Gå til indhold

Bo bruger sine erfaringer med psykiske vanskeligheder som underviser

Når vi ønsker at skabe kvalitet i psykiatrien, er det vigtigt, at vi involverer brugerens perspektiv i udvikling af praksis. Det er dem, det drejer sig om.

Centralt i rehabilitering og den recovery-orienterede tilgang er menneskets egne oplevelser og drømme for fremtiden. Derfor er vi på Københavns Professionshøjskole optagede af at bringe netop de perspektiver med ind i undervisningen.

Ved at invitere mennesker med levede erfaringer ind som medundervisere, styrker vi dels recovery-orienteringens grundfilosofi ”nothing about us without us”, og dels træner vi det at lytte til brugerens oplevelser af behandlingsforløb og samtaler med fagprofessionelle.

Måden man taler og lytter på som fagprofessionel har nemlig afgørende betydning for, hvordan et rehabiliteringsforløb udvikler sig, og derfor er erfaringsundervisernes perspektiver central viden, når vi arbejder med udvikling i praksis.

Inddragelse af brugerens oplevelser skaber kvalitet

For at forstå og arbejde med indefra-perspektivet skal vi have brugerne og deres oplevelser ind i undervisningen, så vi kan reflektere over teorier og begreber i tæt dialog med det levede perspektiv. Det giver uvurderlig viden, eftertanker og nye samtaler på arbejdspladsen, som i sidste ende er afgørende for den fagprofessionelle tilgang og brugerens oplevelse.

Et menneske med levede erfaringer fra psykiatrien

Bo er erfaringsunderviser på Københavns Professionshøjskole. Som erfaringsunderviser fortæller han om sine psykiske vanskeligheder, om at få livet vendt på hovedet og hvordan han langsomt er ved at bygge et værdifuldt og meningsfuldt liv op igen. Med sin undervisning på den sociale diplomuddannelse er han sammen med fagprofessionelle studerende med til at understøtte en ny og mere brugerorienteret praksis på psykiatri- og socialområdet.

Bo kan med sine levede erfaringer fra socialpsykiatrien give de studerende et andet perspektiv på emner som fx ’social inklusion’ end det, som teorierne giver dem. Når han fortæller om sine oplevelser, har det stor betydning for, hvordan de studerende forstår de problemstillinger, som de selv står over for i praksis, og de emner, de bliver undervist i. Desuden er Bo en god formidler, der fortæller åbent og ærligt om sine erfaringer og sin egen recovery-proces.

”Jeg synes, at det er vigtigt, at en undervisning ikke hele tiden skal være boglig og teoretisk. Det er vigtigt også at komme med historier fra virkeligheden. Der er nogle budskaber, som er nemmere at formidle, når de kommer fra en erfaringsunderviser. Det bliver mere autentisk og troværdigt, når det kommer fra en, som har været en del af psykiatrien. Jeg kan godt lide, at jeg er med til at påvirke de studerende. Og de kan godt lige min ligefremhed. Det kan jeg mærke”, fortæller Bo Rasmussen om sin rolle som erfaringsunderviser i Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

”Jeg vil gerne give noget videre”

En god portion nysgerrighed på livet – og en erfaring med, at det nytter noget at gribe ud efter de muligheder, som byder sig – var afgørende for, at Bo tilbød sig som erfaringsunderviser. Og så kunne Bo mærke, at overskuddet så småt var på vej tilbage.

”Jeg har nogle oplevelser, som jeg gerne vil give videre. Det var da grænseoverskridende at melde sig (red.: som erfaringsunderviser). Men der har været så meget, som jeg har været skeptisk overfor. Fx da jeg fik en kontaktperson fra psykiatrien, men Jan (red.: kontaktpersonen) fik mig jo videre i livet. Så jeg gav det en chance, og meldte mig som erfaringsunderviser”, fortæller Bo om sine overvejelser, inden han tog imod jobbet. Og det er en beslutning, som han ikke har fortrudt.

Bo oplever, at de studerende lytter intenst til hans historie og bliver ofte rørte over de oplevelser, som han byder ind med. Hans historie giver de studerende et indblik i, hvad det er for nogle tanker og følelser, brugere af psykiatrien kommer med.

”Jeg får meget anerkendelse fra deltagerne og de studerende. Krammere, klap på skulderen og kommentarer som ’hvor ramte du plet med det, som du sagde’. Det handler om at give noget vigtigt videre, når du står der i en undervisning og fortæller om dine erfaringer. Det vil jeg gerne. Det gør mig glad”, slutter Bo.

Vil du vide mere?

Københavns Professionshøjskoles har igennem flere år arbejdet med erfaringsundervisere som en del af forløbene på Videreuddannelsens socialfaglige område.

Du kan møde erfaringsundervisere på disse moduler:

Diplomuddannelsen

Akademiuddannelsen

Kontaktperson

Anja Kammacher

Lektor

+45 51 63 26 53