte mål for kerneopgaven.

Det faglige udbytte du får med dig fra modulet er kompetencer til at:

 • Udvælge og indsamle de data, som giver relevant viden om sammenhængen mellem indsatser og deres effekter/virkning
 • Lede og understøtte stærke faglige fællesskaber kendetegnet ved et højt vidensniveau om relevante evidensbaserede metoder og en koordineret og samstemt forståelse af ”god praksis”
 • Kunne lede og facilitere udviklingsdialoger- og processer på baggrund af evalueringsviden, data og dokumentation.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

Den samfundsmæssige ramme

 • Forskellige styringsparadigmer, herunder mål- og resultatstyring
 • Forskellige vidensformer og deres anvendelse i udviklingen af faglig kvalitet, herunder evidens

Teoretiske og praktiske perspektiver

 • Metoder og greb – forskellige kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer og metoder, fx programteori som evalueringsredskab
 • Træning, diskussion og refleksion over brugen af forskellige typer evaluering og data

Kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering som ledelsesmæssige udviklingsredskaber

 • Strategisk brug af dokumentation, data og evaluering i ledelse, kvalitetsstyring, organisationsudvikling og kommunikation opadtil, nedadtil og udadtil.

Modulets faglige og metodiske perspektiver bygger på national og international viden samt Københavns Professionshøjskoles egne forsknings- og udviklingsaktiviteter på området. Du vil derfor beskæftige dig med noget af den nyeste viden om ledelse og evaluering.

Om undervisning og eksamen

På modulet udvikles dine evalueringsfaglige kompetencer gennem en blanding af forsknings- og teoribaserede oplæg, casearbejde med inddragelse af dine og dine medstuderendes egne eksempler, præsentation og træning af metoder og greb, samt fælles dialog og kritisk stillingtagen til de valgte tilgange.

Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles med 4 undervisningsdage á 6 timer og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor udgangspunktet er en case fra egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der leder eller har en aktiv rolle i evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling på din arbejdsplads – som gerne vil være dygtigere til at anvende forskellige evalueringsforståelser, -redskaber og -datatyper til systematisk at følge og udvikle den faglige kvalitet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Kvalitetsudvikling og evaluering - 3 kvartal

Start- og slutdato

20.08.24 - 09.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555648

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Tirsdage kl. 9.00-15.00: 20.08, 03.09, 10.09, 17.09, 01.10.2024. Eksamen 08.10, 09.10.2024.

Forår 2025

Kvalitetsudvikling og evaluering - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628072

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Tommy Hansen

Lektor

+45 24 29 65 43