Gå til indhold

Demens

Vil du være med til at skabe værdi i hverdagen for mennesker med demens og deres pårørende og blive i stand til støtte op, når behovet opstår?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet klæder dig på til at arbejde med mennesker med demens, og du får kompetencerne til at kunne yde en kvalificeret støtte og omsorg, der skaber værdi i dagligdagen for den enkelte og deres pårørende.

Du lærer at arbejde opsporende, forebyggende og støttende til gavn for den enkelte, samt at arbejde med de juridiske og etiske problemstillinger, der kan opstå i et demensforløb. Du får viden til at forstå adfærd, der udfordrer ved hjælp af en række redskaber og får indsigt i de faktorer, der påvirker

Det faglige indhold på modulet

 • Demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv
 • Samspillet mellem det levede liv og livet med demens
 • Etik og juridiske aspekter i relation til demensområdet
 • Neuro – og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens
 • Implementering af udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

Om undervisningen

Modulet er bygget op omkring en kombination af undervisning, podcasts, film, selvstændige studieopgaver i egen praksis, gruppeøvelser, online undervisning og skriftlige oplæg. Den studerende vil løbende arbejde med ny viden og færdigheder i praksis, samt bringe bringe egne erfaringer med i læringsrummet.

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave

Hvem deltager

Modulet er til social- og sundhedsassistenter eller andre fagprofessionelle med anden relevant erhvervserfaring.

Studerende fortæller om uddannelsen

I filmen fortæller to tidligere studerende på akademiuddannelsen i socialt arbejde med uddannelsesretningen ‘demens’, hvad de har fået ud af at tage uddannelsen.

Akademiuddannelsen i demens

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Demens

Start- og slutdato

10.09.24 - 03.12.24

Tilmeldingsfrist

30.07.24

Nummer

0550481

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

10.09.24, 17.09.24, 24.09.24, 01.10.24, 08.10.24, 29.10.24, 05.11.24, 19.11.24, 03.12.24

Efterår 2025

Demens

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0875063

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest i marts 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24