Gå til indhold

Pårørende- og netværkssamarbejde

Samarbejde og kommunikation med pårørende på handicap- og psykiatriområdet

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen psykosocialt arbejdeden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Samarbejde med pårørende og andet netværk har afgørende betydning for at sikre en sammenhængende og meningsfuld indsats for den enkelte borger på handicap- og psykiatriområdet.

Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med en række pårørende og medarbejdere på socialområdet udviklet et modul i pårørende- og netværkssamarbejde

Det får du ud af modulet

Gennem modulet får du styrket dine kompetencer til at samarbejde med pårørende og netværk. De pårørendes stemme er en aktiv del af forløbet og det betyder, at du undervejs i forløbet vil møde pårørende, der fortæller om egne erfaringer og situation.

Formålet er, at få indsigt i de pårørendes livssituation, viden og deres ressourcer. Når du har gennemført modulet, vil du have kompetencer til at kunne understøtte udviklingen af et bedre samarbejde med pårørende og netværk.

Du vil samtidigt have fået styrket dit blik for etik og dilemmaer, der kan være på spil i dette samarbejde, og hvordan du skal forholde dig til det.

Formålet med modulet er:

 • At give et løft til pårørende- og netværkssamarbejdet, baseret på teori og praksis – tæt koblet til deltagernes daglige samarbejde med pårørende, forældre og andet netværk.
 • Give deltagerne konkrete metoder/redskaber til at arbejde med kulturforandring med henblik på øget og bedre pårørende- og netværkssamarbejde
 • Opkvalificering af pårørende- og netværkssamarbejdet gennem fokus på kommunikation samt øget indsigt i de pårørendes livssituation

Det faglige indhold

På modulet lægger vi vægt på at invitere de pårørendes stemme ind i undervisningsrummet gennem fx oplæg og interview med pårørende. Derudover vil du møde teori og redskaber, der har relevans i forhold til modulets temaer.

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende temaer:

 • Kommunikation og kommunikationsredskaber i pårørende- og netværkssamarbejde
 • De pårørendes perspektiv og livssituation
 • Netværk
 • Kultur og kulturforandringer
 • Jura, etik og magt
 • Samskabelse

Hvem er målgruppen

Modulet henvender sig til dig der arbejder fx på et botilbud eller specialtilbud med børn, unge eller voksne på handicap- eller psykiatriområdet eller måske sidder i en myndighedsfunktion.

Praktiske oplysninger

Modulet består á cirka 8 undervisningsdage, vejledning og en afsluttende eksamen.

Undervisningen foregår på hverdage og i dagtimerne.

Modulet udbydes som et valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse under valgmodulet Pårørende- og netværkssamarbejde, og kan studeres selvstændigt eller som led i en hel diplomuddannelse.

Modulet udbydes også som et rekvireret skræddersyet forløb for eksempelvis en kommune der ønsker at opkvalificere indsatsen omkring pårørendesamarbejde. Læs mere om skræddersyet forløb her

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Pårørende- og netværkssamarbejde

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0623914

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43