Gå til indhold

Bio-psyko-social rehabilitering

Vil du være med til at styrke dine kompetencer inden for rehabilitering og skabe de bedste rammer for borgere, der kæmper med psykiske og sociale vanskeligheder?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialt arbejde. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet klæder dig på til at arbejde med den rehabiliterende praksis hos mennesker, der har psykiske eller sociale vanskeligheder. Du får et bredt sæt af færdigheder, som støtter op om borgerens recovery-proces, og du får en alsidig forståelse for de forskellige metoder og måder at arbejde med rehabilitering.

Fagligt fokus

Modulet henvender sig til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende der beskæftiger sig med borgere med handicap, psykiske eller sociale problemer.

Modulet kan være relevant for dig, hvis du:

 • Arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde som administrativ medarbejder
 • Arbejder i dag- eller døgntilbud
 • Arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, fritidsaktiviteter m.v.

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Forskellige tilgange til rehabilitering

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan støtte op om borgerens recovery-proces
 • Du kan vurdere praksisnære problemstillinger i det bio-psyko-sociale arbejde

Du vil have kompetencer til at:

 • Justere arbejdsgange og arbejdsprocesser pba. analyse og vurdering.
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i dialog med borgerne og deres netværk

Modulet har følgende indhold:

 • Metoder i rehabiliteringspraksis som fx den traumebevidste tilgang
 • borgerens recovery-proces
 • tværfaglighed i det bio-psyko-sociale arbejde
 • netværks- og brugerinddragelse

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Rs1 Bio-psyko-social rehabilitering

Start- og slutdato

13.09.24 - 25.11.24

Tilmeldingsfrist

02.08.24

Nummer

0549967

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer annonceres senest den 1. juni 2

Efterår 2025

Rs1 Bio-psyko-social rehabilitering

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0876906

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres i marts 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17